Om Idrætssamvirket & Kontakt
Nyheder
Projekter & Uddannelse
Arrangementer
Samarbejder
Medlemsforeninger
Medlemsservice
Tilskud & Puljer
Login

Kontakt webmaster
 
Privatlivspolitik for Idrætssamvirket Aarhus
Idrætssamvirket er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Vi behandler personoplysninger, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig og din forening, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Hele vores privatlivspolitik kan læses her.


Jens Bundgaard (AGF) blev ny formand og Marie Greve (VSK Aarhus) nyvalgt til bestyrelsen

Desuden genvalg til Bo Louring (Skovbakken Håndbold) og Camilla Jørgensen (Lystrup Svømning).
Erik Nielsen fra AGF Fodbold blev hædret som Årets Leder 2017

Jens Bundgaard fra AGF af 1880 blev valgt som ny formand af Idrætssamvirket. Jens har idræt i blodet og idrætten i Aarhus ligger hans hjerte nær. Gennem 30 år har Jens været aktiv som træner, leder og initiativtager/udvikler i idrættens verden.

Som idrætsleder er...

....[LÆS VIDERE]....
Årsrapport 2017 - Idrætssamvirket Aarhus
DM-Fest for Ungdom

Storslået show, festlig middag og glade mestre til århusiansk sportsgalla "DM-Fest 2017"
Århusianske mestre fra 2017 blev hædret ved en stor fest med prisuddelinger, underholdning og middag
3. feb. 2018 var alle mestre fra sportsgrene og foreninger bosiddende i Aarhus Kommune, som har taget DM, NM, EM eller VM mesterskaber hjem i 2017 inviteret til DM-Fest.

283 århusianske ungdomsmestre har i 2017 hjemtaget 120 mesterskaber. Fordelt på 106 DM-guld- plus 8 Nordiske og 6 Europa mesterskabs-medaljer.
Ungdomsmestrene blev hyldet.......

...LÆS MERE.....
Ændring af "8-ugers reglen"
8-ugers reglen i forbindelse med tilskud til leder- og Instruktøruddannelse, bortfalder
En intern undersøgelse i efteråret, omkring det dalende antal ansøgninger til tilskudspuljerne, som blandt andet indebar samtaler med flere foreninger, der gav udtryk for at ”ansøgningsfristen” har været en stopklods for manglende ansøgninger, har givet anledning til at ændre på procedurene.

I bestræbelserne på at uddele flere penge til det Århusianske foreningsliv, har Idrætssamvirket Aarhus besluttet at ændre tidsfristen, i forbindelse med ansøgninger om tilskud til ”leder- og instruktøruddannelse”.

Pr. 1. januar 2018 ændres ansøgningsfristen til løbende, dermed ses der bort fra ”8-ugers” reglen.

Dog opfordres foreningerne stadig, til at indsende ansøgninger ind i løbet af året eks. kvartalvis.


Lederakademiet er i gang!
 
Lørdag morgen slog Idrætssamvirket Aarhus, DGI Østjylland og DIF dørene op for Lederakademiet 2017-2018. I alt har 21 kursister fra 10 forskellige idrætsorganisationer i Østjylland tilmeldt sig lederakademiet.
Kurset tilbyder nuværende eller kommende bestyrelsesmedlemmer i idrætsforeninger muligheden for at tilegne sig kompetencer og nye tilgangsvinkler indenfor foreningsledelse. Foreninger skal gøres endnu mere attraktive og derved tiltrække flere medlemmer og frivillige.

Kursisterne bliver tilbudt sparring med dygtige undervisere, samt muligheden for at få indblik i forskellige ledelsesmæssige og praktiske værktøjer, der skal gøre ledelsesopgaven sjovere og lettere gennemførlig.Det netop overståede 1 og 2. modul havde fokus på at få præsenteret deltagernes foreninger og projektideer. Derudover blev der undervist relevante redskaber til planlægning af projektforløb, samt hvordan ledelsen styrer disse.

Næste modul finder sted 4. December.

Aarhus Idrætsfonds uddeling 2017
AIF uddelte støttekroner for over 500.000 kr.
Det var et lokale der sitrede af glæde og forventning, da 90 personer fra 25 forskellige idrætsforeninger i går sammenlagt modtog støttekroner for over 500.000 kr. fra Aarhus Idrætsfond.

Foreningerne havde alle ansøgt om støtte til specifikke formål, der skal optimere foreningernes faciliteter eller realisere andre af foreningens drømme. Alt fra boldmaskiner til pandelamper er eksempler på, hvad der er blevet søgt om midler til.

Til at uddele priserne var det formand for Aarhus idrætsfond Hans Skou, Steffen Wich fra Eliteidræt Aarhus samt sekretariatsleder fra Idrætssamvirke Henrik Stampe.

Efter uddelingen var der forfriskninger til de fremmødte, og der blevet taget et flot fællesbillede af de glade modtagere.

Det er sjette gang, at Aarhus Idrætsfond i samarbejde med Idrætssamvirke Aarhus og Elite Idræt Aarhus uddeler støttekroner til gode projekter, der fremmer foreningernes store arbejde.

Næste uddelingen finder sted næste år med ansøgningsfrist i september 2018.

Se de mange gode projekter som Aarhus Idræts Fond har støttet her.


Ny medarbejder

Velkommen til Niclas, som er blevet ansat som studiemedarbejder, og skal arbejde med kommunikation ved Idrætssamvirket i Aarhus

Mit navn er Niclas Stenderup Høgh Kristensen. Jeg er 28 år og bor i Aarhus med min kæreste og datter. Jeg studerer serviceøkonomi med speciale i Sport & Event Mangagement på Erhvervsakademi Dania i Randers. Derudover har jeg læst

....[LÆS VIDERE]....

 
Høringssvar
Sport- og Fritidspolitikken for perioden 2018 – 2021

Idrætspolitik er værdipolitik
Aarhus Kommune har sendt udkast til kommende Sport- og Fritidspolitik i høring, og Idrætssamvirket vil gerne kommenterer udkastet.

Vi synes, at det er svært at være uenig i den overordnede vision og målene for sports- og fritidsområdet. Derudover er vi meget glade for den borgerinddragelsesproces, som har været med til at danne grundlag for udkastet.

Læs hele vores høringssvar her.


 
Partiernes spidskandidater til Idrætspolitisk møde!
Flere rådmænd og partiernes spidskandidater stiller op til paneldebat, ved denne optakt til det kommende Kommunalvalg og udfærdigelsen af Sport & Frtidspolitik
PANEL:
Camilla Fabricius (A), Rådmand Thomas Medom (F), Rådmand Rabih Azad-Ahmad (B), Marc Perera (C), Rådmand Bunyamin Simsek (V), Rådmand Jette Skive (O), Maria Sloth (Ø), Thomas Kold (D)
Ordstyrer: Henrik Brandt, direktør Idrættens Analyseinstitut

DOWNLOAD PROGRAM (.pdf)

Der følges nu op på idrætsforeningernes tilkendegivelser i forhold til den Sport & Fritidspolitik, som skal danne rammerne for idrætten i de kommende år.

Se opsummering og det samlede dokument fra debataften med workshops

NU KAN DU MØDE, DEBATERE OG STILLE SPØRGSMÅL TIL KOMUNALPOLTIKERNE ved

Idrætspolitisk møde mandag den 11. sept. kl. 19.00-21.30 i Sportens Hus i Ceres Arena.

Det er DIN mulighed for at drøfte og få indflydelse på idrættens vilkår i Aarhus Kommune! Eller slet og ret bare høre hvad politikerne har af tanker og planer for idrætslivet i DIN kommune.

TILMELDING på tilmelding@isaarhus.dk SENEST D. 4. SEPT. (angiv navne, forening og antal)


Idrætssamvirket hylder de frivillige i idrætten i Aarhus!
Ved weekendens Sport Tailgate forærede Idrætssamvirket Aarhus portrætter til 10 frivillige fra idrætten i Aarhus. For på den måde at sige tak, hylde og sætte fokus på den kæmpe frivillige indsats mange gør for idrætten i Aarhus.Udstillingen vil kunne opleves fremover på centrale steder i Aarhus Kommune, og særligt under Frivilligåret 2018.

Opsumering af idrætspolitisk møde
85 foreningsfolk og politikere var samlet i Sportens Hus, for at drøfte Aarhus Kommunes sport- og fritidspolitik 2018-2021

1. marts havde Idrætssamvirket Aarhus i samarbejde med Aarhus Kommune Sport&Fritid, inviteret byens foreninger og politkkere til Idræts politisk møde.

Overskriften var "Aarhus Kommunes Sports- og fritidspolitik 2018-2021."

Der var på forhånd lavet en inddeling af 4 temagrupper, som hver især kunne tænkes at have deres egen dagsorden/interesser i forhold til Aarhus Kommunes fremtidige idrætspolitik:
 1. De små foreninger
  Kommunen har en mangfoldighed af små idrætsforeninger – hvordan udvikler vi disse idrætforeninger? (4 borde)
 2. A) Hvordan skal vi små idrætsforeninger leve op til Aarhus Kommunes forventninger om medfinansiering af idrætsfaciliteter – er det muligt?
  B) Er de små foreninger fremtidens foreninger?
  C) Åbent tema.

 3. Talentudviklingen i Aarhus Kommune
 4. (2 borde)
  A) Hvordan skaber vi bedst udviklende miljøer?
  B) Mere og bedre træning?
  C) Holistiske modeller – Dual career?
  D) Hvordan fanger man de unge mennesker ude i skolerne?
  E) Økonomi

 5. Faciliteter – drift og flere multianvendelige faciliteter
  Vores kommune vokser og vi mangler faciliteter (5 borde)
 6. A) Nye byområder og byudvikling?
  B) Specialfaciliteter
  C) Hvordan gentænker vi driften af kommunale faciliteter – Hvordan kan idrætsforeningerne i højere grad inddrages og hvad skal guleroden være?
  D) Åbent tema

 7. Unge og fremtidens idræt og fremtidens idrætsforening
  Aarhus er en studenterby med et enormt potentiale (3 borde)
 8. A) Er vi villig til forandringer som retter sig mod unges ønsker?
  B) Er tilbuddene i idrætsforeningerne attraktive for de unge/skaber vi mening og indhold?
  C) Hvordan kan unge engageres i idrætsforeningens liv og ledelse?
  D) Åbent tema
De enkelt grupper skulle efter mange gode og saglige diskussioner, prioritere deres pointer ved bordene.
Ideerne og argumenterne som fik de højeste prioriteringer er samlet i dette skema.

Har I uddybende spørgsmål eller inputs er I velkommen til at kontakte:

Sekretariatsleder
Henrik Stampe
Tlf: 60 82 64 61
E-mail: leder@isaarhus.dk


 
20 millioner kr. til idrætsfaciliteter i Aarhus
Idrætspengene faldt på plads: Bla. kan Marselisborghallen nu renovere og udvide
Som Idrætssamvirket tidligere har beskrevet, blev der i Aarhus Kommunes budgetforlig for 2017-2020, afsat 10 millioner kr. om året fremadrettet til idrætsfaciliteter og drift i Aarhus kommune.

Sport og Fritid har modtaget 44 ansøgninger, som nu er blevet vurderet.

På grund af en ophobning af projektønsker, har Aarhus Kommune lagt de første to års puljer sammen. Midlerne for årene 2017 og 2018 blev fordelte af byrådet torsdag aften.

Se hvilke projekter der har modtaget bevilling i Aarhus Stiftstidende.

Tildelingskriterier og ansøgere kan findes her.Michael Vestergaard hædret som Årets Leder og vedtægtsændringer blev vedtaget

Idrætssamvirkets repræsentantskabsmøde 2016 blev indledt med et inspirerende oplæg fra idrætsledere i Aarhus1900 Atletik

3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant og revisor blev genvalgt ved Idrætssamvirkets repræsentantskabsmøde onsdag d. 8. marts 2017 i Ceres Arena, Idrættens Hus Vest.

Formand Thomas Ahrentz kunne berette...

....[LÆS VIDERE]....
Årsrapport 2016 - Idrætssamvirket Aarhus
Artikelserie i Stiften
Manglen på idrætsfaciliteter er udtalt i Aarhus kommune
Aarhus Stiftstidende har en artikelserie om manglen på idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune.

Læs blandt andet formand for Idrætssamvirket Thomas Ahrentzs holdning til problemet.

Efterlyser budgetmodel til sporten.

Nye boligomraader uden idrætsfaciliteter

I Åbyhøj er det tyndt med idrætsfaciliteter.

Budgetmodel til sporten kan skabe flertal i byrådet.

Flertal vil give flere penge til idrætten.


Idrætssamvirket ønsker visionær idrætspolitik
Idrætssamvirket Aarhus har 24. feb. 2016 udfærdiget et læserbrev på vegne af idrætten i Aarhus
Det har i mange år været en kendt sag, at Aarhus Kommune er udfordret på antallet af idrætsfaciliteter. Den stigende befolkningstilvækst i kommunen lægger et pres på idrætsforeningerne og idrætsfaciliteterne flere steder i byen.

LÆS MERE...

 
Rabataftale med Flying Superkids - 15%
Billetter blev revet væk på få dage!
Da billetterne blev revet væk i forbindelse med Idrætssamvirkets og Flying Superkids arrangement som tak til alle de frivillige ledere i århusianske idrætsforeninger, har Flying Superkids og Idrætssamvirket nu indgået en rabataftale til medlemsforeningerne.
Få 15% rabat på billetter til en af de andre forestillinger

Analyse af idrætten i Aarhus
Med DIF´s analyse af idrættens vilkår og rammer i Aarhus Kommune er der grundlag for en idrætspollitisk debat op til kommunalvalget den 19. november
DIF har rangeret kommunerne i analysen og Aarhus lander på en plads som nummer 91 ud af 93 adspurgte kommuner. Ikke just opløftende læsning!

SE UNDERSØGELSEN....
Motionstilbud.dk


Ny hjemmeside skal hjælpe personer med handicap til et aktivt liv

Motionstilbud.dk er en ny hjemmeside for mennesker med handicap og deres familier


....LÆS MERE....
10 gode råd

Vil I have flere medlemmer eller frivillige hænder?

Idrætssamvirket og den internationale netværksorganisation 'International Community' samarbejder om at skabe tættere bånd mellem foreningslivet og internationale medarbejdere samt deres familie

Derfor vil International Community oprette en liste over foreninger, som vil åbne deres døre for ressourcestærke internationale tilflyttere. Internationale medlemmer kan bidrage til at skabe et mere internationalt miljø, give en hånd med til frivilligt arbejde og...

...(LÆS VIDERE)...
 
Står I lige og mangler et mødelokale?
Så har Idrætssamvirket et I gerne må låne!
Idrætssamvirkets medlemsforeninger er velkommen til at låne Idrætsamvirkets mødelokale i NRGI Arena (Aarhus Stadion).

Der er projektor i lokalet og I har mulighed for at købe kaffe, øl og vand. Ligger mødet udenfor kontorets åbningstid, så laves en aftale om afhentning af nøgle.

Tjek om lokalet er ledigt og lav en reservation ved at skrive til Dan Kristiansen - oekonomi@isaarhus.dk
- noter om I ønsker at benytte muligheden for at købe drikkevarer og aftal et tidspunkt for evt. afhentning af nøgle med Dan

Vil din forening tjene penge? - Idrætssamvirket skaber kontakt

Idrætssamvirket Aarhus vil gerne hjælpe medlemsforeningerne til at stå først for, når eventarrangører, sportsarrangementer og andre organisationer tilbyder frivillige honorar til foreningen

Er din forening interesseret i at få tilbud om at hjælpe til ved arrangementer og events mod honorar til foreningskassen, så....

LÆS MERE....
Idrætsledere har succes i erhvervslivet
En undersøgelse fra DIF og Ledernes Hovedorganisation viser, at idrætsledererfaringer bruges i det civile arbejdsliv.

Fredericia Idrætslederakademi starter efteråret 2009 en uddannelse i ledelse på diplomniveau.

Læs mere på www.fia.dk under "Diplomidrætsleder"
 
Privatlivspolitik for Idrætssamvirket Aarhus
Idrætssamvirket er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Vi behandler personoplysninger, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig og din forening, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Hele vores privatlivspolitik kan læses her.Kontakt
Idrætssamvirket Aarhus
Idrættens Hus Vest
Stadion Allé 70
8000 Aarhus C

Tlf.: 8614 5252


Direkte kontakt
- Sekretariat
- Bestyrelse

Vores Fælles Idræt - fælles indsats
Stamkort
Ret din forenings oplysninger hos Idrætssamvirket Aarhus
Tilmeld dig nyhedsbrev
Ønsker du at modtage Idrætssamvirkets Nyhedsbrev på e-mail så tilmeld dig her:

Tilmeld nyhedsbrev

Find seneste nyhedsbrev her...

Nyhedsbreve + Tilmeld/Afmeld


Stedet hvor alle der holder af Idræt i Aarhus Kommune debatterer og holdes ajour på stort og småt - alt det som har betydning for idrættens vilkår, muligheder og udvikling kan Facebookbrugere dele med hinanden.
Motionstilbud.dk
Børneattester & den årlige erklæring herom
Vejledning til børneattester og erklæring herom.

Download den lovpligtige børneattest direkte her...

Attesten er i PDF og kan udfyldes elektronisk. Husk at den pågældende træner skal underskrive samtykkeerklæringen.
Planlæg dit fremtidige idrætsbyggeri!
Århus-sportens toppræstationer, udnævnelser og hædersbevisninger gennem tiderne!
AROSFAME er en database over århusianske atleters medaljer og præstationer. Du kan angive medaljer som mangler.
Hasle Bakker
Hasle Bakker
Idrætssamvirket Aarhus har etableret idrætsfaciliteter i Hasle Bakker. Benyt mulighederne og de mange tilbud i det flotte nye område!

www.haslebakker.dk
Århus i forening
Idrætssamvirket Århus har sammen med DGI Østjylland, Århus Ungdommens Fællesråd og Århus Kommune, Sport & Fritid skabt en fælles platform, der under navnet Århus i forening skal udvikle og uddanne foreningslivet.

Læs mere om Århus i forening her...
www.aarhusiforening.dk
Idrætsramblaen
Følg med i udviklingen af Idrætsramblaenwww.ramblaen.dk
Idékataloget kan ligeledes hentes på hjemmesiden, hvor det også er muligt at give sit bud på den bedste idé, eller deltage i debatten om idrætsramblaens udvikling.
Besøg Idrætsramblaens hjemmeside
Idrætssamvirket Aarhus | Idrættens Hus Vest | Stadion Allé 70 | 8000 Aarhus C | 8614 5252 | info@isaarhus.dk