Øvrige fonde og puljer

Fonde og puljer der yder støtte til danske idrætsforeningers gode initiativer og projekter er talrige, og det kan være svært at danne sig et overblik. Derfor har vi lavet en samling af de fonde og puljer, som vi anbefaler, og som er relevante for aarhusianske idrætsforeninger at målrette deres ansøgninger imod.

Alle projekter er forskellige. Derfor kan der også være andre muligheder for finansiering, som kan være relevante for netop jeres projekt, men som ikke er med på denne oversigt. Vi har kendskab til mange flere fonde og puljer, så hvis I vil være sikre på, at I har afsøgt alle jeres muligheder, så tag kontakt til os.  

Har I derudover brug for hjælp til projektbeskrivelse, finansieringsplan, fundraising eller andet for at få luft under vingerne på jeres projekt, så er vi også altid klar til at hjælpe.

Puljer  Fonde

DIF og DGI's Foreningspuljen

Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Det være sig både projekter, der vedrører foreningernes grundlæggende virke og eksisterende aktiviteter, og projekter, der udvider foreningernes aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet.

Alle idrætsforeninger kan søge puljen, og der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning.

En forening kan ikke få godkendt mere end én ansøgning i et kalenderår.

Foreninger med flere afdelinger, såkaldte flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte, flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 300.000 kroner.

Ansøgninger op til og med 30.000 kr. behandles løbende.

Ansøgninger fra 30.001 til 300.000 kr. behandles tre gange årligt, som oftest med ansøgningsfrist ultimo marts, juli og oktober. Ansøgningsfrist offentliggøres på hjemmeside og via idræts-nyhedskanaler.

Læs mere

AURAs Lokalværdipulje

AURAs Lokalværdipulje yder støtte til kulturelle, sociale og sportslige aktiviteter blandt deres andelshavere. Projektet skal skabe værdi og styrke for fælleskabet.

Der bliver uddelt fra Lokalværdipuljen to gange årligt, i maj og oktober, og foreninger kan søge om midler til alt fra nye trøjer, arrangementer, skilt i en hal, socialt arbejde og lignende.

Der bliver lagt vægt på, at ansøgeren har gjort sig overvejelser om, hvor de ser et værdimæssigt match mellem AURA og deres forening, og hvilke fordele begge parter opnår gennem samarbejdet.

Desuden kan der ved kontakt til den lokale AURA afdeling indgås aftaler om sponsorat.

Læs mere

Jem & Fix – ”I fixer, vi støtter”

Der er mange små og store gør-det-selv-projekter i en idrætsforening. Derfor har Jem & Fix oprettet ”I fixer, vi støtter”, hvor idrætsforeninger med gør-det-selv-projekter kan ansøge om byggematerialer fra jem & fix. Eneste krav er blot, at man selv klarer arbejdet.

Der kan søges om materialer for op til 50.000 kr.

Læs mere

Foreningsliv for alle

Nogle børn og unge har brug for en håndsrækning, for at de kan være med i idrætsforeningers positive fællesskaber. Puljen "Foreningsliv for alle" giver foreningerne mulighed for at hjælpe de familier, der har brug for en økonomisk og social håndsrækning.

Igennem puljen kan man søge om støtte til kontingent, stævner og friplads på idrætsskoler og gratis aktivitetsbriller. Vær opmærksom på, at det kun er formanden eller kassereren fra foreningen, der kan søge på vegne af medlemmerne.

Læs mere

ImpulsPuljen

Puljen støtter gode projekter, ideer og events, som giver unge lyst til at bevæge sig i nye sjove og stærke fællesskaber.

Ansøgningsproceduren er simpel med en formular, der er løbende ansøgning, og der bliver givet hurtigt svar. 

Følgende kriterier gælder for puljen:

  • I er mellem 15-24 år.
  • Ansøgningen ligger mellem 5.000 – 25.000 kr.
  • Aktiviteten får flere unge til at bevæge sig og skaber dermed små frirum i hverdagen.
  • Ansøgningen dækker over udgifter til aktiviteter, trøjer, transport, musik, præmier, træningsudstyr osv.

LÆS MERE

Salling Fondene

Hos Salling Fondene er det muligt at søge støtte gennem tre forskellige fonde.


1. Købmand Herman Sallings Fond støtter fortrinsvis spændende projekter og initiativer i Aarhus-området, der udmærker sig ved en udpræget lokal betydning.

2. Købmand Ferdinand Sallings Mindefond støtter typisk spændende initiativer og projekter af mindre omfang.

3. Bilka og Føtex modtager ansøgninger af lokal karakter fra hele landet og indstiller udvalgte projekter til donationer fra Salling Fondene.

De to selvstændige fonde, Købmand Herman Sallings Fond og Købmand Ferdinand Sallings Mindefond har hver deres uddelingspolitik. Vi anbefaler derfor at sætte sig ind støttekriterierne, før man ansøger.

Der kan ansøges løbende hele året, men beslutning om hvilke projekter, der ydes støtte til træffes to gange årligt.

Læs mere

Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt formål. Fonden støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Der kan ansøges til både store og små projekter - lokalt, regionalt og nationalt.

Fonden definerer selv en række støtteområder, som man kan rette sine projekter imod. I 2024 drejer det sig om følgende: 

 • Liv i det lokale Støtte til aktiviteter, der styrker fællesskaber i lokalområdet. Søg op til 200.000 kr.
 • Børn og Unge godt på vej Projekter som fremmer børn og unges muligheder for at folde sig ud og vokse ind i livet sammen med andre.
 • Ud i det fri Projekter som øger mulighederne for at komme ud i det fri og motiverer flere til et aktivt natur- og friluftsliv.
 • Lyst til at deltage Projekter som motiverer flere til at tage del i og ansvar for hinanden, fællesskabet, foreningslivet og demokratiet.

Læs mere

Sparekassen Danmarks fonde

Sparekassen Danmark har en række fonde, som dækker forskellige dele af Danmark. Der er tre fonde som giver støtte til foreninger hjemmehørende i et postnummer i Aarhus Kommune.

Det første man skal gøre for at afklare, hvilken fond der er relevant at søge, er derfor at indtaste sit postnummer inde på fondens hjemmeside.

Indtast postnummer her

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland

Støtter mennesker og fællesskaber som gør en forskel, brænder for det, de gør og er ambitiøse. Det er både lokale, sociale og kulturelle projekter, der henvender sig til lokalsamfundet med det formål at skabe udvikling samt glæde og sammenhold.

Fonden har bevillingsmøder fire gange om året for ansøgninger over 50.000,- kr.

Der kan ansøges løbende for ansøgninger under 50.000,- kr.

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland lægger vægt på følgende forhold:

- Støtten skal komme så mange til gode som muligt.

- Der ydes støtte til formål, der har karakter af afgrænsede projekter eller begivenheder.

- Begivenheden eller projektet, der søges støtte til, skal være i sin indledende fase.

- Aktiviteterne skal medvirke til at skabe udvikling og sammenhold i lokalsamfundet samt være til glæde for deltagerne.

- Positiv udvikling af det lokale handels- og erhvervsliv, og derfor lægger fonden vægt på, at donationsmidlerne anvendes lokalt.

- Der er tænkt bæredygtighed ind, så udvikling ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder.

- Der tænkt frivilligt arbejde ind ved gennemførelse af aktiviteterne.

- Etablerede foreninger og sammenslutninger deltager med egenfinansiering.

Læs mere

Sparekassen Danmark Fonden Galten

Yder støtte til almennyttige eller velgørende formål, der har karakter af afgrænsede projekter eller begivenheder.

Der er løbende ansøgningsfrist.


Læs mere

Sparekassen Danmark Fonden Hobro

Støtter almennyttige og velgørende formål ved konkrete og øremærkede projekter efter ansøgning fra organisationer, foreninger, selvejende institutioner eller en gruppe af personer, der er sammen om noget almennyttigt.

Fonden har bevillingsmøder cirka en gang i kvartalet og offentliggør dato for næste møde og ansøgningsfrist løbende på deres hjemmeside.

Læs mere

A.P. Møller Fonden

Fonden yder blandt andet støtte til almennyttige formål, som omfatter både sociale formål, sport og fritid.'

Blandt fondens forskellige puljer bliver der givet støtte til ”socialt udsatte og frivillighed”, hvor et af kriterierne er at fremme frivilligt arbejde, hvilket gør netop denne pulje relevant for idrætsforeninger.

Derudover bliver der givet støtte til både større og mindre projekter, og typisk bliver projekterne udformet af ansøgerne inden de bliver indsendt. Fondens bestyrelse tager herefter stilling til de ansøgte projekter ud fra en række kriterier herunder kvalitet, betydning, nyttighed i samfund, økonomi (både anlæg og drift) samt ansøgerkreds.

Læs mere

Lokale- og Anlægsfonden

Lokale- og Anlægsfonden er en udviklingsfond, der støtter bedre rammer for mere bevægelse, glæde og kvalitet i fritidslivet og er derfor relevant for idrætsforeninger. Fonden prioriterer projekter, som tager afsæt i viden og aktuelle potentialer i fritidslivet og arbejder overordnet set med viden, rådgivning og økonomisk støtte til fysiske faciliteter.

Fonden arbejder overordnet med to typer af projekter.

Udviklingsprojekter

Lokale og Anlægsfonden arbejder med udviklingsprojekter, der præsenterer nye løsninger på faciliteter til danskernes fritidsliv. Projekterne skal have stærk lokal betydning og national relevans.

Udviklingsprojekter er en fælles proces mellem ansøger og vores fonden. Rådgivningen starter tidligt i udviklingen af projektet, og sammen kvalificerer, udvikler og tegner I projektet.

Udviklingsprojekter har anlægsudgifter over 2.5 mio. kroner.

Puljeprojekter

En pulje som støtter mindre, lokale projekter, der skaber forbedrede rammer og mødesteder for det lokale fritidsliv. Puljeprojekterne arbejder med bæredygtighed, lokal forankring, lige adgang for alle og stedbundne kvaliteter.

Puljeprojekter har anlægsudgifter under 2.5 millioner kroner.

Læs mere

Velliv Foreningen

Velliv Foreningen støtter indsatser, der styrker den mentale sundhed. Man blandt andet søge støtte til lokal trivsel, hvorigennem Velliv giver støtte til lokale ildsjæle, herunder frivillige, der vil gøre en forskel for andre voksnes mentale sundhed.

Vær opmærksom på, at man skal have en prækvalifikation af sit projekt, før man laver selve ansøgningen. Anmodninger om prækvalifikation bliver behandlet løbende, men der kan gå op til 14 dage, før man får svar.

Læs mere

Spar Nord Fonden

Spar Nord Fonden støtter lokale fællesskaber og fritidsinitiativer, hvor mennesker oplever, lærer og udfører noget i samvær, i samspil og i fællesskab.

Fonden har især fokus på indsatser, hvor ildsjæle og frivilligt engagement medvirker til et aktivt og involverende foreningsliv, og hvor et økonomisk tilskud resulterer i indhold og merværdi i lokalsamfundets fritidsliv.

Spar Nord Fonden vægter højt, at deres donationer styrker sammenholdet i lokalsamfundet og gavner små som store fællesskaber.

Læs mere

Spar Nord Fonden har også projektet "10 til Forskel", hvor de hver måned stiller 10.000 kr. på højkant til et lokalt projekt. Det foregår på den måde, at man uploader en video, der beskriver ens projekt, og så bliver modtageren af tilskuddet fundet gennem afstemning. 

Læs mere om "10 til Forskel" her

Nykredits Fond

Nykredits Fond yder støtte op til 500.000 kr. til projekter, der gavner udviklingen i byerne og levedygtigheden i lokalsamfundene, og som støtter op om lokale fællesskaber eller foreninger.

Nykredits Fond målretter sine midler til initiativer, der:

 • Tages i fællesskab af en gruppe af borgere- Projekter der er sat i gang eller bakket op af foreninger, organisationer eller grupper af personer, som er forankret i lokale fællesskaber og kommer flere til gavn.
 • Har relation til bygninger, boliger eller nærmiljø
 • Bidrager til at opbygge mere levedygtige landsbyer eller mere inkluderende byområder

Fonden giver typisk mellem 20.000 - 300.000 kr. i støtte, og maksimalt 500.000 kr.

Der er ansøgningsfrist tre gange om året. Ansøgere kan forvente en svartid på ca. 4-6 uger efter ansøgningsfristens udløb.

Læs mere

Sydbank Fonden

Sydbank Fonden er en almennyttig fond med brede formålsparagraffer med fokus på at støtte kulturelt og folkeligt arbejde.

Fonden støtter projekter, initiativer, arrangementer, events, klubber, organisationer, fællesskaber og en masse andet, som motiverer og begejstrer i fritidslivet.

Ansøgninger bliver behandlet i fondens bestyrelse, der holder møder kvartalsvist. Du kan derfor forvente en sagsbehandlingstid på cirka tre måneder. Ansøgninger under 25.000 kr. kan dog, hvis de falder inden for fondens formål og retningslinjer, bevilges hurtigere.

Læs mere

Friluftsrådets udlodningsmidler til friluftsliv

Friluftsrådet støtter med disse midler initiativer, der forbedrer mulighederne for befolkningens friluftsliv og naturforståelse.

Der bliver givet tilskud til lokalt forankrede projekter inden for tre forskellige temaer – fysiske rammer for friluftsliv, vandfriluftsliv, børn og unges friluftsliv.

Læs mere

Hempel Fonden

Hempel Fonden støtter et aktivt og tilgængeligt liv på vandet for børn og unge i Danmark. Fonden tror på, at de tidlige oplevelser med at være på vandet skal være præget af leg og fællesskab. 

Foreninger, organisationer eller klubber med aktiviteter på vandet kan søge om støtte op til 30.000 kr. og derudover modtage gratis svømme- og redningsveste. 

Man kan søge om støtte til en lang række aktiviteter, så længe det er forbundet med sjove og lærerige vandaktiviteter for børn og unge under 18 år. 

Læs mere

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE