Aarhus Idrætsfond

Aarhus Idrætsfond er med til at sikre, at Aarhus er en attraktiv og aktiv by, hvor idrætten står stærkt. En by, hvor der er gode vilkår for både det dedikerede og målrettede talentarbejde og de stærke fællesskaber, som lever i aarhusianernes hverdag.

Nu er det igen muligt for foreninger og frivillige at søge fonden og få realiseret de visioner og ambitioner, der skal til for at udvikle foreningens forhold. 

Aarhus Idrætsfond uddeler op til 250.000 kr. i efteråret 2024 til aarhusianske idrætsmiljøer.

Retningslinjer   Ansøgningsskema

Retningslinjer

Hvem kan søge støtte?

Alle idrætsforeninger og idrætsmiljøer i Aarhus Kommune kan søge støtte. Fonden støtter dermed ikke enkeltpersoner, virksomheder, politiske partier/foreninger samt religiøse formål.

Hvad kan støttes?

Støtten fra Aarhus Idrætsfond skal medvirke til at styrke og fremme idrætten i Aarhus, uanset om det er målrettet dedikerede talenter eller folkelige fællesskaber. Fonden ønsker at fremme fællesskaber, udvikling, foreninger, præstationer og viden, der gør en forskel for den aarhusianske idræt.

Fonden støtter som udgangspunkt indsatser, hvor andre offentlige støttemuligheder ikke rækker, og hvor det kommercielle fundament ikke er realiseret endnu.

Fonden støtter ikke:

 • Idrætsbyggerier
 • Facilitetsprojekter
 • Lønninger til trænere/atleter
 • Godtgørelse til frivillige
 • Traditionel drift og faste driftsmæssige udgifter
 • Kontingentdækning eller -reduktion
 • Tilskuersportsrejser
 • Personligt/individuelt ejet udstyr – herunder præmier og tøj til enkeltpersoner

Hvilke kriterier bliver der lagt vægt på, og hvordan besluttes det, hvem der får støtte?

Det er bestyrelsen for Aarhus Idrætsfond der endeligt afgør, hvilke ansøgere der bliver tildelt støtte. Bestyrelsen har til opgave at prioritere blandt ansøgere, og vil ligge vægt på, at der er tale om et initiativ, der bidrager væsentligt til at styrke aarhusiansk idræt, ligesom det også er relevant at fordele midlerne mellem forskellige idrætter og områder i Aarhus.

Hvor meget kan man søge om?

Der bliver uddelt 250.000 kr. i alt blandt alle ansøgere, og man kan maksimalt får 50.000 kr. i støtte til sit initiativ. Bestyrelsen kan også vælge at tildele en ansøger et mindre beløb end det ansøgte for at strække midlerne så langt som muligt.

Hvad er fristen for ansøgningen, og hvornår får jeg svar

Der er ansøgningsfrist til Aarhus Idrætsfond 1/9 2024. Du kan forvente svar på din ansøgning i uge 39

Skal man selv bidrage med finansiering?

Det afhænger af en konkret vurdering af blandt andet projektets art og omfang. Det bliver dog altid opfattet positivt, hvis der er egenfinansiering.

Kan man få sponsorater?

Nej, Aarhus Idrætsfond giver ikke donationer, der reelt udgør sponsorater.

Hvordan søger jeg?

Du skal udfylde ansøgningsskemaet, som du finder længere nede på denne side.

Hvad har Aarhus Idrætsfond tidligere støttet?

 • Opstart af nye aktiviteter/hold i foreninger
 • Idrætsmateriel og udstyr
 • Træningsophold

Ansøgningsskema

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE