TILSKUD til nye aktiviteter og udvikling. Ansøgningsfrist nærmer sig⏳

16. maj 2023

Har I nye initiativer i støbeskeen ude i jeres forening? Så søg om tilskud igennem puljen til nye aktiviteter og udvikling.

Der bliver uddelt 40.000 kr. ved hver ansøgningsrunde og næste ansøgningsfrist er d. 1. juni.

Puljen kan søges af medlemmer af Idrætssamvirket, som ønsker at udvikle sin forening igennem nye initiativer. Det kan for eksempel være nye aktiviteter, samarbejder, projekter m.v.


Formålet er at give støtte til foreninger, som sigter efter at øge og udvide foreningsidrættens tilgængelighed og synlighed gennem nye og innovative projekter.


Dette kan ske gennem blandt andet:


- Foreningsudvikling

- Nye idrætstilbud

- Fastholdelse af medlemmer

- Samarbejde med eksterne partnere

- Andre udviklingsinitiativer der kan forny foreningsidrætten og sikre dens relevans fremover


For at behandle en ansøgning har vi brug for fem oplysninger, som vedlægges ansøgningen:


1. Hvad går jeres initiativ ud på? Forklar det gerne kort og præcist.

2. Hvordan vil I gennemføre jeres initiativ? Beskriv gerne overordnet hvem der gør hvad og hvornår i jeres initiativ.

3. Hvorfor vil dette initiativ være godt for jer og foreningsidrætten i Aarhus?

4. Hvad er målet eller succeskriteriet for jeres initiativ?

5. Hvad er budgettet for initiativet?


I sender jeres ansøgning igennem medlemsområdet.


Login her
Del

NYT FRA OS

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE