MILLIONER PÅ VEJ, men...

14. februar 2023
Fotorendering: Højbjerg Badminton Klub

Rådmanden for Kultur- og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad har indstillet 44 foreninger til et samlet tilskud på 45,9 millioner kroner fra Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter. Det er gode nyheder, men de kommer med et forbehold.

Aarhus halter gevaldigt efter, når det kommer til idrætsfaciliteter, og alt for mange aarhusianere har ikke en reel mulighed for at dyrke foreningsidræt.


Derfor er det naturligvis en fremragende nyhed, at foreninger som Højbjerg Badminton Klub, Solbjerg Idrætsforening, Marselisborg Hockey Klub og mange flere kan realisere længe ventede anlægsprojekter, som vil udvide deres tilbud og invitere flere borgere ind i interessebaserede og meningsfulde fællesskaber. 


Og nu kommer men'et. Der er et langt større behov for fritids- og idrætsfaciliteter, end hvad der politisk er afsat midler til.


”Mange foreninger har slet ikke kapacitet til at tilbyde den idræt til børn og voksne, som der er efterspørgsel efter. Det er en virkelig vanskelig udfordring, som påvirker hele byens idrætskultur,” siger bestyrelsesformand for Idrætssamvirket Jens Bundgaard.


Den samlede ansøgningssum til dette års anlægspulje var på 170 millioner kroner. Det betyder, at med de gode nyheder om tilskud til 44 foreninger, er der altså rigtig mange andre foreninger, som ikke får tilskud til deres projekter.


”Udfordringen eskalerer yderligere, når man tænker på, at der I hele dette årtusinde ikke er anlagt idrætsfaciliteter i midtbyen af nævneværdig betydning,” siger Jens Bundgaard.


Idrætssamvirket bifalder, at der bliver tildelt et betragteligt millionbeløb til fritids- og idrætsfaciliteter, men det er langt fra nok til at tilfredsstille det behov, byen har i dag og i fremtiden, når man tager byens hastige udvikling i betragtning.


Idrættens udvikling hænger sammen med byens udvikling, og 45,9 millioner kroner imødekommer ikke de flere aarhusianeres interesser og behov for at dyrke foreningsidræt samt foreningernes mulighed for at udvikle passende idrætstilbud.


Der er behov for, at midler til facilitetsudvikling i langt højere grad kobles til befolknings- og byudviklingens realiteter.


Rådmandens indstilling blev behandlet på magistratsmøde mandag d. 6. februar, hvorefter den blev sendt videre til byrådet.


Del

NYT FRA OS

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE