Har I ansatte i jeres forening? Så skal I til at registrere deres arbejdstid

14. juni 2024

Nye regler gældende fra 1. juli 2024 betyder, at der skal være styr på de timer, som foreningsansatte arbejder. Frivillige skal fortsat ikke registreres.

Loven om arbejdstid er blevet ændret, og det betyder, at alle arbejdspladser er forpligtet til at dokumentere arbejdstiden for lønnede ansatte. Det inkluderer dermed også de idrætsforeninger, som har lønnet ansat personale. Det kunne f.eks. være betalte trænere, foreningsudviklere e.l. Foreninger, der udelukkende har frivillige trænere, ledere og hjælpere, stilles der ikke nye krav til. 

Som arbejdsgiver har man i følge den nye lov desuden pligt til at føre et system, som gør det muligt at måle den enkeltes daglige arbejdstid. Hvordan man gør, er op til foreningen selv, så længe at kravene overholdes.

Husk at både arbejdstid, ferie, sygdom og fridage også skal registreres, og at der er regler for, hvor meget og hvornår man må arbejde.

DIF og DGI har i samarbejde lavet en juridisk vejledning til foreninger, som giver svar på en lang række spørgsmål angående de nye krav. 

Læs vejledningen her

De nye regler er til for at sikre dokumentation af alle lønmodtageres arbejds- og hviletid, så der er bevisførelse, hvis ikke bestemmelserne bliver overholdt. 

Hvad skal registreres?

- Antal arbejdstimer på en dag?

- Ferie, feriefridage og øvrige aftalte fridag

- Andet fravær

Det er tilstrækkeligt at registrere det samlede antal arbejdstimer på en dag. Der er altså ikke krav om registrering af komme- og gåtider efter klokkeslæt. 

Del
Læs også

NYT FRA OS

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE