Håndtering af 'positive' børneattester automatiseres

16. juni 2022

Idrætsforeninger skal indhente børneattester på alle frivillige og ansatte, der har kontakt med børn og unge under 15 år. Fremover sker der nu en automatisk underretning til Udelukkelsesnævnet hvis en forening modtager en 'positiv' børneattest.

Heldigvis er det de færreste foreninger, som oplever, at en frivillig i foreningen har en plettet børneattest. Men hvis det sker skal man som klub håndtere dette, og fremover får Udelukkelsesnævnet nu automatisk besked, så foreningen kan få hjælp til at håndtere en svær situation.  


Indtil nu har idrætsforeninger været forpligtet til at give besked til Udelukkelsesnævnet, hvis de har modtaget en ’positiv’ børneattest. På baggrund af en lovændring i Folketinget får Udelukkelsesnævnet nu automatisk underretning når der dukker en 'positiv' børneattest op.


Lovændringen betyder at idrættens hovedorganisationer får bedre muligheder for at forhindre, at en person, som er dømt for seksuelle krænkelser eller overgreb begået mod børn, får adgang til at være træner eller frivillig. Samtidig giver det idrættens hovedorganisationerne bedre mulighed for at kontakte de berørte foreninger med råd og vejledning. Det er derfor en lettelse for den enkelte idrætsforening, at der nu sker en automatisk underretning, så det bliver nemmere at få råd og vejledning.


Her kan du læse mere om reglerne og processen for indhentning af børneattester Del
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE