TEMAAFTEN: Hvordan gør I forældrene til en ressource i jeres forening?

Idrætsforældres engagement er vigtig for børns motivation for at dyrke idræt og er samtidig meget betydningsfulde for foreningen. Men i følge en helt ny undersøgelse er mange forældre usikre på, hvad der forventes af dem, og ved ikke hvordan de bedst bakker op om deres barns deltagelse i foreningen. Så hvordan gør vi forældrene til en ressource i foreningerne?

Det spørgsmål bliver besvaret, når Idrætssamvirket i samarbejde med DIF inviterer til temaaften om forældrenes rolle, når de har børn, der er aktive i en idrætsforening.

Til arrangementet er der oplæg ved Søren Østergaard, som er centerchef ved Center for Ungdomsstudier. Han vil udlægge den nye viden, og give bud på hvordan I kan arbejde konstruktivt med forældrenes rolle og involvering i jeres forening.

Efter arrangementet vil I altså på et oplyst grundlag kunne gå direkte i gang med en ny eller forstærket konstruktiv og proaktiv forældreindsats, der vil komme børn, forældre og forening til gode.

Hvorfor skal du deltage?

Temaaftenen er en unik mulighed for alle bestyrelsesmedlemmer, trænere og frivillige til…

- at få serveret den nyeste viden indenfor arbejdet med forældre i sin forening

- at få inspiration og konkrete råd til at inddrage både nye og ”gamle” idrætsforældre i foreningen.

- at møde andre foreninger, som I kan sparre sammen med om arbejdet med forældreinvolvering.

- Vi opfordrer til at I tager flere afsted fra jeres forening, og også gerne inviterer forældre med. Jo flere der deltager, desto større udbytte vil I som forening have.

Program

18.30: Let forplejning

- 19.00: Velkomst ved DIF og Idrætssamvirket

- 19.05: Oplæg ved Sørens Østergaard, Center for Ungdomsstudier

- 19.45: Pause

- 20.00: Dialog og drøftelser blandt deltagere

- 20.45: Opsamling og afrunding

- 21.00: Tak for i aften

Del
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE