DEBAT: Struktureret dialog frem for handlinger på uoplyst grundlag

9. oktober 2023

Idrætslivet kan og skal også bidrage til at løse store udfordringer. Vi ønsker dog bare en forudgående dialog, hvor vi diskuterer hvor, hvornår og hvordan. 

Bragt i Århus Stiftstidende 7. oktober 2023. 

På idrættens vegne er vi bogstavelig talt overraskede over forslaget fra Magistraten for Teknik & Miljø om at finde el-besparelser ved eksempelvis at lukke ned for idrætsanlæg og skrue ned for varmen i svømmehaller. Vi har ikke på noget tidspunkt været involverede i og derfor heller ikke bidraget til udviklingen af dette vilde forslag. 

Selvfølgelig skal idrætten bidrage til at løse store udfordringer i samfundet, og vi kan sagtens forestille os foreningerne være imødekommende i den sammenhæng. Idrætten tager allerede ansvar for at gøre Aarhus til en god by at bo i, og foreningsbevægelsens fællesskaber bidrager med positive afledte effekter som sundhed, trivsel og sammenhængskraft til løsningen af de samfundsmæssige udfordringer, som Aarhus står overfor. Idrætssamvirket er således overbeviste om, at mange foreninger også vil kunne se fornuften i, at foreningsbevægelsen bidrager til at reducere el-forbruget.

Men når forslag om vigtige indsatser opstår ud af det blå og uden foregående dialog, så opponerer vi automatisk og stiller ærligt talt spørgsmålstegn ved seriøsiteten af den politiske proces. Forløbet og forslaget bekræfter, at vi har brug for at etablere et fast dialogforum, hvor vi på oplyst grundlag blandt andet kan diskutere hvor, hvornår og hvordan idrætten kan være med til at tage ansvar bredt i byens udvikling og udfordringer.

Vi er generelt begejstrede for opmærksomheden på idrættens store udbredelse og den politiske anerkendelse af idrætsforeningernes muligheder for at bidrage til at løse store udfordringer i samfundet generelt. For nylig var rådmændene for Sociale Forhold & Beskæftigelse og Sundhed & Omsorg på banen og italesætte potentialet i idrættens frivillighed, og nu er det så Teknik & Miljø, der ser idrætten som en væsentlig aktør og bidragsyder i byens udvikling. Idrættens fællesskaber inkluderer en meget stor del af byens borgere, og idrætten skal naturligvis hjælpe til i krisetider, men lad os tale om udfordringer og løsninger gennem en struktureret dialog.

Del
Læs også

NYT FRA OS

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE