Idrætssamvirkets Puljer

Her kan du få et overblik over de puljer, der administreres af Idrætssamvirket.

Vi giver en beskrivelse af de forskellige puljer, så du ved hvad de dækker. Desuden kan du få information om ansøgningsfrist, kriterierne fra ansøgningerne og hvad der gives støtte til.

Vi håber at modtage din ansøgning, så du kan komme igang med at forbedre idrætsmiljøet i din forening.

Scroll ned af siden eller tryk på links herunder, hvis du vil læse mere om en af vores puljer...

  Tilskud til leder- og Instruktøruddannelse

  Formålet med puljen er at give Idrætssamvirkets medlemsforeninger støtte til uddannelse af ledere og trænere i foreningerne.


  Der ydes tilskud til kurser under Firmaidrætten, DIF og DGI, herunder idrætternes specialforbund og DGIs landsdele. Øvrige kurser og uddannelse vurderes særskilt.


  Kurserne skal være målrettet frivilligt arbejde under Folkeoplysningsloven, være kompetencegivende og rettet mod leder-, træner- og/eller instruktørrollen. Der ydes kun tilskud til kurser rettet mod foreningens primære aktiviteter.


  Der ydes ikke tilskud til aktiviteter, der udelukkende er målrettet deltagernes kompetenceløft som spiller- eller idrætsudøver. Såsom træningssamling, stævne, konkurrence, ferielejr, træningslejr og lignende.


  Ansøg om tilskud til leder- eller instruktøruddannelse her


  Når en ansøgning er indsendt, kan foreningen logge ind på medlemssiderne og se status eller redigere ansøgningen.

  Retningslinjer for tilskud og ansøgning


  Satser

  Der kan ydes et tilskud på 50% af medlemsforeningens udgift til kompetenceudvikling af ledere, trænere og instruktører.


  Der kan maksimalt gives 30.000,- kr. i tilskud per deltager til samme kursus/uddannelse.


  Ansøgningsfrist

  kvartalsvis (1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december)


  Udbetaling

  Når en ansøgning er indsendt, skal man ikke foretage sig yderligere. Foreningens ansøgning vil blive behandlet hurtigst muligt efter den kvartalsvise ansøgningsfrist, og godkendes den, vil det berettigede tilskud blive overført til foreningens bankkonto.


  Til ansøgningen skal vedlægges:

  • Kursusprogram / beskrivelse
  • Dokumentation for nettoudgiften
  • Deltagerliste (står foreningens deltagernavne på faktura, er dette tilstrækkeligt)
  • Bilag for eventuelle indtægter (gælder særligt ved internt kursus)
  Kursus i egen forening

  Det er muligt for Idrætssamvirkets medlemsforeninger at få støtte til kurser eller forenings-/lederseminar, som bliver afholdt i egen forening. Samme satser og retningslinjer for tilskud gælder for disse.


  Har I planer om at arrangere et kursus eller seminar i jeres forening, så tag gerne kontakt til os forud for ansøgning, så vi kan vejlede jer.


  Forhåndsgodkendelse

  Det er muligt at indsende en ansøgning til forhåndsgodkendelse. For eksempel ved ekstra dyre uddannelsesforløb eller kurser, der ønskes afholdt i egen forening.


  Fordeling

  Efter hver ansøgningsrunde fordeler Idrætssamvirket 130.000 kr. ud fra de ovenstående kriterier. Skulle der være søgt tilskud, der samlet set overstiger dette beløb, forbeholder Idrætssamvirket sig retten til at prioritere blandt ansøgningerne, hvor der vil blive lagt vægt på at tilgodese så mange foreninger som muligt.


  Såfremt der er ansøgninger for et mindre beløb, vil resterende midler blive videreført til næste udbetalingsrunde.


  Eksempler

  Eksempel 1

  DGI, Svømningens grunduddannelse

  Kursuspris: 7.200 kr.

  Tidligere tilskudsmodel: 2.320 kr. (8 dage á 290 kr)

  Ny tilskudsmodel: 3.600 kr.


  Eksempel 2

  DBU, UEFA A-licens

  Kursuspris: 75.000 kr.

  Tidligere tilskudsmodel: 9.000 kr. (længerevarende kursus til mere end 50.000 kr.)

  Ny tilskudsmodel: 30.000 kr. (NB. 50% af uddannelsens pris (37.500 kr.) overstiger tilskudsloftet på 30.000 kr.)
  Tilskud til nye aktiviteter og udvikling

  Puljen kan søges af medlemmer af Idrætssamvirket, som ønsker at udvikle sin forening igennem nye initiativer. Det kan for eksempel være nye aktiviteter, samarbejder, projekter m.v.


  Formålet er at give støtte til foreninger, som sigter efter at øge og udvide foreningsidrættens tilgængelighed og synlighed gennem nye og innovative projekter.


  Dette kan ske gennem blandt andet:


  • Foreningsudvikling
  • Nye idrætstilbud
  • Fastholdelse af medlemmer
  • Samarbejde med eksterne partnere
  • Andre udviklingsinitiativer der kan forny foreningsidrætten og sikre dens relevans fremover


  For at behandle en ansøgning har vi brug for fem oplysninger, som vedlægges ansøgningen:


  1. Hvad går jeres initiativ ud på? Forklar det gerne kort og præcist.
  2. Hvordan vil I gennemføre jeres initiativ? Beskriv gerne overordnet hvem der gør hvad og hvornår i jeres initiativ.
  3. Hvorfor vil dette initiativ være godt for jer og foreningsidrætten i Aarhus?
  4. Hvad er målet eller succeskriteriet for jeres initiativ?
  5. Hvad er budgettet for initiativet?


  Ansøg om tilskud til nye aktiviteter og udvikling her


  Når en ansøgning er indsendt, kan foreningen logge ind på medlemssiderne og se status eller redigere ansøgningen.


  Login her  Light Bulb or Idea Flat Icon Vector.svg from Wikimedia Commons by Videoplasty.com, CC-BY-SA 4.0

  Retningslinjer for tilskud og ansøgning


  Puljen for nye aktiviteter og udvikling yder ikke tilskud til:

  • Traditionel drift og faste driftsmæssige udgifter

  • Nyt idrætsmateriel med mindre det indgår, som en bærende og afgørende del af et udviklende initiativ.

  • Færdige projekter og allerede foretagne investeringer

  • Elitesatsninger

  • Kontingentdækning eller -reduktion

  • Anlægsprojekter

  • Sportsrejser eller sociale arrangementer

  • Personligt/individuelt ejet udstyr – herunder præmier og tøj til enkeltpersoner

  • Træneruddannelse og personlig udvikling. Dette søges gennem puljen til leder- og instruktøruddannelse.


  Ansøgningsfrist

  Halvårlig (1. juni og 1. december) og hver forening (underafdeling) kan som udgangspunkt kun ansøge puljen en gang om året.


  Udbetaling

  Når en ansøgning er indsendt, skal man ikke foretage sig yderligere. Ansøgningen behandles af Idrætssamvirkets bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde og godkendes den, vil det berettigede tilskud blive overført til foreningens bankkonto.


  Eksklusivt for denne pulje gælder, at Idrætssamvirket Aarhus også kan ansøge om tilskud til nye initiativer, der kan udvikle foreningsidrætten i Aarhus Kommune.


  Efter hver ansøgningsrunde fordeler Idrætssamvirket 40.000 kr. ud fra de ovenstående kriterier.


  Skulle der være søgt tilskud, der samlet set overstiger dette beløb, forbeholder Idrætssamvirket sig retten til at prioritere blandt ansøgningerne, hvor der vil blive lagt vægt på at tilgodese så mange foreninger som muligt.


  Såfremt der er ansøgninger for et mindre beløb, vil resterende midler blive videreført til næste udbetalingsrunde.
  Aarhus Idrætsfond

  Aarhus Idrætsfond modtager ikke længere ansøgninger!
  Der vil I den nærmeste fremtid komme yderligere info om fonden.


  Herunder har vi taget en snak med nogle af modtagerne midler fra Aarhus Idrætsfond. Spændende projekter under fondens formål, at fremme både elite- og foreningsidræt i Aarhus Kommune.

  En succeshistorie udspiller sig hos Højbjerg Tennis

  Højbjerg Tennisklub modtog i 2018, 24.000 kr. som tilskud til en ny boldkanon. Boldkanonen var klubbens første og har, ifølge sportsdirektør Henrik Mølgaard Frandsen, skabt en lille revolution for den århusianske tennisklub. Klubben ventede spændt på den nye boldkanon, der sideløbende med en positiv udvikling i medlemstallet, har skabt en succeshistorie.


  Henrik fortæller, at den nye maskine ikke blot er enorm alsidig i udvalget af programmer til alle niveauer, men også er nem at transportere samt både teknisk og pædagogisk simpel at anvende. Dette gør maskinen til et fantastisk redskab i en klub, der rummer tennis på både bredde, motionist og eliteniveau.
  Når boldkanonen aktiveres til boldfodring, kan træneren på banen koncentrere sig om at hjælpe sine spillere med at udvikle sig, frem for selv at skulle stå på den modsatte banehalvdel og fodre bolde. Maskinens store styrke er altså den effektivisering den medfører for både trænere og spillere. Når boldkanonen skyder boldene af sted, giver det træningen et flow og en ro, hvor træneren kan rette sit fokus på spillerne.


  Generelt går det altså rigtig godt hos Højbjerg Tennisklub. Klubben har på 3 år udviklet sig fra en økonomisk smertegrænse på 126 medlemmer til nu 215 medlemmer, der modsat er på grænsen til fuldt medlemstal.

  Jeg spørger Henrik, hvordan og hvorfor den positive medlemstilvækst har fundet sted. Først og fremmest har der generelt været fremgang for tennissporten over de seneste år. Derudover har Højbjerg Tennisklub fået etableret et nyt klubhus samt en bred vifte af tilbud til medlemmerne over de sidste 3 år.  Klubben har etableret en række sociale arrangementer, også i vinterhalvåret, hvor sæsonen ellers ligger stille. Til sidst har de sportslige resultater skabt en øget interesse, hvor de var tæt på at spille sig op i 1. division. Imponerende, for en lille klub med blot 3 baner. Boldkanonen underbygger den succes klubben har opnået gennem både sociale og sportslige initiativer, og giver medlemmer på alle niveauer muligheden for at optimere deres træning.

  Hvordan ser fremtiden så ud for Højbjerg Tennisklub?
  Netop nu florerer ideen om en ny paddle tennisbane til klubben. Denne bane vil danne base for endnu flere medlemmer, og den vil dertil kunne rumme den stigende medlemstilvækst, der sætter pres på de 3 nuværende baner.

  Klubben har allerede fået tilsagn for halvdelen af beløbet og er derved godt på vej. Den nye boldkanon, med tilskuddet fra Aarhus Idrætsfond, har skudt en allerede positiv udvikling yderligere i gang, og har bidraget til en succeshistorie hos Højbjerg Tennis, som en århusiansk forening, der rummer idræt for alle!


  Gode oplevelser hos Åstrup Sportsrideklub

  Åstrup Sportsrideklub modtog sidste år 15.000 kr. til køb af en ny elevhest. Solen står lavt på denne lune augustaften, og jeg er kørt 15 km nord for Aarhus C, hvor rideskolen ligger - tæt på Kaløvig bådehavn. Atmosfæren er skøn, og jeg møder Anne-Mette Fruensgaard på klubhusets terrasse. Rideskolen er i fuld gang på banen ved siden af os.

  Tilskuddet fra Aarhus Idrætsfond blev som sagt brugt på en ny elevhest. Dette er nødvendigt, da heste, ligesom vi mennesker, bliver slidte med alderen, hvorfor en ny hest til rideskolen giver ny energi. Den nye hest har gjort en stor forskel for både børn og voksne i klubben. Den var 12 år gammel og rimelig uddannet, da den ankom til Åstrup sidste år, og det tog omkring 3-4 måneder at få den ind i rideskolens daglige rytme.


  Åstrup Sportsrideklub huser ca. 45 heste, hvoraf 12 af dem er rideskolens egne. De resterende er privatejede. Foreningen har 300 medlemmer med forskellighed i både alder og niveau. Dette medlemstal har det seneste år været stigende og Anne-Mette fortæller, at det generelt går rigtig godt for klubben.


  Jeg bliver nysgerrig på, hvilke initiativer der har gjort, at foreningen oplever fremgang. Først og fremmest nævner Anne-Mette de dygtige trænere samt det område, rideskolen er placeret i. Der er ikke mange rideskoler i området, hvorfor de rideinteresserede naturligt søger til Åstrup. Men det væsentligste for klubbens succes er det hyggelige miljø, der vægtes højt hos både medlemmer og ansatte.


  Heste er fra naturens hånd flugtdyr, og de er grundlæggende bange for alt, der er fremmed. Det kræver derfor en indsats, at gøre hestene trygge. Åstrup Sportsrideklub prioriterer, udover den hyggelige atmosfære, den ansvarsbevidsthed medlemmerne oplærer sig. Der skal muges ud, strigles og fodres, og alt dette lærer ikke blot medlemmerne om generelt ansvar og forpligtigelse, men giver dem i ligeså høj grad en relation til de naturligt nervøse heste.
  Det essentielle ved ridesporten er nemlig, at rytteren ikke blot skal præstere på egen hånd, men i samspil med et andet levende væsen. Denne relation er væsentlig uanset om ridningen er på bredde eller eliteniveau. Klubben rummer begge, men har primært fokus på breddeidrætten og det hyggelige i at ride. Det skal først og fremmest være sjovt, og så kommer alt det andet bagefter.

  Det sjove og hyggelige opstår både i det daglige, men henover sommeren har det også optrådt på klubbens sommerlejr, hvor ryttere på forskellige niveauer har overnattet, trænet og lært både hinanden og hestene at kende. Et initiativ, der bliver en gevinst for både medlemmer og heste.


  Et andet initiativ foreningen har på tegnebrættet er mor-datter ridning. Mange af mødrene til klubbens medlemmer har selv reddet, og initiativet kan derfor blive en hyggelig måde for mor og datter at være sammen på, samtidig med, at det er med til at engagere forældrene i klubben. Der er altså mange gode ting i gang hos Åstrup Sportrideklub, og støtten fra Aarhus Idrætsfond gav en ny energiindsprøjtning, så forholdene for både medlemmer og heste blev optimeret.

  Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE