Aarhus Kommune Budget 2023

8. september 2022

Efterårets komme er ensbetydende med budgetforhandlinger i Aarhus Kommune. I år er der lagt op til en stram budgetlægning, hvor besparelser er overskriften.

Aarhus Kommune har taget hul på arbejdet med kommunens budgetter for 2023. Overordnet set er der lagt op til en sparerunde, idet den økonomiske aftale mellem regering og kommuner er usædvanlig stram. Konkret betyder det at Aarhus Kommune skal spare 229 mio. kr. i 2023, og der ikke er noget råderum til nye initiativer. Det skorter ellers ikke på ideer, idet der er stillet mere end 30 forslag til nye initiativer alene inden for Sport og Fritidsområdet.


Besparelserne betyder. at der ikke er langt op til at nogle af disse forslag bliver realiseret, ligesom Sport og Fritidsområdet også skal bidrage til den samlede besparelse i kommunen. Konkret er der lagt op til en besparelse på 1,6% inden for Sport og Fritidsområdet – samme niveau som øvrige afdelinger og magistrater.


Dette er selvsagt ikke tilfredsstillende, da området generelt har et stort efterslæb, hvor fx manglen på idrætsfaciliteter i dele af Aarhus er en kæmpe udfordring.


Idrætssamvirket tager derfor initiativ til bilaterale møder med rådmændene og de politiske partier for at drøfte, hvordan vi sikrer idrætten bedst mulige vilkår i et stramt budgetår. Samtidig vil Idrætssamvirket drøfte hvorledes eventuelle besparelser udmøntes, så de får så lille betydning som muligt for foreningerne og deres virke.


Del
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE