BLIV MEDLEM

Vil du have bedre muligheder for at udvikle din idrætsforening? Så er Idrætssamvirket Aarhus et rigtig godt valg! Læs mere om hvorfor du skal være medlem.


Idrætssamvirket repræsenterer 400 aarhusianske idrætsforeninger, som sammen tæller mere end 100.000 aarhusianske idrætsudøvere. Det er vi utroligt stolte af. Vi arbejder hver dag hårdt for at give bedre muligheder for idrætsklubberne.


Vi kan eksempelvis hjælpe din forening med :

• Sparring i udviklingen af din forening

• Dialog med kommunen

• Støtte til din klub

• Anbefalinger til søgning af fondsmidler


►  Se mere om, hvordan vi har hjulpet flere af vores medlemsklubber her.


BLIV MEDLEM

Jens Henrik Daugaard

Kommunikationskonsulent

Sådan bliver du medlem


Waveboarding medlem
Enhver i Aarhus Kommune hjemmehørende åben idrætsforening, under en af hovedidrætsorganisationerne, kan optages som medlem.

Anmodning om optagelse indsendes til Idrætssamvirkets bestyrelse, og skal være bilagt foreningens love og vedtægter, herunder en udførlig redegørelse for kontingenter, medlemstal og afdelingen, samt en fortegnelse over bestyrelsens navne og adresser. Idrætssamvirkets bestyrelse træffer bestemmelse om, hvorvidt en sådan indsendt anmodning om optagelse kan imødekommes. Afgørelsen kan indankes for førstkommende repræsentantskabsmøde.

Betingelser for medlemskab af idrætssamvirket:
1. Idrætsforeningen skal være hjemmehørende i Aarhus Kommune
2. Idrætsforeningen skal være medlem af enten DGI, DIF eller DFIF.
3. Idrætsforeningen skal være åben for alle.

Ansøgning om optagelse udfyldes online. Der skal samtidigt uploades dokumentation for:
1. Medlemskab af DGI, DIF eller DFIF.
2. Idrætsforeningens vedtægter.

Sammen med ansøgningen skal vedhæftes foreningens love og vedtægter, en redegørelse for kontingenter, medlemstal og afdelinger samt fortegnelse over bestyrelsens navne og adresser.

Kontingent - Priser & detaljerKontingentsatser

 • 0 – 100 medlemmer: 870 kr.
 • Efterfølgende 100 medlemmer: 410 kr.


 • AARHUS WATERSPORTS COMPLEX - VI HAR NÅET RESULTATER MED EN STÆRK MENTORING

  Ved Aarhus Ø har foreningen Aarhus Watersports Complex udviklet sig til at være en af de stærkeste wakeboard foreninger i Danmark. Det har længe været en drøm.

  For Aarhus Watersports Complex har Idrætssamvirket Aarhus ikke kun været behjælpelig med økonomisk støtte. De har også fået sparring og mentoring, hvilket har styrket deres muligheder for at udvikle foreningen og tackle udfordringer i det kommunale system.

  Formand, Kenneth Enggard Kristensen, udtaler

  Vores kontaktperson ved Idrætssamvirket Aarhus, Henrik Stampe har fungeret som en mentor for mig som formand for vores projekt. Herudover har han været behjælpelig med at guide os igennem det kommunale system, og altid været klar på at svare på frustationer eller spørgsmål.

  Vi søgte desuden puljen Udvikling og Initiativer om 15.000 kr. til købe af en ny kicker (rampe), som er blevet placeret i vandet. På mange måder opgraderer denne kicker vores faciliteter i og med, at vi nu er en konkurrencedygtig placering for wakeboardere i Danmark, samt alle vores medlemmer har fået stor glæde af den.
  Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE