Åben Skole puljen

1. april 2019

BEVÆGELSE OG DEN ÅBNE SKOLE – Skoler og idrætsforeninger i Aarhus Kommune kan også i 2019 søge puljemidler til fælles projekter.

Ansøgningsfrist 2. maj 2019

Projekterne skal understøtte den lokale implementering og forankring af intentionerne i Folkeskoleloven – Bevægelse og Den åbne skole. De skal have fokus på bevægelse og læring. De skal desuden bidrage til, at børn og unge inspireres til at bruge de muligheder, idrætsforeninger tilbyder i Aarhus.


Puljen udbydes i et samarbejde mellem Børn og Unge, Sport og Fritid og Idrætssamvirket i Aarhus.


Til et projekt kan søges mellem 15.000 og 25.000 kr.


Herudover kan der søges tilskud på op til 75.000 kr. til større og længerevarende projekter, der omfatter flere skoler og har større volumen, hvad angår antal undervisningsforløb og antal elever. Her er der mulighed for, at også flere mindre foreninger i fællesskab kan indgå aftaler. Tilsvarende kan afdelinger i en flerstrenget idrætsforening også indgå aftaler.


Projekterne defineres og beskrives lokalt i et samarbejde mellem skolen og idrætsforeningen. Midlerne kan tilgå både skole og idrætsforening. Der kan suppleres med egenfinansiering.

For inspiration se tidligere projekter se vedlagte Inspirationskatalog – Bevægelse og den åbne skole.

Inspirationskatalog (.pdf)Til ansøgningen anvendes nedenstående skabelon til projektbeskrivelse og budget.

(OBS – Puljemidlerne kan ikke bruges til almindelig drift – fx vikartimer. De skal finansiere aktiviteter.) Løn til instruktører må som udgangspunkt højst beløbe sig til 200 kr./klokketime. 

Projektansøgningen sendes til Børn og Unge – Nina Leunbach Wang nlw@aarhus.dk og Karen Mette Hansen kamh@aarhus.dk


Ansøgningsfrist 2. maj 2019

Svar på ansøgning Medio maj 2019


De projekter, der tildeles puljemidler, vil efterfølgende blive kontaktet med tilbud om sparring fra Børn og Unge, Sport og Fritid eller Idrætssamvirket. Alle projekter vil blive evalueret.


Skabelon til ansøgning (.docx)

Del
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE