Et lovende år for idrætten i Aarhus

21. december 2023

Foreningslivet trives, store projekter kom tættere på realisering, og byrådet har sendt vigtige politiske signaler til foreningsbevægelsen. 2023 har været et begivenhedsrigt år for idrætten i Aarhus. Udgangen af året tegner løftefuld, men der venter vigtige opgaver i 2024.

Af Jens Bundgaard, bestyrelsesformand for Idrætssamvirket Aarhus

I Idrætssamvirket ser vi tilbage på et år, hvor der er blevet skrevet og talt meget om idrætten i Aarhus. Det skyldes blandt andet, at byggeriet af et nyt stadion i Kongelunden nærmer sig sin begyndelse, hvilket også betyder startskuddet på en række efterfølgende flytninger og ombygninger over store dele af byen. Derudover så har 2023 budt på en række væsentlige sejre for idrætsforeningerne og foreningsbevægelsen som hele i Aarhus.

Efter nogle hårde år med corona er idrætten for alvor tilbage på sporet, og flere foreninger i Aarhus oplever stigende medlemstal. DIF og DGI offentliggjorde i marts historisk høje medlemstal for foreningsidrætten i Danmark, og det billede kan vi genkende her i Aarhus. Der er en stor og stigende opbakning til den mangfoldighed af idrætstilbud, som de aarhusianske foreninger tilbyder over hele byen.

Idrætsforeningslivet trives, og for det skylder vi en stor tak til de frivillige. Det er dem, der dag ud og dag ind gør en utrættelig indsats for, at vi andre kan udfolde os i bassinet, i gymnastiksalen, på banen og så videre. Det er en tilbagevendende opgave at arbejde for at finde nye ledere, trænere og andre frivillige, men ikke desto mindre lykkes det for foreningerne, for vi har aldrig registreret så mange frivillige i foreningerne som nu.

I takt med at samfundet ændrer sig, forandrer frivilligheden sig også, og i de senere år har vi set en udvidelse af frivilligheden i form af episodisk frivillighed. At være frivillig og bidrage til fællesskabet kan gennemføres på mange forskellige måder, og nogen finder det især meningsfuldt at bidrage i kortere tidsforløb og til afgrænsede opgaver. Det er en udvidelse og tilføjelse til forståelsen af frivilligt arbejde, som mange idrætsforeninger både oplever og lykkes med.

Et af de vigtige politiske nedslag for idrætten i 2023 var Aarhus Kommunes budgetforlig, som blev vedtaget i september. Der var på forhånd lagt op til et stramt budget, hvor der både skulle spares og omprioriteres, og derfor skulle hver sten vendes. Fra idrættens side er vi naturligvis altid opmærksomme på, hvordan idrætten kan bidrage til at løse kommunens vilde problemer, og samtidig ønsker vi at sikre foreningernes basale rammevilkår. I det lys betragter vi budgetforliget som et styrket mandat til idrætten og dens organiserede fællesskaber i Aarhus. Det konstaterer vi blandt andet ved, at man droppede at tage 15 mio. kroner fra Anlægspuljen til etablering af ”stadion 2” i Vejlby.

Derudover besluttede byrådet, at der skal igangsættes en større analyse af behovet for idrætsfaciliter i Aarhus Kommune. Nuvel, vi kender jo nok allerede på forhånd en del af resultatet, for der er bred enighed om, at vi mangler faciliteter mange steder i kommunen. Men vi hylder ikke desto mindre, at de fremadrettede politiske beslutninger efter systematisk analyse kan gennemføres på et fælles og oplyst grundlag, og derfor vil vi også deltage i det analyseforberedende arbejde med stor ildhu. Samtidig vil vi også bidrage til arbejdet med at sikre, at vi udnytter de faciliteter vi har i videst mulige omfang. For at sikre plads til alle fællesskaber, skal vi sørge for at der ikke står ubenyttet kapacitet tilbage.

Vores by udvikler sig og vokser med 4.000 nye borgere årligt i disse år. Derfor er der også behov for, at vi efter analyserne investerer i idrætsfaciliteterne i byen, så idrætten kan blive en mulighed for alle og dermed en del af byens naturlige udvikling. Vi skal blandt andet sikre, at der ikke opstår foreningsløse bydele, hvor det at blive en del af et aktivt fællesskab er en praktisk umulighed. Ligeledes er det vigtigt, at vi løbende renoverer og udbygger de faciliteter, som i dag allerede bugner af medlemmer, men hvor kapacitetsgrænsen er nået. Endelig står vi overfor større investeringer i specialfaciliteter, hvor f.eks. kapaciteten for aktiviteter på is og i vand er blandt de tiltrængte udvidelser i landets næststørste by.

Vi forventer, at analysen vil kortlægge såvel de åbenlyse som de fremadskuende behov, og at budgetforliget i 2025 vil adressere udfordringerne gennem nye politiske beslutninger.

Aarhus Cyklebane og alle cykelforeningernes aktiviteter i Kongelunden går i 2024 ind i sin sidste sæson, som vi kender den. Banen bliver nedlagt, og arealerne skal lægge grund til opførelsen af et nyt atletikstadion af international klasse. I en periode så det ud som, at cykling i Kongelunden var blevet efterladt på perronen, men efter en solid indsats af frivillige fra det aarhusianske cykelmiljø ser 2024 nu uhyre spændende ud.

Der skal i 2024 fortsat arbejdes med at sikre og etablere gode forhold for de udendørs cykelaktiviteter, der nu foregår rundt om og i nærheden af cykelbanen, samtidig med at et ankerpunkt i det nye Sportens Hus skal konkretiseres. Byggeriet af dette starter i slutningen af 2024.

Cykelsporten i Aarhus har dog ikke tænkt sig at lade det blive ved dette, da der i 2023 blev præsenteret en ambitiøs vision om en ny indendørs Cyklebane i Aarhus, der kan løfte faciliteterne for cykling i Aarhus op i international klasse. Foruden cykelsporten indeholder visionsskitsen en bred vifte af muligheder for hverdagsidrætten, idet inderkredsen kan tages i brug af mange forskellige indendørs idrætter.

En ny Velodrom i Kongelunden kan blive det næste fyrtårnsprojekt for aarhusiansk idræt og stå i forlængelse af det nye fodboldstadion, Aarhus Internationale Sejlsportscenter, Springcenter Aarhus, den bæredygtige renovering af ”Søsporten” på Aarhus Havn og andre unikke aarhusianske idrætsfaciliteter.

I Idrætssamvirket glæder vi os over at se tilbage på så begivenhedsrigt et år, og vi er stærkt motiverede for at kaste os over alle de opgaver, der venter i 2024. Vi arbejder altid på at forbedre vilkårene for idrætten i Aarhus, og der er fortsat meget at tage fat på. Men vi oplever forståelse fra Rådhuset for den forskel, som mere end 15.000 frivillige aarhusianere udgør for de over 100.000 medlemmer af de aarhusianske idrætsforeninger. Det er værd at bygge videre på.

Idrætssamvirket Aarhus ser frem til et vigtigt og spændende 2024 og ønsker alle foreninger, frivillige og samarbejdspartnere et godt nytår.

Del

NYT FRA OS

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE