Om Idrætssamvirket & Kontakt
Nyheder
Projekter
Arrangementer
Samarbejder
Medlemsforeninger
Medlemsservice
Tilskud & Puljer
Login

Kontakt webmaster


Nyeste satser for skattefri godtgørelse
 
Hvert år vedtager skat satserne for skattefri godtgørelse til foreningsfrivillige.

Satser for 2015 er:

Telefon- og internet: 2.300 kr.
Administration: 1.400 kr.
Beklædning: 1.900 kr.
Sammenlagt: 5.600 kr.

Fortæring: 70 kr.
Idrætsdommere: 250 kr. pr. kamp, max 500 kr. pr. dag

Befordring i egen bil eller på motorcykel: 3,70 kr. pr. km. (for 0-20.000 km. pr. år), 2,05 kr. pr. km. (for over 20.000 km. pr. år)
Befordring på egen cykel, knallert eller EU-knallert: 0,52 kr. pr. km.

Udbetaling af skattefri godtgørelse er for de frivillige, der ikke modtager løn for deres arbejde i foreningen. De ulønnede trænere og ledere kan således på en række områder - og uden at vise bilag - få kompensation for deres udgifter til telefon, internet, administration (fx kontorartikler, porto, møder), indkøb/vask af sportstøj m.m.

Klik for regler og vejledning på skat.dk vedrørende:
- Skattefri omkostningsgodtgørelse for frivillige i idrætsforeninger
- Skattefri kørselsgodtgørelse

DIF opdaterer jævnligt deres pjecer til vejledning om skattefri godtgørelse og andre skatteforhold i foreninger. Find dem her! (på www.dif.dk)

Idrætssamvirket Aarhus | Idrættens Hus Vest | Stadion Allé 70 | 8000 Aarhus C | 8614 5252 | info@isaarhus.dk