Åben Skole puljen

22. juni 2020

BEVÆGELSE OG DEN ÅBNE SKOLE – Skoler og idrætsforeninger i Aarhus Kommune kan igen søge puljemidler til fælles projekter og undervisningsforløb.

Ansøgningsfrist 21. august 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Puljemidler til fælles projekter/undervisningsforløb mellem idrætsforeninger og skoler i Aarhus Kommune

Projekterne skal understøtte den lokale implementering og forankring af intentionerne i Folkeskoleloven – Bevægelse og Den åbne skole. Projekter skal have fokus på bevægelse og læring og helst strække sig over min. 3-4 undervisningsgange, så eleverne får en god intro til idrætten. Projekterne skal bidrage til, at børn og unge inspireres til at bruge foreningslivets muligheder.


Puljen udbydes i et samarbejde mellem Børn og Unge, Sport og Fritid og Idrætssamvirket Aarhus.


Der gives tilskud til:

1. Enstrengede samarbejdsprojekter mellem 1 forening og 1 skole – tilskud ml. 15-25.000 kr.

2. Flerstrengede Åben Skole projekter – tilskud op til 75.000 kr.

Der kan søges tilskud på op til 75.000 kr. til større og længerevarende projekter, der omfatter flere skoler og har større volumen, hvad angår antal undervisningsforløb og antal elever. Her kan også flere mindre foreninger i fællesskab eller flere afdelinger af flerstrengede idrætsforeninger indgå aftaler med flere skoler/ SFO-er.


Der vil især blive lagt vægt på projekter, som sætter fokus på:

- Ungeindsats: Rekruttering og fastholdelse af unge (udskolingen) i foreningernes fællesskaber. Enten som undervisningsforløb eller valgfag/ungdomsskolefag med instruktør-/ungdomslederuddannelse

- Tilbage til fællesskabet: projekter, der sætter fokus på værdien i foreningernes fællesskaber, og at få børn og unge tilbage til fællesskabet i foreningerne efter corona-nedlukningen. Eksempelvis ”foreningstirsdag/ morgentræning/ fællesskabsfredag”, hvor klasser/SFO-hold introduceres til flere forskellige sportsgrene/foreninger på faste dage over en længere tidsperiode.

Projekterne/Undervisningsforløbene defineres og beskrives lokalt i et samarbejde mellem skoler/SFO og idrætsforeninger. Midlerne kan tilgå både skole og idrætsforening. Der kan suppleres med egenfinansieringFor inspiration se tidligere projekter se vedlagte Inspirationskatalog – Bevægelse og den åbne skole.

Inspirationskatalog (.pdf)Til ansøgningen anvendes nedenstående skabelon til projektbeskrivelse og budget.

(OBS – Puljemidlerne kan ikke bruges til almindelig drift – fx vikartimer. De skal finansiere aktiviteter.) 

Projektansøgningen sendes til Børn og Unge – Nina Leunbach Wang nlw@aarhus.dk og Karen Mette Hansen kamh@aarhus.dk


Ansøgningsfrist 21. august 2020


Ansøgningsskema (.docx)

Del
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE