SÅDAN prioriterer Idrætssamvirket i ansøgninger til nye idrætsfaciliteter

2. december 2022
Anlægspuljen 2022

I september var der ansøgningsfrist til Aarhus Kommunes anlægspulje 2022. Det er denne pulje, der yder tilskud til idræts- og fritidsfaciliteter og er derfor særlig interessant for foreningsidrætten og dermed også for Idrætssamvirket.

Der blev indsendt 69 ansøgninger, og Idrætssamvirket har afleveret sine overordnede og principielle bemærkninger til kommunens Kulturudvalg. Det er ud fra disse principper at Idrætssamvirket vil prioritere i ansøgningerne, for der er søgt for 170 millioner kroner, men kun afsat 33 millioner kroner i puljen.


For Idrætssamvirket illustrerer det først og fremmest, at behovet for idrætsfaciliteter i Aarhus er langt større end det, der politisk er afsat midler til.


Med det sagt, så er det for Idrætssamvirket vigtigt, at de få midler der nu engang er til rådighed bliver brugt på at skabe rum til mere idræt – særligt i de områder hvor der er hastig befolkningsvækst.


Det vil sige, at de ansøgninger der giver mulighed for at flere aarhusianere kan dyrke idræt, bør prioriteres.


Inden længe vil Idrætssamvirket gå i yderligere dialog med Sport & Fritid og kulturrådmanden omkring prioriteringen. Det forventes, at byrådet primo 2023 tager endelig stilling til, hvilke projekter der får bevilling fra dette års pulje.

Del
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE