Søren Studsgaard - Århus Judo Klub

Nomineret til Årets Idrætsleder 2020

”Søren Studsgaard er en helt særlig ildsjæl, som har sat skub i udviklingen for både ungdomsafdelingen, bestyrelsesarbejdet og trænergerningen..."


Søren har dyrket judo i mere end 40 år, og de sidste ca. 10 år har han været en del af ledelsen i Århus Judo Klub, de seneste 4 år som formand i klubben.


Søren har i sin tid som leder i Århus Judo Klub ydet en meget stor indsats, som har gjort en stor forskel for klubben på alle niveauer.

Århus Judo Klub har gang i rigtig mange aktiviteter, der for en stor del skyldes Sørens Studsgaards indsats.

Han har startet helt nye judo-hold. Eksempelvis et hold for voksne begyndere, hvor Søren selv er træner samt et hold for små børn og deres forældre, som ”leger” judo. Begge hold har fået aktiveret helt nye typer udøvere, som ellers aldrig ville begynde på sporten. Søren har været aktiv træner for hold i alle aldersgrupper og på alle niveauer.


Bestyrelsen er blevet ændret, så den ikke består af ”passive” medlemmer, som sjældent kommer i klubben, til at samtlige medlemmer er meget aktive og hyppige gæster i klubben.


På det sportslige plan har Århus Judo Klub de seneste år ændret sig fra at have nogle lidt sporadiske stævnedeltagelser til at være blandt landets absolut mest toneangivende klubber. Dette ikke mindst på grund af Sørens store engagement og ukuelige vilje til at tage aktiv del i både træningslejre og turneringer for børn og unge.

Ved de seneste to Danmarks-mesterskaber har Århus Judo Klub været den klub i landet, som har vundet flest medaljer på tværs af alle aldersgrupper. Særligt på børne/ungdomssiden har klubben gennemgået en stor udvikling og er bl.a. forsvarende Danmarksmester for hold for drenge op til 18 år. Tilsvarende er hold for piger op til 18 år i top 3.


Klubben er gået fra at have enkelte deltagere på de forskellige landshold til permanent at være blandt de absolut største klubber på landsholdene, aktuelt 6 udøvere.


Søren blev for 3 år siden valgt som formand for Judo Danmark, som er det danske judo-forbund. Herigennem har Århus Judo Klub taget et stort ansvar på landsplan, idet vi for første gang i mange år har en officiel dommer, og vi har deltagere i en lang række udvalg på landsplan.

Gennem Sørens arbejde med de mere ambitiøse unge udøvere, er judo for første gang nogensinde kommet på landkortet i ESAA-sammenhæng, hvor der er faste morgentræninger og deltagere fra både folkeskoler, gymnasier og efterskoler. Søren varetager selv en del af trænergerningerne samt planlægning af disse.


Søren er altid lydhør overfor nye ideer og tiltag, som er til gavn for judosporten på klubniveau såvel som på landsplan. Sættes der gang i nye projekter, kan vi være helt sikre på, at Søren følger det til dørs.


Søren Studsgaard er i den grad en helt ekstraordinær frivillig idrætsleder.

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE