Børneattester og foreningens årlige erklæring

Som folkeoplysende forening har man pligt til årligt at afgive erklæring om indhentelse af børneattester. Hvordan og hvorledes dette gøres kan du læse mere om herunder.

Folketinget har vedtaget en lovændring af folkeoplysningsloven, der medfører, at de folkeoplysende foreninger har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester. Erklæringen er en betingelse for, at kommunalbestyrelsen kan yde tilskud eller anvise lokaler.

Foreninger skal således huske følgende:
Alle foreninger (også de der ikke har børn som medlemmer), skal hvert år indsende erklæring om indhentelse af børneattester.
Der skal indhentes børneattester på alle personer i foreningen, der igennem deres beskæftigelse skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Dette gælder såvel lønnet som ulønnet beskæftigelse.
Årligt afgivet erklæring for indhentelse af børneattester er en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler. Kommunen skal således undlade at yde tilskud og anvise lokaler, hvis foreningen ikke har afgivet erklæring.

Bemærk:
- * Foreninger der ingen medlemmer eller aktiviteter har for børn under 15 år skal også indsende erklæringen. Dette pålægger dog IKKE foreningen at indhente børneattester, da foreningen selvsagt overholder loven om børneattester uden at foretage sig yderligere. Skulle foreningen senere få aktiviteter for børn under 15 år, skal børneattester indhentes.
- Selve børneattesterne skal ALDRIG indsendes til Sport & Fritid/Aarhus Kommune, det er udelukkende erklæringen.
Om erklæringen:
Undervisningsministeriets skrivelse og vejledning

Download erklæring - landsdækkende
Download erklæring - Aarhus Kommune

Foreninger i Aarhus Kommune vil få besked fra Sport & Fritid i løbet af februar måned, når det er tid til at indsende erklæringen. Deadline for indsendelse er 1. marts hvert år.

Aarhus Kommunes vejledning
Erklæringen sendes til:
Sport & Fritid, Aarhus Kommune
Vestergade 55, 8000 Aarhus C

Når du indgiver din erklæring skal den kort sagt indeholde følgende ting. Er det første gang du laver den, og ønsker du den fulde udgave af hvad den skal indeholde, så kan du læse dette længere nede på siden.

Resumé


Erklæring til kommunen
 • Alle foreninger (også de der ikke har børn som medlemmer), skal hvert år indsende erklæring om indhentelse af børneattester.
 • Erklæringen bekræfter at foreningen opfylder loven om at indhente børneattester på alle personer i foreningen, der igennem deres beskæftigelse skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Dette gælder såvel lønnet som ulønnet beskæftigelse.
 • Årligt afgivet erklæring for indhentelse af børneattester er en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler. Kommunen skal således undlade at yde tilskud og anvise lokaler, hvis foreningen ikke har afgivet erklæring.
 • Foreninger i Aarhus Kommune vil få besked fra Sport & Fritid i løbet af februar måned, når det er tid til at indsende erklæringen. Deadline for indsendelse er 1. marts hvert år.
 • Børneattester
  • Loven gælder fra 1. juli 2005 og gælder alle foreninger, der har medlemmer, der er under 15 år. (ét medlem er nok)
  • Alle, der har direkte og længerevarende kontakt med børn under 15 år skal kontrolleres.
  • Udarbejd en procedure for indhentning af børneattester
  • Beslut, hvordan I håndterer både positive og negative børneattester.
  • Udpeg den/de personer, der skal udfylde arbejdsgiverblanketten og indhente samtykkeerklæringer hos trænere, instruktører osv.
  • Udpeg én person, der modtager børneattesterne.
  • Indsend papirerne til Rigspolitichefens Afd. D.
  • Efterlev jeres beslutning om, hvordan I håndterer børneattesterne.
  • Informer trænere, instruktører om Træner- og Skolelærerparagraffen.


  • Anbefalinger
   • Idrætssamvirket anbefaler at lade foreningens hovedorganisation modtage/behandle positive børneattester.
   • Idrætssamvirket anbefaler at kontrollere alle trænere, instruktører, ledere osv., der skal have direkte kontakt med børn under 15 år én gang årligt.
   • Idrætssamvirket anbefaler ligeledes, at der udarbejdes en samværspolitik.
   • Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE