Nytårshilsen fra Idrætssamvirket

21. december 2022

2022 har været et travlt og konstruktivt år for Idrætssamvirket, som har givet os mulighed for at fortsætte arbejdet med at skabe bedre vilkår for idrætten og være det samlende organ for hele foreningsidrætten i Aarhus

Udviklingen af Aarhus er en løbende opgave, hvor Idrætssamvirket arbejder insisterende for at tænke idrætten bedst muligt ind. Det gælder for eksempel i arbejdet med udmøntningen af årets anlægspulje.


Når kommunen skal have nye idrætsfaciliteter, er det vigtigt, at vi tænker langsigtet og vurderer nøje, hvor der er størst behov og potentiale, og hvor faciliteterne kan have den største effekt. Faciliteter er vitale for idrætsforeningerne og for at aarhusianerne kan dyrke idræt, hvorfor det er et højt prioriteret arbejde for Idrætssamvirket.


Samtidig både vokser og fornyes Aarhus. Udviklingsplanen af fremtidens Kongelunden tager form. Kongelunden handler ikke alene om et nyt fodboldstadion men er hele planen for Danmarks største storbynære rekreative område. Udviklingen af området giver os en unik mulighed for at diskutere én samlet idrætsvision for hele området. En vision, hvor foreningsidrætten bør være en del af det fundament, som bliver støbt netop nu.


Den samme tilgang har vi til den nye bydel Aarhus Ø, hvor der også foregår hastig udvikling, der kræver, at man tænker idrætten ind, så det kan være et attraktivt sted at bo og leve.


Idrætssamvirket har igennem året også arbejdet meget med ”Åben Skole”. Projektet har til formål at åbne de lokale skoler op i et styrket samarbejde med idrætsforeningerne. Foreningerne får mulighed for at komme ud og undervise og præsentere deres idræt for eleverne som del af undervisningen. 


”Åben Skole” udfolder mulighederne for, hvad skoleelever kan dyrke af idræt i deres fritid og kan potentielt bringe flere børn ud i foreningslivet. Et prisværdigt projekt, som kan gavne mange af Idrætssamvirkets medlemsforeninger.


Det var nogle få nedslag i vores arbejde, gennem året der er gået. Idrætssamvirket fortsætter ufortrødent arbejdet for at skabe bedre vilkår for idrætten i det nye år, hvor vi blandt andet vil have fokus på at komme mere i dialog med alle vores medlemsforeninger og de frivillige. Vi ønsker at blive klogere på, hvilke udfordringer I har i jeres foreninger, hvad I mangler og hvad I lykkes med. Det vil I høre meget mere om.


Til slut vil vi gerne takke alle frivillige i foreningerne for jeres store og værdifulde indsats for idrætten i 2022. Uden jer ingen foreningsidræt i Aarhus.


Glædelig jul og godt nytår.


Med venlig hilsen

Idrætssamvirket Aarhus.


Del
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE