Anlægspuljen: Aarhusianerne må kigge langt efter nye og bedre idrætsfaciliteter

14. september 2023

Ansøgningsfristen til årets anlægspulje er passeret og aarhusianske idrætsforeninger står i kø for at få del af puljen. 68 projekter har ansøgt om et samlet tilskud på 145 millioner kroner. Men langt fra alle kan se frem til et tilskud.

67 projekter. 145 millioner kroner ansøgt i tilskud. 15,2 millioner i grundbudget. Det er de kolde fakta efter ansøgningsfristen til årets anlægspulje til idræts-, fritids-, og outdoorfaciliteter i Aarhus Kommune udløb. Det vil sige, at grundbudgettet blot rækker til at imødekomme cirka 10% af de ansøgte midler.

Retfærdigvis skal det siges, at når pengene fordeles, vil der blive tilføjet et beløb fra de såkaldte 11-årige anlægsmidler. Størrelsen af det beløb er til politisk forhandling, men sidste år var det 20 millioner kroner. Det er naturligvis en trøst, men det rykker ikke ved det faktum, at Aarhus Kommune har afsat alt for få midler til at imødekomme byens og borgernes behov, for at kunne dyrke idræt i fællesskab.

Økonomisk gevinst for kommunen

De 67 anlægsprojekter vidner om en enorm virkelyst og et højt ambitionsniveau hos de aarhusianske idrætsforeninger. Det er frivillige styregrupper, der har siddet til det ene aftenmøde efter det andet og finpudset deres projekter, i håb om at kunne bygge og renovere til glæde for deres lokalområde og byens udvikling. Og gevinsten for kommunen er også til at tage og føle på. Hvis kommunen kunne imødekomme alle projekterne, ville den samlede byggesum løbe op i en halv milliard kroner og dermed være en god investering af kommunale støttekroner.

”Det aarhusianske foreningsliv viser sig at dække over innovative og ambitiøse udviklingsmiljøer. Vi har i en årrække begrædt, at midlerne til idrætsfaciliteter er så få, fordi aarhusianernes lyst og behov for idræt kombineret med byens udvikling og vækst ligger et stort pres, på de idrætsfaciliteter vi har,” siger Jens Bundgaard, bestyrelsesformand for Idrætssamvirket.

Aarhus ligger placeret som nummer 91 ud af 98 kommuner, når det kommer til idrætsfaciliteter per indbygger. Der er altså rigtig mange borgere, der i forvejen skal deles om faciliteterne.

”Mange foreninger har slet ikke kapacitet til at tilbyde den idræt til børn og voksne, som der er efterspørgsel efter. Det er en virkelig vanskelig udfordring, som påvirker hele byens udvikling, og politisk handling er nødvendig for at komme den til livs,” siger Jens Bundgaard.

Færre penge på forhånd

Inden længe går budgetforhandlingerne på rådhuset i gang. Forud er det foreslået at delfinansiere det nye ’Stadion 2’ i Vejlby med midler fra Anlægspuljen. Helt konkret ved at disponere 15 millioner kroner fra puljen – ja, faktisk hele grundbudgettet.

Idrætssamvirket opponerer kraftigt imod at foregribe begivenhedernes gang ved at tage penge fra Anlægspuljen, inden den formelle udmøntning overhovedet er gået i gang. I stedet for at disponere de knappe ressourcer på forhånd, er der brug for at give grundbudgettet til idrætsanlæg et kraftig løft. Det samlede ansøgerfeltet viser, at der er masser af energi, virkelyst og ambitioner om at udvikle foreningsidrætten i Aarhus, og det bør politikerne i højere grad udnytte og tilgodese.

Læs mere om Anlægspuljen

Mest mulig idræt for pengene

Alle ansøgninger til Anlægspuljen gennemgår nu en vurdering og prioritering, inden Rådmanden for Kultur og Borgerservice laver sin indstilling til, hvilke anlægsprojekter, der skal have tilskud. Indstillingen skal endeligt godkendes i byrådet omkring årsskiftet.

Idrætssamvirket deltager som fast samarbejdspartner med kommunen i den kommende vurderings- og prioriteringsproces. Her vil fokus være på, hvordan de budgetterede midler kan komme flest mulige idrætsglade aarhusianere til gode.

Der vil være anlægsprojekter, som ikke får bevilget tilskud i denne omgang, og vi opfordrer til at kontakte Idrætssamvirket for yderligere sparring og rådgivning.

Idrætssamvirket arbejder for at skabe bedre vilkår for den aarhusianske idræt, og vi ser frem til det videre samarbejde omkring fordelingen af anlægsmidler.

Del

NYT FRA OS

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE