Om Idrætssamvirket & Kontakt
Nyheder
Projekter & Uddannelse
Arrangementer
Samarbejder
Medlemsforeninger
Medlemsservice
Tilskud & Puljer
Login

Kontakt webmaster
Tilskud til leder- og Instruktøruddannelse
- Interne og eksterne kurser
Formålet med puljen er at give Idrætssamvirkets medlemsforeninger støtte til uddannelse af ledere og trænere i foreningerne.

Tilskudsregler
Der ydes tilskud til kurser under DIF, specialforbund under DIF og DGI. Øvrige kurser vurderes særskilt. Kurserne skal være målrettet frivilligt arbejde under Folkeoplysningsloven, være kompetencegivende og rettet mod leder- og/eller instruktørrollen. Der ydes kun tilskud til kurser rettet mod foreningens primære aktiviteter.

Følgende kurser betragtes ikke som leder og instruktørkurser:
Ferieture, sommerlejre og træningslejre.

Ansøg tilskud til eksternt kursus             Ansøg tilskud til internt kursus


Når en ansøgning er indsendt, kan foreningen logge ind på medlemssiderne og se status eller redigere ansøgningen.
LOGIN
Tilskud til nye initiativer og udvikling
- puljen for nye initiativer og udvikling i idrætsforeninger i Aarhus Kommune
Puljen tilgodeser foreninger der er medlem af Idrætssamvirket Aarhus, som ønsker at udvikle sin forening og sine aktiviteter. Dette kan ske gennem blandt andet

  • Organisationsudvikling
  • Rådgivning
  • Nyskabende arrangementer
  • Opstart af ny afdeling
  • Indkøb af dyrt idrætsmateriel* til gavn for nye initiativer og udvikling i foreningen

...eller andre gode ideer til nyskabelse for foreningen.

Der kan max. ydes et tilskud på kr. 15.000 og den samlede pulje er i 2018 på kr. 50.000.

*Indeholder ansøgningen idrætsmateriel skal det samlede indkøb af materiel overstige kr. 5000 og være en del af det udviklingsprojekt som foreningen ansøger til.

*For den del af budgettet som omhandler idrætsmateriel:
De første 5000,- kr. intet tilskud
De næste 5000,- kr (op til kr. 10.000) 100% tilskud
De næste 10.000 kr. 50% tilskud
Herover intet tilskud
Som følge af satserne kan det maksimale tilskud til den del af ansøgningens budget som indbefatter dyrt idrætsmateriel ikke overstige kr. 10.000,-. For at udløse 10.000,- kr i tilskud til dyrt idrætsmateriel, skal den samlede indkøbspris på idrætsmateriel således være min. 20.000,- kr.

Foreninger, der IKKE har modtaget tilskud de to foregående år har 1. prioritet ved behandling af ansøgninger. Der vil blive ydet tilskud i det omfang, der stadig er penge i puljen.

Der ydes IKKE tilskud til træneruddannelse og personlig udvikling gennem denne pulje (dette søges gennem puljerne til leder- og instruktøruddannelse).

Ansøgere skal være medlem af Idrætssamvirket Aarhus.

Ansøgningsfrist: Løbende, dog må projektet ikke være igangsat!

Ansøgningen behandles af Idrætssamvirket Aarhus´ bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde.
Initiativet må IKKE være igangsat før ansøgningen er godkendt af Idrætssamvirkets bestyrelse.
Eksterne fonde og puljer
Idrætssamvirket har lavet en gennemgribende liste over mulige Fonde og Puljer, som kan være relevante for Idrætsforeninger at søge.
Ud for beskrivelsen af hver fond/pulje angives betingelser for ansøgning, ansøgningsfrister og et link til hjemmeside.
FONDE & PULJER

Listen downloades som excel fil med faner opdelt efter emne for projektet:
- "Udvikling og materialer"
- "International- og rejseaktivitet"
- "Integration"
- "Natur og friluft"
- "Sundhed"
- "Bygge og anlæg"
- "Forskning"
- "Andre puljeoversigter"

Finder du fejl eller mangler i listen, skriv venligst til
Idrætssamvirket Aarhus | Idrættens Hus Vest | Stadion Allé 70 | 8000 Aarhus C | 8614 5252 | info@isaarhus.dk