Idrætssamvirkets idégrundlag

At skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt. Herunder at forvalte de til rådighed stillede pengemidler og repræsentere foreninger over for myndigheder og institutioner.

Medlemsforeninger


Idrætsforeningstype Antal
Hovedforening 32
Underafdeling 231
Specialforening 143


Medlemsforeninger i alt 406


Medlemmer 87.563

Årsrapport 2018

Forord

Aarhus gennemløber en stor udvikling i disse år - ikke mindst mærkes det tydeligt gennem den voksende befolkning og de heraf følgende byggeprojekter med fortætning af midtbyen og udvikling af nye boligområder. Aktuelt forøges indbyggertallet med 5-6.000 hvert år.

Foreningsidrætten har i mere end 100 år været en stærk bevægelse i Aarhus, men den er ikke gammeldags. Den almindelige foreningsidræt er fortsat moderne et helt centralt holdepunkt i aarhusianernes hverdag. Antallet af medlemmer i aarhusianske idrætsforeninger stiger hele tiden, men dog ikke i samme grad eller med samme hastighed. Dermed oplever vi reelt en relativ nedgang i idrætsdeltagelsen i foreningerne under Idrætssamvirket (og det er næsten alle byens idrætsforeninger i Aarhus).
Der er ca. 87.000 medlemmer i de 500 idrætsforeninger, der er forenet i Idrætssamvirket. Det tal skal vi indenfor en kort årrække have bragt over de 100.000, og hvis ikke de eksisterende foreninger har den fulde kapacitet til at udvide sig, så skal vi støtte nye foreningers etablering og ligeledes sikre disses vilkår for udvikling.

Vi skal sammen - og sammen med de nye borgere - finde løsninger, som også kan sikre gode og tidssvarende idrætsforeningstilbud i hele byen i de kommende mange år. Det indeholder en række udfordringer, og derfor skal vi samarbejde mere for foreningsidrættens skyld i Aarhus.

Med afholdelsen af årets repræsentantskabsmøde i AGF’s nye lokaler markerer aftenen, at Idrætssamvirket fremover ønsker at indføre en række tiltag for at sikre endnu bedre relationer med og forståelse af situationen i de aarhusianske idrætsforeninger.

Vi vil fremover:

A) Afholde repræsentantskabsmøder hos de medlemsforeninger, der har plads til os.

B) Gennemføre bestyrelsesmøder i medlemsforeningernes lokaler og i den forbindelse møde klubbens repræsentanter.

C) Besøge foreninger, der har udviklet nye initiativer med Idrætssamvirkets støtte, og herigennem ønsker vi både at bidrage til fortsat udvikling i foreningen og opsamle erfaringer til gavn for andre foreninger.

D) Fortælle flere gode historier fra de aarhusianske foreninger for at styrke den fælles - og udenforstående - oplevelse af, hvad vi gør tilsammen.

Derfor håber jeg, at I vil tage godt imod os - og både bringe jeres egne ideer og ønsker i spil og give eksempler på jeres nye erfaringer.

Forbedret kommunikation

En ny forbedret og moderne website skal forbedre kommunikationen med idrætsforeningerne

Vi har i 2018 brugt tid på at udvikle og forbedre vores website. Vi har ønsket at få en ny og moderne platform at kommunikere vores budskabet ud til jer i Idrætsforeningerne. Det skal være lettere at søge informationer om de tilbud og muligheder, som du og din forening har i Idrætssamvirket.

Websitet giver mulighed for login på dit medlemsområde. Her kan du redigere foreningens medlemsoplysninger og søge tilskud fra vores puljer. Det er vores håb, at du vil finde det lettere at være idrætsleder med denne funktion.

Desuden oplever vi, at en stigende del af de henvendelser vi får fra jer, omhandler spørgsmål, om hvordan man finansierer projekter, faciliteter, idrætsmateriel mm. Vi har lavet en beskrivelse af, hvordan du kan skrive den gode ansøgning. Vi håber, at du/I finder muligheden anvendelig, og at den kan være med til at realisere mange at de gode ideer og projekter som opstår uden i foreningerne.

Ud over større kvalitet på vores website vil du også opleve, mere aktivitet på facebook. Vores facebooksite 'Idrætssamvirket - Idræt i Aarhus', vil du møde på vores website. Vi har ansat ekstra hænder til at lave den gode historie på facebook og vores website. Historier som kan være med til at inspirere dig og din forening til nye tiltag.

Vi håber, at I alle vil tage godt imod vores nye kommunikationsstrategi.


Den Åbne Skole

Samarbejdet mellem Idrætssamvirket Aarhus, Børn og Unge samt Sport og Fritid har udviklet sig i 2018

Samarbejdet mellem parterne har fungeret siden 2015. For at imødekomme folkeskolereformens intention om samarbejde mellem det lokale idrætsliv og den lokale folkeskole har Idrætssamvirket, Børn og Unge samt Sport og Fritid i fællesskab gjort det muligt at søge økonomiske midler til dette samarbejde og partnerskaber.

Mange partnerskaber mellem kommunens folkeskoler og idrætsforeninger er etableret med succes. Flere ønsker at fortsætte projekter efter den planlagte afslutning.

Vi har oplevet en større efterspørgsel på længerevarende projekter og i 2018 blev det muligt at søge større beløb til partnerskaberne. Beløb op til kr. 75.000 er nu muligt at ansøge. Et længerevarende projekt er et partnerskab som strækker sig over et skoleår eller længere.

Vi kan mærke at flere idrætsforeninger og skoler har interesse i disse længerevarende forløb.

Læs mere om projekterne her

Se dette billede større!

Idrættens Lederakademi 2017/18

Endnu et succesfuldt lederakademi blev gennemført med idrætsledere

I marts 2018 afsluttede vi vort 4. akademiforløb for foreningsledere i idrætsforeningerne i Aarhus. Som de øvrige forløb er uddannelsesforløbet afholdt i et samarbejde mellem DGI Østjylland, Danmarks Idrætsforbund og Idrætssamvirket. Samarbejdet tager udgangspunkt i projekt “Bevæg dig for Livet”.

Forløbet havde 22 tilmeldte fra 10 forskellige foreninger.

Formålet med lederakademiet er at give foreningsledere viden og værktøjer til at udvikle egen forening, så den bliver mere attraktiv - og dermed tiltrække flere frivillige og medlemmer.

Læs mere om indholdet af Lederakademi 2017/18


NB: Lederakademiet 2018/19 har åbnet for tilmelding. Læs mere og tilmeld dig her


Aarhus Idrætsfond 2018

I 2018 uddelte Idrætsfonden kr. 800.000 til 30 idrætsforeninger, projekter og enkeltpersoner

Aarhus Idrætsfond er blevet en attraktiv og velkendt medspiller i idrætsforeningerne i Aarhus Kommune. De økonomiske midler fra Royal Casino, som overgives til Aarhus Idrætsfond, søges og anvendes til mange formål i idrættens verden. Hos Idrætssamvirket Aarhus ønsker vi, at foreningsidrætten tilgodeses og hos ESAA ønsker man, at talentudviklingen tilgodeses og skaber udvikling.

Vi er glade for vores samarbejde med Royal Casino, og vi kan se, at de økonomiske midler som blev uddelt i Sportens Hus 2018 skaber glæde.

Læs mere om Aarhus Idrætsfond og modtagerne af midlerne i 2018 her


Se dette billede større!

Idrættens Frivilligpris

Stiftet og uddelt første gang i 2018

Jutlander Bank og Idrætssamvirket Aarhus har i fællesskab stiftet ”Idrættens Frivilligpris 2018".

Prisen sætter fokus på det omfattende frivillige arbejde, der ydes i de aarhusianske idrætsforeninger.

Idrætssamvirket og Jutlander Bank vil gerne synliggøre det vigtige arbejde, de mange frivillige gør i idrætsforeningerne, og udbrede kendskabet til, hvordan man skaber et godt miljø for både frivillige og idrætsudøvere.

Med prisen følger en check fra Jutlander Bank på 25.000,- kr. Pengene skal bruges til fællesskabets bedste – måske en fest for de frivillige eller forbedring af klublokalerne – det bestemmer idrætsforeningen selv. 


Prisen skal ses som et anerkendende skulderklap til en idrætsforening, der har gjort en særlig indsats for at fastholde sine frivillige, og kan søges af alle idrætsforeninger i Aarhus Kommune, som er medlem af Idrætssamvirket Aarhus.

Prisen blev uddelt i forbindelse med, at Aarhus var 'Frivillighovedstad 2018'.


Århus i Forening 2018

Både kursusudbud og tilslutning vokser

Århus i Forening er et samarbejdsforum mellem Idrætssamvirket Aarhus, Århus Ungdommens Fællesråd, DGI Østjylland og Sport & Fritid.

Udover at tilbyde en årlig kursusrække, arbejder Århus i Forening med at identificere tendenser og potentielle udviklingsprojekter med tværgående interesse for foreningslivet i Aarhus.

Kurser

I flere år har det samlede årlige kursusudbud været 16 kurser fordelt ligeligt på forår og efterår. I 2018 var kursusudbuddet udvidet til hele 19 kurser med deltagertilslutning til alle.

De tre nye kurser har indhold der tematisk relaterer sig til det øgede behov for synlighed og hurtig kommunikation som foreningerne oplever. "Branding - og ekstern kommunikation", "Videokursus for iPhone - til Facebook og Youtube" og "Intern kommunikation - metode og værktøjer".

Det er positivt at kendskabet til kursusrækken er øget og efterspørgslen derfor stigende. Der kommer ofte gode forslag fra deltagerne, til mulige temaer og indhold for fremtidige kurser. Det tyder på, at kvaliteten af kurserne har rodfæstet sig i det århusianske foreningsliv.


Gå til ÅiF hjemmeside www.aarhusiforening.dk

Gå til Aarhus i Forenings hjemmeside

FORNYENDE AWARDSHOW OG GODE OPLEVELSER I TIVOLI FRIHEDEN GAV GLADE MESTRE OG GÆSTER TIL DM-FEST 2018

Gå til Fotoalbum

Århusianske sportsmestre fra 2018 blev hædret ved en stor fest med prisuddelinger, forrygende underholdning og middag

DM-Fest 2018 for ungdom blev afholdt d. 25.jan. 2019 med festmiddag og efterfølgende Awardshow for de århusianske ungdomsmestre i følgeskab med deres trænere, ledere og familie.


Ved DM-Festen blev Årets Talent og Årets Idrætsudøver 2018 kåret og byens gave til mestrene overrakt med håndtryk fra Idrætssamvirkets formand og sportens rådmand. 


Anders Breinholt var vært for en vellykket fornyelse af konceptet for Awardshowet.


228 århusianske ungdomsmestre har i 2018 hjemtaget 128 mesterskaber. Mere end 30 sportsgrene og idrætsforeninger fra Aarhus har vundet medaljer i den bedste række for deres aldersklasse. Imponerende flot!


Læs mere om DM-Festen 2018

Hædersbevisninger uddelt i 2018Viby IF Gymnastik

Idrættens Frivilligpris 2018

Tobias B. Bjerg - AGF Svømning

Årets Idrætsudøver 2017 - Mr.Pokalen

Anna Munch - Kaløvig Bådelaug

Årets Talent 2017

Erik NIelsen - AGF Fodbold

Årets Leder 2017

Jens Bundgaard

Formand

Bent Hviid

Næstformand

Bo Louring

Bestyrelsesmedlem

Camilla Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Jens Peter Schou Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Marie Greve

Bestyrelsesmedlem
Næstformand, VSK Aarhus (Skovbakken IK)
Kvindeformand, VSK Aarhus (Skovbakken IK)

Sten Ejsing

Bestyrelsesmedlem

Henrik Stampe

Sekretariatsleder

Sofus Riishede

Idrætskonsulent

Dan Kristiansen

Økonomi & administration
Emma Mogensen

Emma Mogensen

Kommunikationsmedarbejder
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE