Mangler DIN forening penge til et projekt?

11. december 2019

Jutlander Bank har to fonde som gerne vil uddele midler til Idrætsforeninger i Aarhus kommune, så det er bare at komme i gang med at søge!

Idrætssamvirkets samarbejdspartner Jutlander Bank vil gerne gøre opmærksom på, at to af deres fonde også kan søges af Idrætsforeninger fra Aarhus Kommune.


Jutlanderfonden Himmerland
- har bevillingsmøder 16/3-2020 + 25/5-2020 + 24/8-2020 + 16/11-2020. Ansøgningsfrist 3 uger før.

Desuden kan der tages stilling til mindre beløb løbende udover ovennævnte datoer.

- støtter mennesker og fællesskaber som gør en forskel, brænder for det, de gør og er ambitiøse. Det er både lokale, sociale og kulturelle projekter, der henvender sig til lokalsamfundet med det formål at skabe udvikling samt glæde og sammenhold. Herunder også Idrætsforeninger.


LÆS MERE: https://www.jutlanderfondenhimmerland.dk/  Sparekassen Hobro Fonden
- har bevillingsmøder ca. en gang i kvartalet, og offentliggør dato for næste møde og ansøgningsfrist (ca. 1 uge før mødet) løbende på deres hjemmeside.
- støtter almennyttige og velgørende formål ved konkrete og øremærkede projekter efter ansøgning fra organisationer, foreninger, selvejende institutioner eller en gruppe af personer, der er sammen om noget almennyttigt. Herunder idræt.


LÆS MERE: http://www.sparekassenhobrofonden.dk/


Har DIN forening en idé som I kunne tænke jer at ansøge midler til, så kontakt endelig Idrætssamvirket for sparring, konkretisering og vurdering af om det er værd at prøve en ansøgning hos Jutlander Banks fonde!


Del
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE