Nyeste satser for skattefri godtgørelse

Hvert år vedtager skat satserne for skattefri godtgørelse til foreningsfrivillige.


Satser for 2024 er:

 • Telefon- og internet: 2.450 kr. (uændret ift. 2023)
 • Administration: 1.500 kr. (uændret ift. 2023)
 • Beklædning: 2.050 kr. (uændret ift. 2023)
 • Sammenlagt: 6.000 kr.

 • Fortæring: Maks 80 kr. pr. dag (min. 5t. varighed) (uændret ift. 2023)
 • Logi ved rejser: Maks 246,- kr. (2023: 238,- kr.) pr. overnatning (eller faktiske udgifter iflg. bilag).
 • Diæter v. rejser m. overnatning: Maks. 574,- kr. (2023: 555,- kr.) pr. døgn. 1/24 del heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag*.
 • Dommerbetaling: Maks. 250 kr. pr. kamp, maks. 500 kr. pr. dag (uændret ift. 2023)

 • Befordring i egen bil eller på motorcykel:
  - 3,79 kr. pr. km. (for 0-20.000 km. pr. år) (2023: 3,73 kr./km)
  - 2,23 kr. pr. km. (for over 20.000 km. pr. år) (2023: 2,19 kr./km)
  Befordring på egen cykel, knallert eller EU-knallert:
  - 0,62 kr. pr. km. (2023: 0,61 kr./km)

  Der er tale om maks-satser. En forening kan beslutte at refundere mindre end statens takst.

  Udbetaling af skattefri godtgørelse er for de frivillige, der ikke modtager løn for deres arbejde i foreningen. Man kan ikke i samme indkomstår både få løn og skattefrie godtgørelser. Ulønnede frivillige kan således på en række områder - og uden at vedlægge bilag - få kompensation for deres udgifter til telefon, internet, administration (fx kontorartikler, porto, møder), indkøb/vask af sportstøj m.m.

  Satserne er de maksimale beløb, som foreningen kan udbetale - uden dokumentation, dvs. foreningens kasserer behøver ikke kræve bon eller bilag, som viser udgiften.

  Både lønnede og ulønnede kan få hel eller delvis kontingent eller betalt kursusgebyr, uden at det er skattepligtigt.

  * Regler for logi og diæter ved rejser
  Foreningen kan dække udgifter til logi, uden at rejsen behøver at vare 24 timer. Er der en overnatning, kan man få dækket den efter taksterne herover.

  Bemærk! Hvis der stilles fri fortæring til rådighed, skal satserne per døgn reduceres med 15% for morgenmad, 30% for frokost og aftensmad, samt 25% for "lommepenge".

  IT-udstyr og multimedier til rådighed
  Idrætsforeningen kan også stille pc, tablet, telefon eller internetforbindelse til rådighed til sine ulønnede hjælpere uden, at de skal betale skat. Tidligere var der krav om multimedieskat, men den er afskaffet.

  Bemærk! Foreningens frivillige kan ikke både få stillet multimedier til rådighed og samtidig få udbetalt skattefri godtgørelse til telefoni og internet efter taksterne herover.

  Alternativ: Udbetal de faktiske udgifter
  Foreningen kan i stedet vælge at dække de faktiske udgifter. Det betyder, at den ulønnede frivillige skal aflevere dokumentation for udgiften.

  Bemærk! Hvis et medlem ønsker at få godtgørelse for afholdte udgifter for foreningen, kan vedkommende ikke også få skattefri godtgørelse efter satserne herover. Men det er muligt at kombinere og for eksempel få udbetalt sine faktiske udgifter for beklædning sammen med satserne for internet og administration.

  Yderligere info
  Klik for regler og vejledning på skat.dk vedrørende:

  DGI opdaterer jævnligt deres hjemmeside til vejledning om skattefri godtgørelse og andre skatteforhold i foreninger. Find dem her!
  Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE