Åben Skole puljen

13. december 2019

BEVÆGELSE OG DEN ÅBNE SKOLE – Skoler og idrætsforeninger i Aarhus Kommune kan igen søge puljemidler til fælles projekter.

Ansøgningsfrist 1. februar 2020

Projekterne skal understøtte den lokale implementering og forankring af intentionerne i Folkeskoleloven – Bevægelse og Den åbne skole. De skal have fokus på bevægelse og læring. De skal desuden bidrage til, at børn og unge inspireres til at bruge de muligheder, idrætsforeninger tilbyder i Aarhus.


Puljen udbydes i et samarbejde mellem Børn og Unge, Sport og Fritid og Idrætssamvirket i Aarhus.


Til et projekt kan søges mellem 15.000 og 25.000 kr.


Herudover kan der søges tilskud på op til 75.000 kr. til større og længerevarende projekter, der omfatter flere skoler og har større volumen, hvad angår antal undervisningsforløb og antal elever. Her er der mulighed for, at også flere mindre foreninger i fællesskab kan indgå aftaler. Tilsvarende kan afdelinger i en flerstrenget idrætsforening også indgå aftaler.


Projekterne defineres og beskrives lokalt i et samarbejde mellem skolen og idrætsforeningen. Midlerne kan tilgå både skole og idrætsforening. Der kan suppleres med egenfinansiering.

For inspiration se tidligere projekter se vedlagte Inspirationskatalog – Bevægelse og den åbne skole.

Inspirationskatalog (.pdf)


Til ansøgningen anvendes nedenstående skabelon til projektbeskrivelse og budget.

(OBS – Puljemidlerne kan ikke bruges til almindelig drift – fx vikartimer. De skal finansiere aktiviteter.) Løn til instruktører må som udgangspunkt højst beløbe sig til 200 kr./klokketime.

Projektansøgningen sendes til Børn og Unge – Nina Leunbach Wang nlw@aarhus.dk og Karen Mette Hansen kamh@aarhus.dk


Ansøgningsfrist 1. februar 2020


Ansøgningsskema (.docx)

Del
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE