Stærkt fremmøde til inspirerende og oplysende temaaften💡

10. oktober 2023

14 forskellige idrætsgrene var repræsenteret til temaaften i Harlev Idræts- og Kulturhus, hvor samarbejdet med forældre blev sat under lup. 

Se videoen med gode råd fra ungdomsforsker Søren Østergaard.

DIF udgav i juni 2023 rapporten FORVENTNINGER OG UDFORDRINGER BLANDT FORÆLDRE TIL IDRÆTSAKTIVE BØRN I MØDET MED OFRENINGSLIVET. Formålet med rapporten var at undersøge, hvilke overvejelser forældre gør sig i forbindelse med deres børns idrætsdeltagelse. Hvilke forventninger har de? Hvad udfordrer dem?

Med afsæt i denne rapport havde Idrætssamvirket og DIF inviteret til temaaften om netop forældresamarbejde. Rammerne var det flotte Harlev Idræts- og Kulturhus, og der var deltagere fra hele idrætslandskabet med både trænere, bestyrelsesmedlemmer, forældre, udviklingskonsulenter og sågar et byrådsmedlem. 

Hent sammenfatning af undersøgelsen

Ungdomsforsker og centerleder ved Center for Ungdomsstudier Søren Østergaard stod for aftenens oplæg. Han gav mange indsigter i undersøgelsen og kunne blandt andet gøre deltagerne kloge på, at mange forældre gerne vil engagere sig i deres børns idrætsliv, men de er simpelthen usikre på hvordan. De skal altså introduceres til, hvad der kræves af dem, når de har børn i en idrætsforening. Forældrene er centrale samarbejdspartnere - de skal bare klædes på til opgaven først. 

Efter oplægget var der faciliteret dialog blandt deltagerne, hvor der blev delt rigt ud af erfaringer og udfordringer. Tak til alle deltagere og Harlev Idræts- og Kulturhus for en oplysende og udbytterig aften.  

Var man ikke til stede til temaaftenen men er nysgerrig på, hvordan man kan styrke sin forældreindsats, så kan man udover videoen finde mere inspiration her

Del

NYT FRA OS

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE