Hvordan sikrer vi et stærkt idrætsliv i Aarhus, der følger med byens udvikling?

31. maj 2023

Idrætssamvirkets bestyrelse har taget hul på det nye bestyrelsesår. Et vigtigt fokuspunkt er arbejdet med den overordnede strategi, der skal styrke og udvikle foreningsidrætten i Aarhus.

Efter en veloverstået generalforsamling i marts har bestyrelsen taget fat i Idrætssamvirkets Strategiplan 2021-25. Et centralt omdrejningspunkt for bestyrelsens arbejde med den er, hvordan vi sikrer et stærkt idrætsliv i Aarhus, der følger med byens heftige befolkningsudvikling.

Bestyrelsen skal derfor forholde sig til, hvordan idrætten sikres de bedste vilkår i takt med at byen vokser, og det kræver et fortsat stort fokus på det idrætspolitiske arbejde. Det er herigennem, vi kan sikre, at idrættens rammevilkår i Aarhus Kommune tilgodeses.

Derudover er bestyrelsen optaget af, hvordan behovet for mere kapacitet på idrætsfacilitetsområdet imødekommes i form af enten nye faciliteter eller bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter.

Det er derfor et spændende år, der venter bestyrelsen, hvor nogle af de større nedslagspunkter i arbejdet bliver Aarhus Kommunes budget og udmøntning af Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter.

Bestyrelsen er optaget af at være synlige og til gavn for idrætsforeningerne, hvorfor vi gerne kommer på besøg hos vores medlemmer og eventuelt afholder bestyrelsesmøder i jeres lokaler.

I 2023 afholder vi bestyrelsesmøder i august, oktober og december.

Læs Strategiplan 2021-25

Del

NYT FRA OS

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE