Voldsomme besparelser droppet

17. januar 2024

En række forslag, der skulle sikre el-besparelser, og som ville betyde reducering og nedlukning af flere idrætsfaciliteter i Aarhus, er blevet ændret. Det betyder, at idrætten ikke kommer til at lide en unødvendig konsekvens.

Tilbage i oktober opponerede Idrætssamvirket kraftigt over for de forslag, der skulle sikre el-besparelser i kommunen over vinteren. Blandt forslagene var blandt andet at lukke ned for idrætsanlæg og skrue ned for temperaturen i svømmehaller.

På trods af den ansvarsfølelse og velvilje der eksisterer i den aarhusianske foreningsbevægelse, var disse forslag dog meget vidtrækkende for helt almindelige foreningers idrætsaktiviteter. Derfor er det en stor tilfredsstillelse, at det samlede katalog af forslag er blevet genbesøgt, og forslag der ville betyde en reel reducering af idrætten ikke længere er med.

Kravet til idrætten lyder nu i stedet således: ”Et krav om energirigtig drift af de kommunale arealer, så alle f.eks. alle kantiner, køkkener, cafeer og spejderhytter o.l. benyttes energirigtigt. Kravet skal ændre brugernes vaner og adfærd, så der kan der skabes en reduktion af varme og el. Effekt: Ændret adfærd og tilgang til brug af kommunale bygninger, så reduktionen kan fastholdes på længere sigt.”

Det betyder, at brugerne af kommunale idrætsanlæg skal energioptimere sin praksis, så man ikke bruger unødvendig strøm. Et fornuftigt og rettidigt forslag, som kan implementeres uden at skære i idrætsaktiviteterne. Kommunen vil udarbejde et konkret idékatalog, som man kan tage i brug for at leve op til kravene.

Vi er fortsat begejstret for at idrætten bliver politisk anerkendt og tænkt med, når store samfundsmæssige udfordringer skal løses. Det både kan og skal vi også bidrage til. Vi ønsker dog at blive taget med i processen, så vi kan kvalificere beslutningerne ud fra vores position og dermed bidrage til bedre løsninger for idrætten og for Aarhus.

Del
Læs også

NYT FRA OS

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE