Få INSPIRATION og SPARRING til medlemsmøde i Idrætssamvirket💡

26. maj 2023

Vi tror på, at erfaringsudveksling og dialog blandt vores medlemsforeninger kan bane vejen for at flere får gavn af gode løsninger og ideer.

Kom derfor til medlemsmøde onsdag d. 21. juni.

I Idrætssamvirket hjælper vi mange foreninger i Aarhus, med de udfordringer de har omkring idrætsfaciliteter. Det kan dreje sig om mere plads, flere timer eller at udvide kapaciteten med nyt byggeri.

Vi taler også med mange, der har et ønske om, at være en stærkere, mere robust og attraktiv forening for flere i lokalområdet. Foreninger, der vil udvikle sig, tilbyde nye aktiviteter have flere medlemmer og frivillige osv. Netop derfor har vi sat de to temaer på dagsordenen til medlemsmødet. Vi har sammensat et program, der både giver inspiration og tid til at drøfte udfordringer, løsninger og potentialer med hinanden på kryds og tværs af foreninger.

Vi tror på, at hvis alle kommer med en god erfaring eller idé, så kan alle også gå fra mødet med mindst en håndfuld gode ideer til det videre arbejde hjemme i sin egen forening.

På mødet vil du kunne høre hvordan to stærke aarhusianske idrætsforeninger arbejder, og du kan få inspiration og sparring til, hvordan din forening kan blive endnu mere attraktiv, og hvordan I kan styrke arbejdet, med de faciliteter i benytter.

Program

Kl. 17.00 Velkomst ved Idrætssamvirket

Kl. 17.10 Temadrøftelse omkring idrætsfaciliter i Aarhus Kommune

   - Den faktuelle status på idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune

   - Oplæg fra Jens-Ole Jensen, formand for Aarhus Gymnastik og Motorikhal om deres udfordring og tilgang til at få udvidet kapaciteten

   - Faciliteret drøftelse ved bordene:

   - Hvilke udfordringer har i med faciliteter? Hvad er der behov for?

   - Hvordan arbejder i med facilitetsudfordringerne? Hvad kan andre lære af dette?

   - Opsamling i plenum

Kl. 18.10 Let forplejning

Kl. 18.30 Temadrøftelse omkring de stærke foreningsfællesskaber

   - Status på foreningsidrætten i Aarhus

   - Oplæg fra Mie Kjer Thomsen, formand Aarhus Beachvolley Club om deres arbejde med at udvikle en attraktiv og relevant forening for både medlemmer og frivillige

   - Faciliteret drøftelse ved bordene:

         - Hvordan arbejder i med at styrke og udvikle jeres forening?

         - Hvordan kan vi sammen styrke foreningerne og idrætten i Aarhus?

         - Fælles opsamling

Kl. 19.30 Afrunding ved Idrætssamvirket

Hvorfor skal du deltage?

Du skal deltage i mødet, hvis du er optaget af, hvordan I styrker jeres forening.

Du kan forvente at tage fra mødet med:

   … udvidet netværk blandt andre frivillige.

   … kendskab til foreninger, der har samme udfordringer som jer.

   … inspiration til arbejdet i din forening.

   … gode ideer og erfaringer fra andre foreninger.

Mødet finder sted onsdag d. 21. juni kl. 17.00-19.30 i Djursland Bank Arena, Privatsikring lounge, 2. sal.

Vi håber, at se både dig og andre repræsentanter fra foreningen.

Tilmelding

Af hensyn til forplejning skal I tilmelde jer senest søndag d. 18. juni ved at sende en mail med navne på deltagere til tilmelding@isaarhus.dk.

Vi glæder os til at se jer.

Idrætssamvirket Aarhus - Byens stærkeste idrætsfællesskab

Del

NYT FRA OS

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE