Idrætssamvirkets Puljer

Som medlem af Idrætssamvirket har I adgang til vores to tilskudspuljer til leder- og instruktøruddannelse og til nye aktiviteter og udvikling. Igennem disse uddeler vi hvert år tilskud direkte til medlemsforeningerne.

Her på siden kan I læse formålene med de to puljer, hvad retningslinjerne er, og hvordan I søger.  

Tilskud til Leder- og Instruktøruddannelse Tilskud til nye aktiviteter og udvikling

Leder- og instruktøruddannelse

Tilskud til leder- og Instruktøruddannelse

Formålet med puljen er at give Idrætssamvirkets medlemsforeninger støtte til uddannelse af ledere og trænere i foreningerne.

Der ydes tilskud til kurser under Firmaidrætten, DIF og DGI, herunder idrætternes specialforbund og DGIs landsdele. Øvrige kurser og uddannelse vurderes særskilt.

Kurserne skal være målrettet frivilligt arbejde under Folkeoplysningsloven, være kompetencegivende og rettet mod leder-, træner- og/eller instruktørrollen. Der ydes kun tilskud til kurser rettet mod foreningens primære aktiviteter.

Der ydes ikke tilskud til aktiviteter, der udelukkende er målrettet deltagernes kompetenceløft som spiller- eller idrætsudøver. Såsom træningssamling, stævne, konkurrence, ferielejr, træningslejr og lignende

Ansøg om tilskud til leder- eller instruktøruddannelse her


Der er fire ansøgningsrunder i løbet af året, og der ansøges efter foreningen har haft sin udgift til kurset/uddannelsen. Se ansøgningsfristerne længere nede. 

Der opfordres til, at man indsender sine ansøgninger indenfor gældende ansøgningsrunde. Eksempelvis hvis man har haft en kursusudgift i maj, så ansøger man inden d. 1. juni. 

Når en ansøgning er indsendt, kan foreningen logge ind på medlemssiderne og se status eller redigere ansøgningen.

Retningslinjer for tilskud og ansøgning


Satser

Lever en ansøgning op til puljens retningslinjer, bevilges der et tilskud på 25% af foreningens udgift. Dog maksimalt 15.000 kr. pr. uddannelse. 


Ansøgningsfrist

kvartalsvis (1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december)


Udbetaling

Når en ansøgning er indsendt, skal man ikke foretage sig yderligere. Foreningens ansøgning vil blive behandlet hurtigst muligt efter den kvartalsvise ansøgningsfrist, og godkendes den, vil det berettigede tilskud blive overført til foreningens bankkonto.

Ansøgningens kontaktperson vil modtage en mail, når en ansøgning er godkendt og udbetalt. Det samme gælder hvis en ansøgning ikke skulle leve op til puljens retningslinjer og dermed ikke kan godkendes. 

Til ansøgningen skal vedlægges:

 • Kursusprogram / beskrivelse
 • Dokumentation for nettoudgiften
 • Deltagerliste (står foreningens deltagernavne på faktura, er dette tilstrækkeligt)
 • Bilag for eventuelle indtægter (gælder særligt ved internt kursus)


Kursus i egen forening

Det er muligt for Idrætssamvirkets medlemsforeninger at få støtte til kurser eller forenings-/lederseminar, som bliver afholdt i egen forening. Samme satser og retningslinjer for tilskud gælder for disse.

Har I planer om at arrangere et kursus eller seminar i jeres forening, så tag gerne kontakt til os forud for ansøgning, så vi kan vejlede jer.Forhåndsgodkendelse

Det er muligt at indsende en ansøgning til forhåndsgodkendelse. For eksempel ved ekstra dyre uddannelsesforløb eller kurser, der ønskes afholdt i egen forening.

Fordeling

Efter hver ansøgningsrunde fordeler Idrætssamvirket 140.000 kr. ud fra de ovenstående kriterier. 

Skulle der være søgt tilskud, der samlet set overstiger dette beløb, forbeholder Idrætssamvirket sig retten til at prioritere blandt ansøgningerne. Det vil ske ud fra en forholdsmæssig reduktion i tilskudsprocenten, for at tilgodese så mange foreninger som muligt.

Ansøgninger med kurser afholdt indenfor gældende ansøgningsrunde vil om nødvendigt også blive prioriteret i denne forbindelse. 


Såfremt der er ansøgninger for et mindre beløb, vil resterende midler blive videreført til næste udbetalingsrunde.

Er det ved årets udgang et signifikant beløb tilbageværende, vil der blive foretaget en ekstra udbetaling til de foreninger, der har søgt puljen i løbet af året og som ikke har modtaget maksimalt tilskud. 


Eksempler

Eksempel 1


Kursuspris: 7.200 kr.
Tilskud = 1.800 kr.

Eksempel 2

Kursuspris: 75.000 kr.

Tilskud = 15.000 kr. (25% af kursets pris er 18.750 kr. og overstiger dermed tilskudsloftet på 15.000 kr.)

Tilskud til nye aktiviteter og udvikling

Puljen kan søges af medlemmer af Idrætssamvirket, som ønsker at udvikle sin forening igennem nye initiativer. Det kan for eksempel være nye aktiviteter, samarbejder, projekter m.v.

Formålet er at give støtte til foreninger, som sigter efter at øge og udvide foreningsidrættens tilgængelighed og synlighed gennem nye og innovative projekter.

Dette kan ske gennem blandt andet:

 • Foreningsudvikling
 • Nye idrætstilbud
 • Fastholdelse af medlemmer
 • Samarbejde med eksterne partnere
 • Andre udviklingsinitiativer der kan forny foreningsidrætten og sikre dens relevans fremover

For at behandle en ansøgning har vi brug for fem oplysninger, som vedlægges ansøgningen:

 1. Hvad går jeres initiativ ud på? Forklar det gerne kort og præcist.
 2. Hvordan vil I gennemføre jeres initiativ? Beskriv gerne overordnet hvem der gør hvad og hvornår i jeres initiativ.
 3. Hvorfor vil dette initiativ være godt for jer og foreningsidrætten i Aarhus?
 4. Hvad er målet eller succeskriteriet for jeres initiativ?
 5. Hvad er budgettet for initiativet?

Ansøg om tilskud til nye aktiviteter og udvikling her

Når en ansøgning er indsendt, kan foreningen logge ind på medlemssiderne og se status eller redigere ansøgningen.

Login her

Light Bulb or Idea Flat Icon Vector.svg from Wikimedia Commons by Videoplasty.com, CC-BY-SA 4.0

Retningslinjer for tilskud og ansøgning


Puljen for nye aktiviteter og udvikling yder ikke tilskud til:

• Traditionel drift og faste driftsmæssige udgifter

• Nyt idrætsmateriel med mindre det indgår, som en bærende og afgørende del af et udviklende initiativ.

• Færdige projekter og allerede foretagne investeringer

• Elitesatsninger

• Kontingentdækning eller -reduktion

• Anlægsprojekter

• Sportsrejser eller sociale arrangementer

• Personligt/individuelt ejet udstyr – herunder præmier og tøj til enkeltpersoner

• Træneruddannelse og personlig udvikling. Dette søges gennem puljen til leder- og instruktøruddannelse.


Ansøgningsfrist

Halvårlig (1. juni og 1. december) og hver forening (underafdeling) kan som udgangspunkt kun ansøge puljen en gang om året.


Udbetaling

Når en ansøgning er indsendt, skal man ikke foretage sig yderligere. Ansøgningen behandles af Idrætssamvirkets bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde og godkendes den, vil det berettigede tilskud blive overført til foreningens bankkonto.


Eksklusivt for denne pulje gælder, at Idrætssamvirket Aarhus også kan ansøge om tilskud til nye initiativer, der kan udvikle foreningsidrætten i Aarhus Kommune.


Efter hver ansøgningsrunde bevilger Idrætssamvirket støtte ud fra de ovenstående kriterier.


Skulle der være søgt tilskud, der samlet set overstiger dette beløb, forbeholder Idrætssamvirket sig retten til at prioritere blandt ansøgningerne, hvor der vil blive lagt vægt på at tilgodese så mange foreninger som muligt.


Såfremt der er ansøgninger for et mindre beløb, vil resterende midler blive videreført til næste udbetalingsrunde.
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE