Se nyhedsbrevet i en browser

Sæt et stort X i kalenderen den 2. november

Idrætssamvirket og Århus Stiftstidende holder idrætspolitisk debatmøde om idrætten og idrættens vilkår på Rådhuset.

Temaerne er: Idrætsfaciliteter i kommunen, Kongelunden og idrættens værdier og frivillige.

I den kommende tid vil du høre mere. Spred budskabet.

Vi glæder os til at se jer

Har I husket at søge Corona hjælpepakken?

Aktører på sports- og fritidsområdet i Aarhus Kommune, der har lidt et betydeligt økonomisk tab eller er særligt nødstedte som følge af Corona-nedlukningen i starten af året, har mulighed for at søge om tilskud til dækning af nettotab i 2021.

Ansøgningsfrist d. 15. oktober

Læs mere

Kan nye medlemmer finde jeres idrætsforening?

Bevæg dig for livet har lavet et fælles landkort med aktivitetssteder for alle idrætsforeninger på www.bevaegdigforlivet.dk/find-idraet

På medlemstal.dk kan I selv redigere aktivitetsstederne og på den måde hjælpe til med til at få jeres forening placeret helt rigtigt på kortet (adgang til at redigere ligger lige over kortet med søgefunktionerne).

Læs mere

Er jeres idrætsforening på udkig efter nye medlemmer?

International Community har kontakt til de mange ressourcestærke og entusiastiske internationale tilflyttere i Aarhus, som gerne vil have kendskab til netop jeres idrætsforening!

Hvis I står for at åbne dørene og introducere muligheden for et medlemskab hos jer, så hjælper International Community med det praktiske og står for at invitere de mange nye potentielle medlemmer. F.eks. til et åbent hus-arrangement, en ”kom og prøv dag” eller ved at udsende info-materiale på engelsk.

Lyder det interessant, eller ønsker du at høre nærmere?
Kontakt venligst Rasmus Langgaard på rl@erhvervaarhus.dk

Læs mere
KOMMENDE BEGIVENHEDER

KURSUS: Fundraising

Dato: 14. oktober 2021, kl. 17:00-20:00

Ønsker du i foreningen at søge økonomiske midler til f.eks. nye aktiviteter eller udvikling af jeres faciliteter, så deltag i dette kursus.

På kurset vil du blive introduceret til de mange spændende støtteordninger, der findes. Derudover vil du få konkrete ideer til formulering og præsentation af din ansøgning, opstilling af budget og finansieringsplaner samt andre brugbare tips.

Mere info

KURSUS: Den veldrevne forening

Dato: 26. oktober 2021, kl. 19:00-22:00

På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til vigtige opgaver i bestyrelsen, så I er godt klædt på til at lede foreningen.

Bliv klogere på:
– Lovgivning vedrørende GDPR, børneattester, forsikringer, skat mv.
– Hvordan får vi medlemmerne engageret i foreningen og får dem til at strømme til generalforsamlingen?
– Udskiftning i bestyrelsen – hvad skal vi have fokus på?: bankregler, regnskab, Virk.dk, mv.
– Planlægning af foreningsåret: handlingsplan, budget og årshjul

Mere info

Idrætspolitisk debatmøde

Dato: 2. november 2021, kl. 17:00-19:00

Idrætssamvirket og Århus Stiftstidende holder idrætspolitisk debatmøde om idrætten og idrættens vilkår på Rådhuset.

Temaerne er: Idrætsfaciliteter i kommunen, Kongelunden og idrættens værdier og frivillige.

Mere info

KURSUS: Kom godt i gang

Dato: 3. november 2021, kl. 17:00-20:00

Opstartsmøder for nye bestyrelsesmedlemmer omkring hvilke tilskudsmuligheder der er i Aarhus Kommune – og hvilket ansvar og forpligtelser der følger med i at blive valgt til bestyrelsesarbejde.

Vi tager udgangspunkt i de forpligtelser der hører til at være en godkendt forening i Aarhus Kommune.

Mere info