TILSKUD, PULJER & FONDE

At fundraise og søge økonomisk støtte er ofte nødvendigt for en idrætsforening. Både for at sikre driften og skaffe midler til nye initiativer og projekter. Heldigvis er der mange muligheder både gennem Aarhus Kommune, Idrætssamvirket og øvrige puljer og fonde.

Her på siden kan I danne jer et overblik over, hvilke muligheder I har som idrætsforening. Vi har udvalgt de mest relevante puljer, fonde og tilskudsmuligheder, så I hurtigt kan spore jer ind på, hvilke I vil søge.

Søger jeres forening støtte til et stort eller mindre projekt, kan I få råd og vejledning fra Idrætssamvirket. Vi giver en introduktion til alt det I skal være opmærksomme på lige fra idéfase til realisering, og hjælper med at styrke jeres indsats. Målet er at kvalificere jeres proces og ansøgning, så chancen for at få støtte er størst mulig, og I dermed kan komme tættere på at realisere jeres projekt.

Sådan skriver du en god ansøgning

Idrætssamvirkets puljer

Aarhus Kommunes puljer

Øvrige fonde og puljer

Springcenter Aarhus booster selvtillid og motoriske færdigheder for børnehaveklassebørn

Det summer af liv og barnelatter i Springcenter Aarhus denne formiddag. Jeg møder Lene Christiansen, der viser mig rundt i centret, imens snakken går lystigt. Det er tydeligt at mærke, at Lene har en god historie på hjertet, der skal deles!

Lene har i en årrække, i samarbejde med Ellevangskolen, arbejdet med motorisk svage børn i forsøget på at implementere dem i idrætsmiljøet. Målet er derefter en forankring, så de bliver i miljøet, og danner grundlaget for både bredde og elitegymnastik.

Projektet startede med en indsprøjtning fra Idrætssamvirket Aarhus’ pulje for skole- og foreningssamarbejde - Åben Skole. Visionen er, at dygtiggøre motorisk svage børn og give dem en oplevelse af succes.

Samarbejdet går konkret ud på, at Springcenter Aarhus danner rammerne for en screening af Ellevangskolens børnehaveklasseelever. Her byder dagen på leg og gymnastik, hvorved børnenes motoriske styrker og svagheder træder frem. Den legende tilgang til gymnastikken, hvor alle kan være med, giver børnene selvtillid til at deltage, og derved undgås den isolation der kan følge, hvis barnet ikke er på det samme motoriske niveau som sine jævnaldrende. Børnene får en tro på, at de godt kan opnå noget kropsligt. En tro, de ikke blot bruger i de fysiske lege, men en tro de i ligeså høj grad tager med ind i klasselokalet og andre sociale sammenhænge.

Efter screeningen af de enkelte børnehaveklasser inviteres udvalgte elever til et efterfølgende forløb. Her har børnene en række af forskellige behov, der imødekommes med udgangspunkt i gymnastikken. Øvelserne er fundamentale og kan bestå i at hoppe på et ben, så barnet mærker sin egen kropslighed.

Skolerne italesætter deltagelsen i projektet som noget positivt og motiverende for børnene. De besøger Springcentret i små grupper af 9, der udover de motoriske øvelser, får lov at lege og lave fri gymnastik. Og når jeg går rundt i det flotte center, ville jeg ønske, at jeg havde haft dette slaraffenland at boltre mig i som barn.

”Projektet måtte ikke dø!” siger Lene, og jeg forstår hvorfor. Pengene fra første pulje dækkede en 2-årig periode, hvorefter den igen blev søgt. Denne gang blev puljen anvendt til en opkvalificering af de lærere, der til dagligt varetager børnenes undervisning. Lærerne modtog inspirerende motorisk undervisning, så den legende tilgang kunne tages med hjem til skolen.

Lene fortæller, at det er særligt skønt, at se de børn, der tidligere har deltaget i screening, komme tilbage i de ældre klasser med en helt anden selvtillid – de er på hjemmebane. Det er en øjenåbner, hvordan få midler kan løfte et klassefællesskab og ikke blot booste børnenes motorik, men i ligeså høj grad deres selvtillid.

Den gode historie er altså klar!

Børn med motoriske vanskeligheder leger sig til selvtillid og undgår isolation fra fællesskabet. Og fremtidsvisionen med projektet er, at gøre en lignende indsats på alle lokalområdets skoler, så flere børn kan blomstre.

Da Lene følger mig ud, fortæller hun en meget sigende anekdote. Ved projektets start havde de besøg af en dreng med så ekstrem højdeskræk, at han ikke turde stå på en skammel. Han deltog regelmæssigt i undervisningen og endte med, på egen hånd, at kravle op på centrets højeste punkt. Få midler kan altså rykke ufatteligt meget, når ildsjæle lærer fra sig og støtter børn i deres legende jagt på kropslighed og selvtillid.

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE