I den forbindelse bliver også kommunikationen med og mellem foreningerne af stor betydning. Vi er stolte over, at Martin har valgt at tage den udfordring op, og ser frem til at præsentere Martin for foreningerne på årets repræsentantskabsmøde den 15. marts i Viby Idrætscenter.

Martin Borch glæder sig meget til at starte i jobbet og fremhæver at den spændende opgave især ligger i det store potentiale for idrætten i Aarhus Kommune. Der er mange rigtig velfungerende foreninger som gør en kæmpe forskel for deres medlemmer og deres lokalsamfund, og som er drevet af dygtige frivillige idrætsledere.
Aarhus er en kommune i vækst og udvikling. Der sker mange ting i kommunen, og der er et forholdsvist ny konstitueret byråd som har øje for idrættens potentialer. Det skal vi udnytte til at fortsætte det gode arbejde med at styrke foreningers rammevilkår.

Vi skal hilse fra Martin og sige at han "glæder sig til at komme 'hjem til Aarhus', møde foreningerne, hilse på de mange dygtige ildsjæle og frivillige, og sammen med de dygtige kollegaer i sekretariatet være med til at udvikle idrætten i Aarhus fremadrettet.
Bestyrelsen i idrætssamvirket har vedtaget en flot og ambitiøs strategiplan 2021-2025, som jeg glæder mig til at arbejde med, og bidrage til at omsætte fra strategi til virkelighed", tilføjer han.

Formand, Jens Bundgaard ser, på Idrætssamvirkets vegne, frem til at indlede samarbejdet.
"Idrætssamvirket har søgt en dygtig leder til at sikre de løbende indsatser i foreningsidrættens interesse i Aarhus, og det har vi fået i Martin Borch, der med afsæt i DIF i mere end et årti som konsulent og leder har arbejdet med foreningsidræt, kommunal idrætspolitik og udvikling i idrætten. Martin har et stort kendskab til foreningsidrætten og dens vilkår, og vi glæder os enormt til at starte samarbejdet om idrætsforeningernes udvikling med et fortsat rigt og blomstrende foreningsliv i Aarhus."

Vi ser frem til at Martin starter i jobbet d. 1. maj og glæder os til at introducere ham for jer alle.

●●●