Rekordstor ansøgning til tilskudspulje

20. december 2023

Idrætssamvirket støtter medlemsforeningerne, når de sender trænere og ledere på kursus. I årets fjerde kvartal er der kommet så mange ansøgninger til tilskudspuljen, at der helt ekstraordinært er blevet tilført  150.000 kroner ekstra til uddeling. Samlet set blev der udbetalt 330.000 kroner i denne runde.

Der var rigtig mange idrætsforeninger, der havde medlemmer afsted på kursus eller uddannelse i efteråret. Det står klart efter fristen til årets fjerde og sidste ansøgningsrunde til Idrætssamvirkets tilskudspulje til leder- og instruktøruddannelse, var passeret. 

46 idrætsforeninger indsendte samlet 218 ansøgninger, som alle var kompetencegivende og målrettet frivilligt arbejde. Der er tale om alt fra uddannelse af unge trænertalenter til opkvalificering af rutinerede idrætsledere.


Den store ansøgning bekræfter endnu en gang, at foreningslivet i Aarhus er i fuld vigør for tiden. Uddannelse foreningernes frivillige er med til at opretholde en høj standard og bidrager til en sund udvikling af idrætstilbuddet i Aarhus.

Højeste udbetalte tilskud nogensinde

For at imødekomme en del af den store efterspørgsel besluttede Idrætssamvirkets bestyrelse på et bestyrelsesmøde i starten af december helt ekstraordinært at tilføre puljen 150.000 kr. ekstra til uddeling. Bestyrelsen fandt det ærværdigt og formålsmæssigt relevant, at uddele flere penge end budgetteret, når idrætsforeningerne udtrykker så stor virkelyst og iver efter uddannelse. De tilførte mider bliver taget fra Idrætssamvirkets egenkapital.

Det betyder, at tilskudssummen i denne runde udgjorde 330.000 kroner, som er det højeste beløb Idrætssamvirket nogensinde har udbetalt i tilskud til uddannelse i en ansøgningsrunde.

Med den store ansøgningsmængde var det samtidig nødvendigt, jævnfør puljens retningslinjer, at fordele midlerne, så de kunne komme flest mulige foreninger til gavn. I fordelingen blev ansøgninger indsendt indenfor fjerde kvartal derfor prioriteret. Derefter blev den fulde tilskudssum på 330.000 fordelt over de resterende ansøgninger, hvilket resulterede i et tilskud på 30 procent af foreningens udgift til uddannelsen.


Læs mere om tilskudspuljen til Leder- og Instruktøruddannelse

Tilskudspuljen til leder- og instruktøruddannelse kan søges alle idrætsforeninger, der er medlem af Idrætssamvirket. Puljen modtager løbende ansøgninger, og næste frist for at få tilskud til sine uddannelser er 1. marts 2024.

Vi anbefaler, at man benytter sig af puljens fire ansøgningsrunder ved at sende ansøgninger ind i løbet af året fremfor at gøre det en gang om året.

Del

NYT FRA OS

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE