Nyt fra bestyrelsen

23. august 2022

Idrætssamvirket holdt mandag aften sit første bestyrelsesmøde efter sommerferien hos tst i Tilst Aktiv Center. Helhedsplanen for Tilst og idrætsfaciliteter i området blev drøftet.

Desuden var efterårets kommende kommunale budgetforhandlinger på dagsordenen og der blev uddelt midler fra Idrætssamvirkets pulje til nye initiativer og udvikling.

Idrætssamvirkets bestyrelsesmøde i Tilst Aktiv Center hos tst

Idrætssamvirket holdt mandag aften sit første bestyrelsesmøde efter sommerferien hos tst i Tilst Aktiv Center. Aarhus Kommune har vedtaget en helhedsplan for Tilst, hvor både tst’s faciliteter og Tilst skole skal ombygges og renoveres. Der er tilbage i 2020 afsat et større millionbeløb til ombygning af skolen, hvoraf der er øremærket 25 mio. kr. til idrætsfaciliteter i området. tst har i dag 2.500 medlemmer og 12 underafdelinger med en bred palette af aktivitetstilbud. En udvidelse af faciliteterne skal derfor styrke at skole og idrætsanlæg er bydelens hjerte og omdrejningspunkt for hverdagslivet.

Idrætssamvirkets bestyrelse havde en god dialog med repræsentanter fra forretningsudvalget i tst, om de udfordringer men også store potentialer der er i området, og fremadrettet vil Idrætssamvirket holde en tæt dialog med foreningen i arbejdet med at udmønte og konkretisere helhedsplanen for Tilst.


Kommunalt budget

Udover mødet med tst drøftede bestyrelsen også de aktuelle idrætspolitiske sager i Aarhus. Særlig fokus er der på efterårets budgetlægning i Aarhus Kommune, hvor der bl.a. skal udmøntes midler fra Sport & Fritids forvaltningens anlægspulje. Det er en kendt sag at der mange steder i Aarhus er mangel på idrætsfaciliteter, så Idrætssamvirket ser frem til at drøfte med byrådets politikere, hvordan vi kan arbejde for at få bedre rammer for foreningslivet i Aarhus.


Nye initiativer og udvikling

Derudover behandlede bestyrelsen også to ansøgninger til Idrætssamvirkets pulje for nye initiativer, hvorefter der en hjælpende hånd på vej til VIK Gymnastik og FC Habesha.


Skal næste møde være hos jer?

Idrætssamvirkets næste bestyrelsesmøde er mandag d. 31/10. Har din forening lyst til at være vært for et af Idrætssamvirkets bestyrelsesmøder, kommer vi gerne forbi jeres lokaler. Kontakt sekretariatet for yderligere.


Del
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE