Debat: Lad os fylde Pier 3 med fællesskaber og bevægelse

6. maj 2024

Der er en unik mulighed for at tænke idrættens fællesskaber ind fra start af, når Pier 3 på Aarhus Ø nu skal  udvikles. Det mener bestyrelsesformanden og næstformanden i dette debatindlæg. 

Af Jens Bundgaard og Bent Hviid, bestyrelsesformand og næstformand for Idrætssamvirket Aarhus

Sidste etape af Aarhus Ø står over for sin udvikling. Der er tale om området på Pier 3, hvor Mols Linien havde sin gamle terminal, og hvor det gamle Pakhus77 stadig befinder sig. Et aarhusiansk team inkluderende Anders Holch Povlsen, Kilden & Hindby, Martin Busk, Morten Albæk og AP Ejendomme står klar til at påtage sig opgaven som investorer.

Intet er dog besluttet i forhold til, hvad der helt præcist skal være på Pier 3, og derfor tillader vi os at blande os, for vi ønsker, at Pier 3 bliver et mangfoldigt sted for børn, unge, studerende, familier og ældre. Fællesskaber på tværs af generationer, interesser og social baggrund er med til at skabe gode og meningsfulde liv. Derfor skal den nye bydel på Pier 3 invitere mennesker til at mødes og udgøre attraktive rammer for fællesskaber.

Idrætsforeninger er fællesskaber, men for at kunne dyrke idræt sammen, skal der være plads og rum. Vores budskab er derfor såre simpelt - øremærk plads til idrætsfaciliteter fra starten af.

Rune Kilden udtalte tidligere på året i Århus Stiftstidende, at man skal tænke by, før man tænker bygning, når man går i gang med Pier 3. Vi er enige og forstår det sådan, at en by uden et levende og aktivt foreningsliv og fællesskab ikke er attraktiv at bo i.

Idrætten vil gerne bo på Aarhus Ø

Aarhus Ø har noget at bygge videre på gennem den omfattende historiske tradition for sejl- og vandsportsforeninger omkring lystbådehavnen, og i de gamle industribassiner er Danmarks største wakeboard-forening Aarhus Watersports Complex aktuelt beliggende. På det seneste er det gamle pakhus77 blevet indrettet med 15 padel-baner og huser også flere idrætsforeninger. Seneste skud på stammen er en ny cykellegeplads for børn og voksne.

I Idrætssamvirket har vi tæt dialog med byens foreninger og hører ugentligt om foreninger, der savner mere plads i byen – og ikke mindst i Midtbyen. Kommunen står foran at skulle udvikle en hel ny bydel, som skal være et samlingssted for mange aarhusianere og det gode liv. Disse behov går hånd-i-hånd og bør kombineres i den nye bydel på Aarhus Ø.

Aarhus Kommunes oplæg til udviklingen af Pier 3 indeholder en række temaer, som skal være styrende for udviklingen. Vi noterer velvilje i forhold til idrætsfaciliteter og dermed en opbakning til vores budskab.

Tema E har titlen Et sundt bykvarter med plads til bevægelse på land og vand, hvor der blandt andet står, at Aarhus Kommune ønsker at udvikle et bykvarter med gode rammer for både bevægelse samt ro og fordybelse for at understøtte det sunde liv. Vi forstår det således, at kommunen har indført en forpligtigelse til at lave idrætsfaciliteter.

I tema F står der, at Aarhus Kommune ønsker at bygge videre på den hidtidige dialog med borgere, foreninger m.fl. om udviklingen af Pier 3. Idrætssamvirket repræsenterer 418 foreninger i den aarhusianske foreningsidræt, og vi ser vi frem at til bidrage med viden og faglighed på idrættens vegne i den fremadrettede dialog med teamet af investorer og kommunen.

Det er en svær opgave at udvikle et ubebygget område i hjertet af en stor by som Aarhus, men potentialet er til gengæld så stort, at ambitionerne ikke kan undgå at give energi. Lad os sammen skabe plads til, at fællesskaber og bevægelse kan leve og blomstre på Aarhus Ø.

Så kære politikere: Med Pier 3 har I en unik mulighed for at bevise, at I ønsker at tænke mulighederne for idrættens fællesskaber ind, før nye bynære arealer disponeres. Det vil være til gavn og glæde for alle. Investorerne, byen og borgerne.

Debatindlægget er bragt i Århus Stiftstidende d. 5. maj 2024

Hvad er Pier 3?

- Området hvor Mols Linien havde sin gamle terminal og et af de sidste ubebyggede området i midtbyen.

- Aarhus Byråd har besluttet, at der skal bygges mellem 140.000 og 180.000 etagekvadrameter. Det betyder, at byggeriet bliver lavere end det byggeriet hidtil på Aarhus Ø.

- I januar 2024 sendte Aarhus Kommune udviklingen af området i udbud. Målet er at finde partnere der i samarbejde med kommunen vil indgå i et såkaldt arealudviklingsselskab. 

- Til sommer 2025 skal en plan, som man er forpligtet til at følge, være færdig og godkendt.

- Byggestarten formentlig i 2028. 

Del
Læs også
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE