Visionsrapport for Kongelunden

16. april 2021

Fonden Eliteidræt Aarhus, Idrætssamvirket Aarhus, Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Aarhus Universitet, Sektion for Idræt, har sammen udarbejdet en visionsrapport om ’Idræts- og aktivitetsmiljøer i Kongelunden’ som bidrag til det videre arbejde med at realisere kommunens vision for området.

Det har været vigtigt under arbejdet med visionsrapporten, at den ikke kun tager det nære perspektiv, men også omhandler relevante udviklingstrends, herunder inden for idrætten i bred forstand.

”Vision Kongelunden er en historisk mulighed for at flytte Aarhus Idrætspark helt op i førerfeltet som et af landets absolut førende og mest visionære idrætsmiljøer – både på den korte bane, men også akkurat som man gjorde, da man etablerede den oprindelige Idrætspark for 100 år siden.”

Jens Bundgaard, Formand Idrætssamvirket i Aarhus

Visionsrapporten fokuserer således på et tema om at ”skabe en moderne ramme for sport, kultur og erhverv” og derigennem højne oplevelsen for det brede publikum – med andre ord; ’hele Aarhus’ legeplads’.


Rapporten skal læses som et samlet bidrag fra disse interessenter til Aarhus Kommune som led i arbejdet med den videre realisering af ’Vision Kongelunden’.Download Visionsrapport


Del
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE