Har I husket at søge Corona hjælpepakken?

5. februar 2021

Aktører på sports- og fritidsområdet i Aarhus Kommune, der har lidt et betydeligt økonomisk tab eller er særligt nødstedte som følge af Corona-nedlukningen, har mulighed for at søge om tilskud til dækning af nettotab for 2020.

Ansøgningsfrist FORLÆNGET til d. 14. februar

Der kan ansøges om støtte på baggrund af det forventede indtægtstab i perioden 11. marts – 31. december 2020 (fx tab på kontingent, tab på faste ugentlige aktiviteter, tab på aflyste events, tab på billetsalg, tab på aflyste loppemarkeder mv.) fratrukket indtægter fra statslige hjælpepakker, evt. anden økonomisk hjælp fra fonde, sponsorer mv, samt modregnet de besparelser, man har kunnet opnå ved at reducere sine udgifter i perioden.


Det er et krav for at komme i betragtning, at ansøger samlet set for 2020 kommer ud med et underskud. Der kan således maximalt søges støtte til det samlede underskud for regnskabet 2020.


Man kan godt søge om støtte via spor 2, selvom foreningen allerede har fået støtte via spor 1.


LÆS MERE og ansøg


Del
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE