Nu er det nemmere at søge om tilskud

11. januar 2023

Det skal være lettere at være frivillig, og derfor er det med årsskiftet blevet mere enkelt at søge om tilskud til uddannelse og udvikling hos Idrætssamvirket.

Idrætssamvirket arbejder for at skabe bedre vilkår for idrætten i Aarhus og for at gøre det nemmere at være idrætsleder. Derfor forenkler vi nu tilskudsmodellen, når man som medlem af Idrætssamvirket søger om tilskud til leder- og instruktøruddannelse, eller hvis man ønsker støtte til nye initiativer i sin forening.


Formålet med tilskudspuljen til leder- og instruktøruddannelse er at give støtte til opkvalificering af de frivillige trænere og instruktører ude i foreningerne. Tilskudspuljen til nye initiativer og udvikling tilgodeser de foreninger, som ønsker at udvikle sig igennem nye aktiviteter og initiativer.


De nye regler

Fremover giver Idrætssamvirket 50% støtte til medlemsforeningers udgift, når de ansøger om tilskud fra puljen til leder- og instruktøruddannelse, og det maksimale tilskud der kan gives er 30.000 kroner per deltager til samme kursus.


Før var tilskuddet betinget af en længere række kriterier, som for eksempel varighed af kurset, og om det var internt eller ekstern. Principperne bag tilskudsmodellen er nu optimeret, og disse kriterier er ikke længere afgørende for, hvad et tilskud kan beløbe sig til.


Godkendes en ansøgning jævnfør retningslinjerne, vil man få det fulde tilskud udbetalt, og ansøgninger behandles fire gange årligt. Før blev tilskuddet udbetalt af to rater.


Læs de fulde retningslinjer for tilskudspuljerne her


Også tilskudspuljen til nye aktiviteter og udvikling er blevet optimeret, så der fremover lægges vægt på at støtte tiltag, der skaber innovation, udvikling og som understøtter nye tendenser i foreningsidrætten.


Puljen kan søges af medlemmer af Idrætssamvirket, som ønsker at udvikle sin forening igennem nye initiativer. Det kan for eksempel være nye aktiviteter, samarbejder, projekter med videre.


Hvad har det af betydning?

Udover at det nu er nemmere at søge om tilskud, så vil regelændringen også betyde, at nogen foreninger vil få et lavere og andre et højere tilskud på baggrund af den nye 50%-regel.


For eksempel koster en DBU UEFA B1 træneruddannelse 14.100 kr. Med de gamle principper vil det udløse et tilskud på 3.000 kroner, men med 50% refusion får foreningen nu 7.100 kr. Generelt har de længerevarende og dyrere kurser udsigt til at få et højere tilskud.


Omvendt vil billigere kurser af en dags varighed få bevilget et lavere tilskud. Tidligere har sådanne kurser fået bevilget tilskud på 75%, hvilket derfor er ensbetydende med en reduktion efter de nye regler. Det er dog et markant mindre beløb, som ikke udgør den samme udgift for en idrætsforening, sammenlignet med når de sender ledere, trænere og instruktører på længere og dyrere uddannelse.


Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren er den sædvanlige, når man som medlem af Idrætssamvirket ønsker at søge tilskud. Det foregår gennem medlemsområdet på hjemmesiden.


Login her


Når man har indsendt sin ansøgning, skal man ikke foretage sig mere, og den vil blive behandlet af Idrætssamvirket hurtigst muligt efter den aktuelle ansøgningsfrist.


Skulle man have spørgsmål angående ansøgning om tilskud, er man altid velkommen til at rette kontakt til kommunikationskonsulent Jens Henrik Daugaard på tlf. 93910918 eller jhd@isaarhus.dk.


Del

NYT FRA OS

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE