Søren Kristiansen - Stavtrup IF

Nomineret til Årets Idrætsleder 2021

"Søren Kristiansen - Den vildeste ildsjæl og idrætsleder. Som ikke bare giver sin egen tid, men også får (alle) andre med!”


Når man siger Stavtrup IF, er Søren Kristiansen umulig at komme udenom. Sørens engagement i det lokale foreningsliv startede for alvor for 3 år siden baseret på et brændende ønske om at være med til at skabe mere lokalt sammenhold - og få endnu flere mennesker til at dyrke idræt.


Søren spottede hurtigt, at den absolut største udfordring i Stavtrups lille lokalsamfund var mangel på halfaciliteter. Der havde på dette tidspunkt i en årrække været arbejdet på etableringen af en multihal i byen, men arbejdsgruppen var ved at være kørt træt. Søren påtog sig, og lykkedes på egen hånd med at få rekrutteret nye stærke lokale kræfter til den kernegruppe, der står for den primære del af arbejdet med etableringen af "Stedet der samler”.


Visionen er, at Multihallen - "Stedet der samler" skal være et attraktivt samlingssted for hele Stavtrup. Her kan borgere fra Stavtrup og opland mødes til bevægelse, socialt samvær og kulturelle oplevelser. Et sted, hvor der også vil afvikles arrangementer, som henvender sig til både lokalmiljøet og hele Aarhus.


Søren var den primære drivkraft bag et stort og meget succesfuldt borgermøde om projektet, der bl.a. havde til formål at skaffe frivillige til de mange arbejdsgrupper, som i dag er velfungerende og centrale elementer i arbejdet omkring halprojektet.

Søren er selv en del af kernegruppen - og han driver og har drevet adskillige initiativer i dette regi - kommunikation og rekruttering, kontaktperson til Højvangs-skolen, sponsorgruppen, den byggetekniske gruppe, og ikke mindst har han i flere år koordineret og været drivkraften bag det særdeles veludførte og indbringende salg af nytårskrudt i Stavtrup.


Sørens engagement og energi er uundværlig for et så stort projekt. Hans lunefulde humør smitter, skaber opbakning og løfter engagementet i lokalsamfundet omkring idræt, frivillighed og kultur.I sit professionelle virke er Søren headhunter - og de faglige kompetencer, han har opbygget her, bruger han dygtigt i frivilligt regi. Han fandt nemlig for et par år siden ud af, at den mangeårige formand for Stavtrup idrætsforening, ønskede at stoppe - og i den forbindelse igangsatte han en større rekrutteringsproces med henblik på at sammensætte et stærkt Forretningsudvalg, som delte hans visioner - og som, sammen med ham, ville kunne skabe en endnu stærkere idrætsforening.


I dag er Søren stadig aktivt involveret i multihalsprojektet, og han er stadig en del af det Forretningsudvalg i Stavtrup Idrætsforening, han selv rekrutterede til. Her sætter han som Frivilligansvarlig en stor ære i at få flere mennesker engageret lokalt - og så er han såmænd også meget engageret i det lokale "Stavtrup Netværket", der arbejder for udvikling af Stavtrup, ligesom han er en af drivkræfterne bag arbejdet for at få rejst en støjvold mellem Stavtrup og motorvejen.


Stavtrup Idrætsforening, multihalsprojektet og lokalsamfund ville ikke være samme sted uden Søren. Derfor er Søren Kristiansen nomineret til Årets Leder 2021.

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE