IDRÆTSSAMVIRKET AARHUS - ORGANISATIONEN

VI SKABER BEDRE VILKÅR FOR SPORT I AARHUS

Idrætssamvirket Aarhus er en paraply- og interesseorganisation for de århusianske idrætsforeninger. Vi er sat i verden for at give bedre vilkår for den aarhusianske idræt.

Enhver i Aarhus Kommune hjemmehørende åben idrætsforening under en af hovedidræts-
organisationerne kan optages som medlem.

Idrætssamvirket i Aarhus har kompetente rådgivere inden for sportens verden og personale/bestyrelse er eller har været dybt engageret i lokale idrætsforeninger som hovedformænd eller på andre væsentlige poster. Desuden haves et solidt netværk/samarbejde med bl.a. offentlige myndigheder, institutioner, politikere og andre sportslige organisationer.

Idrætssamvirket i Aarhus tilbyder bl.a. specialkompetence på følgende områder:

Tilskudsmuligheder og forbedring af økonomi. F.eks støtte til foreningers ansøgninger (bl.a. udfærdigelse af disse) til diverse puljer vedrørende nye tiltag og lignende.

Der tilbydes gratis at være sparringspartner og rådgiver for idrætsforeninger m.h.t. organisering, ledelse, bygge- og anlægsopgaver, idrætsfaglige spørgsmål, udvikling m.v., med det overordnede formål: at gøre tingene enklere i idrætsforeningen, og derved gøre det lettere at være idrætsleder.
Idrætssamvirkets medarbejdere kommer meget gerne ud til den enkelte idrætsforening.

Løbende holde medlemsforeninger orienteret om nye væsentlige informationer (love, tilskudsmuligheder, væsentlige stævner m.v.) til støtte for foreningsarbejdet, men beskrevet enkelt og præcist.
Idrætssamvirket forsøger konstant at være på forkant med udviklingen inden for idrætslivet og omsætte denne viden til støtte for idrætsforeningerne.

Idrætssamvirket kan bistå foreninger omkring seminarer og kurser for ledere og trænere. Der ydes kursustilskud.

Idrætssamvirket deltager i flere idrætsprojekter - med hovedsigtet, at resultatet skal være til gavn for idrætsforeningerne på kortere og længere sigt. Dette har bl.a. bevirket, at Idrætssamvirket - udover at målrette projekter for "de unge" og "de ældre" - er meget involveret på følgende områder:

a) Indvandrere: Integrering af "to-sprogede" i idrætslivet er et specielt kompetenceområde i idrætssamvirket.

b) Sindslidende: Målet er at få denne minoritetsgruppe aktiveret med sport. Det er påvist, at idrætsudøvelse kan kan have gavnlig effekt på målgruppen.
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE