Stor søgning til den nye anlægspulje

20. oktober 2022

Flere end 60 gode anlægsprojekter har søgt årets anlægspulje til fritids- og foreningsformål. Der foreligger nu en omfattende opgave med at vurdere og prioritere de mange relevante og kvalificerede projekter.

Anlægspuljen kan give op til 50% støtte af projektets anlægssum (70% til energioptimering), og det har langt de fleste søgt. Samlet er der søgt mere end 170mill. kr. i en pulje, der i denne omgang fordeler lige over 33mill. kr. for en to-årig periode. Det vil sige at langt fra alle ansøgere kan se frem til at få et støttetilsagn.


Det er rådmanden for Kultur- og Borgerservice der står bag den endelige indstilling til udmøntning af anlægspuljen. Idrætssamvirket Aarhus har forud for indstillingen mulighed for at komme med opmærksomheder på idrættens vegne i samarbejde med Sport & Fritid. På samme vis har Kulturudvalget og Århus Ungdommens Fællesråd mulighed for at give deres input forud for indstillingen.

Sagsbehandling og møder foregår nu, her i månederne efter ansøgningsfristen. Indstillingen byrådsbehandles primo 2023, hvorefter den endelige tildeling af midler fra anlægspuljen fastsættes og ansøgerne får besked.


Del
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE