Repræsentantskabsmøde 2019

Idrætssamvirkets repræsentantskabsmøde blev indledt med en rundvisning i AGFs nye flotte og funktionelle klubhus. Tak for godt værtskab

Foreningsrepræsentanterne tog godt imod formandens invitation om at afholde fremtidige bestyrelses- og repræsentantskabsmøder ude hos medlemsforeningerne. Idrætssamvirket glæder sig til at komme på besøg!

Desuden var der genvalg til tre bestyrelsesmedlemmer og spænding op til kåringen af Årets Idrætsleder.

Formand Jens Bundgaard berettede om et indholdsrigt første år som formand, og krydrede sin beretning med visioner for Idrætssamvirkets fremtidige virke.

Det er målet at Idrætssamvirket kommer endnu tættere på medlemsforeningerne og bidrager til udviklingen i idrætsforeningen samt opsamler erfaringer til gavn for andre. Læs mere herom i formandens forord til Årsrapporten.

Gå til Årsrapport 2018

Årsrapport 2018

Sten Ejsing, Bent Hviid og Jens Peter Schou Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen for to år. Mogens Kloster fra Skovbakken IK blev genvalgt som intern revisor for ét år.


Peter Friis fra Aarhus TIgers og Grethe Sandholm fra Marselisborg Kajak Club blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen for ét år.


Idrætssamvirkets sekretariatsleder Henrik Stampe fremlagde regnskab 2018 og budget for 2019. (Find dem i dokumentarkivet i højre side). Begge dele blev godkendt uden kommentarer fra forsamlingen.


Efter den formelle del af dagsordenen var der plads til debat og input fra de fremmødte idrætsledere.


Der blev opfordret til, at huske at søge Idrætssamvirkets tilskudspuljer. Særligt støtte til leder- og instruktøruddannelse.


Kommunale støttemidler til Idrætsfaciliteter blev også diskuteret. Der var bred enighed om, at selvom der er indført en ny pulje til Idrætsfaciliteter med 10 mill. kr om året, så rækker det langt fra, set i lyset af den befolkningstilvækst og tilflytning som sker til Aarhus Kommune.


De fremmødte repræsentanter fra fodboldklubber, gjorde også opmærksom på de høje vedligeholds- og genopretningsudgifter der er ved kunstgræsbaner.

I og med, at flere og flere af Aarhus Kommunes fodboldforeninger har fået støtte til at etablere kunstgræsbaner, vil dette give en større økonomisk udfordring i fremtiden.

Læs referat (.pdf)


Årets Leder 2018

Majken Vange fra TMG Badminton blev kåret til Årets Leder, blandt tre nominerede.


Nomineret til prisen som Årets Leder 2018 var

  • Majken Vange – TMG Badminton
  • Lone Møller Sørensen – Højbjerg Gymnastikforening
  • Leif Gjørts Christensen – VSK Aarhus


De tre nominerede er udvalgt på baggrund af indstillinger fra Idrætsforeningerne, og det har været en svær opgave i år. Der var mange gode indstillinger og værdige kandidater.

Det er Idrætssamvirkets bestyrelse, der hvert år udvælger og kårer Årets Idrætsleder.


Majken Vange fik, sammen med hæder og klapsalver, overrakt en vandrepokal og 5.000 kr.


AGF lagde hus til repræsentantskabsmødet


Tak til Morten for godt samarbejde ifm afvikling og planlægning samt til Annette for dejlig mad og venlig betjening.

Før mødet blev de fremmødte vist rundt i AGFs nye flotte klubhus i tre mindre grupper.

Tak til Bo, Steffen og Morten for en spændende rundvisning.


Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE