Om Idrætssamvirket & Kontakt
Nyheder
Projekter & Uddannelse
Arrangementer
Samarbejder
Medlemsforeninger
Medlemsservice
Tilskud & Puljer
Login

Kontakt webmaster
Nyeste satser for skattefri godtgørelse
 
Hvert år vedtager skat satserne for skattefri godtgørelse til foreningsfrivillige.

Satser for 2015 (og 2016 i parantes) er:

Telefon- og internet: 2.300 kr. (2016: 2.350)
Administration: 1.400 kr. (uændret)
Beklædning: 1.900 kr. (2016: 1.950)
Sammenlagt: 5.600 kr. (2016: 5.700)

Fortæring: Maks 70 kr. pr. dag (min. 5t. varighed)
Logi ved rejser: Maks 199 kr. pr. overnatning (eller faktiske udgifter iflg. bilag).
Diæter v. rejser m. overnatning: Maks. 424 kr. pr. døgn. 1/24 del af 424 kr. pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag*.
Idrætsdommere: 250 kr. pr. kamp, max 500 kr. pr. dag

Befordring i egen bil eller på motorcykel: 3,70 kr. pr. km. (for 0-20.000 km. pr. år), 2,05 kr. pr. km. (for over 20.000 km. pr. år)
Befordring på egen cykel, knallert eller EU-knallert: 0,52 kr. pr. km.

Udbetaling af skattefri godtgørelse er for de frivillige, der ikke modtager løn for deres arbejde i foreningen. Man kan ikke i samme indkomstår både få løn og skattefrie godtgørelser. Ulønnede frivillige kan således på en række områder - og uden at vedlægge bilag - få kompensation for deres udgifter til telefon, internet, administration (fx kontorartikler, porto, møder), indkøb/vask af sportstøj m.m.

Satserne er de maksimale beløb, som foreningen kan udbetale - uden dokumentation, dvs. foreningens kasserer behøver ikke kræve bon eller bilag, som viser udgiften.

Både lønnede og ulønnede kan få hel eller delvis kontingent eller betalt kursusgebyr, uden at det er skattepligtigt.

* Regler for logi og diæter ved rejser
Foreningen kan dække udgifter til logi, uden at rejsen behøver at vare 24 timer. Er der en overnatning, kan man få dækket den efter taksterne her over.

Ved rejser der varer minimum 24 timer kan foreningen udbetale diæter efter taksterne her over.

Bemærk! Hvis der stilles fri fortæring til rådighed, skal satserne per døgn reduceres med 15%, 30% og 30% for henholdsvis morgenmad, frokost og aftensmad.
Hvis der ydes helpension med alle tre måltider eller rejseudgifter dækkes efter regning, kan der udbetales 116 kroner om dagen til småfornødenheder.

IT-udstyr og multimedier til rådighed
Idrætsforeningen kan også stille pc, tablet, telefon eller internetforbindelse til rådighed til sine ulønnede hjælpere uden, at de skal betale skat. Tidligere var der krav om multimedieskat, men den er afskaffet.

Bemærk! Foreningens frivillige kan ikke både få stillet multimedier til rådighed og samtidig få udbetalt skattefri godtgørelse til telefoni og internet efter taksterne herover.

Alternativ: Udbetal de faktiske udgifter
Foreningen kan i stedet vælge at dække de faktiske udgifter. Det betyder, at den ulønnede frivillige skal aflevere dokumentation for udgiften.

Bemærk! Hvis et medlem ønsker at få godtgørelse for afholdte udgifter for foreningen, kan vedkommende ikke også få skattefri godtgørelse efter satserne herover. Men det er muligt at kombinere og for eksempel få udbetalt sine faktiske udgifter for beklædning sammen med satserne for internet og administration.

Yderligere info
Klik for regler og vejledning på skat.dk vedrørende:
- Skattefri omkostningsgodtgørelse for frivillige i idrætsforeninger
- Skattefri kørselsgodtgørelse

DIF opdaterer jævnligt deres pjecer til vejledning om skattefri godtgørelse og andre skatteforhold i foreninger. Find dem her! (på www.dif.dk)

Idrætssamvirket Aarhus | Idrættens Hus Vest | Stadion Allé 70 | 8000 Aarhus C | 8614 5252 | info@isaarhus.dk