Om Idrætssamvirket & Kontakt
Nyheder
Projekter & Uddannelse
Arrangementer
Samarbejder
Medlemsforeninger
Medlemsservice
Tilskud & Puljer
Login

Kontakt webmaster
Tilskud til leder- og Instruktøruddannelse
- Interne og eksterne kurser
Formålet med puljen er at give Idrætssamvirkets medlemsforeninger støtte til uddannelse af ledere og trænere i foreningerne.

Tilskudsregler
Der ydes tilskud til kurser under DIF, specialforbund under DIF og DGI. Øvrige kurser vurderes særskilt. Kurserne skal være målrettet frivilligt arbejde under Folkeoplysningsloven, være kompetencegivende og rettet mod leder- og/eller instruktørrollen. Der ydes kun tilskud til kurser rettet mod foreningens primære aktiviteter.

Følgende kurser betragtes ikke som leder og instruktørkurser:
Ferieture, sommerlejre og træningslejre.

Ansøg tilskud til eksternt kursus             Ansøg tilskud til internt kursus


Når en ansøgning er indsendt, kan foreningen logge ind på medlemssiderne og se status eller redigere ansøgningen.
LOGIN
Eksterne kurser
- Kurser som oftest afholdes udenfor foreningens egne fysiske rammer af ekstern arrangør
Satser
Der kan ydes et tilskud på max. 75 % af kursusprisen, dog max. kr. 290,00 pr. kursusdag –
(en kursusdag er min. 3 timers undervisning)

Bemærk at tilskud udbetales i 2 rater og at tilskuddet kan blive reduceret i 2. rate.

Kurser med flere end 4 overnatninger vurderes særskilt.

Tilskuddet kan max. udgøre foreningens afholdte nettoudgifter.

Ansøgningsfrist
Løbende.

Udbetalinger:

På baggrund af din ansøgning, vil udbetalingen fra puljen ske i 2 rater. Når ansøgningen er modtaget indenfor tidsfristen på 8 uger og efterfølgende godkendt og kurset gennemført, vil 1. rate på 50 % af det godkendte beløb blive udbetalt.

Beregningen sker med udgangspunkt i, at der i alt kan udbetales max. kr. 290,00 pr. kursusdag. For en kursusdag vil der således ved 1. rate blive udbetalt kr. 145,00, ved to kursusdage kr. 290,00 osv..

Da Idrætssamvirket ønsker at tilgodese alle som indsender en kursusansøgning, vil 2. rate blive udbetalt på baggrund af en opgørelse af kursuspuljen pr. 1. december. Det betyder, at det resterende beløb i puljen fordeles ligeligt mellem alle årets indsendte og godkendte ansøgninger, inklusiv de som allerede har fået udbetalt 1. rate.

Det betyder også, at du ikke kan være sikker på, at få det forventede max. beløb på kr. 290,00 pr. kursusdag udbetalt. Hvis der er flere ansøgninger end der er puljemidler, vil det betyde en reduktion i 2. rate af udbetalingen.

Har du indsendt rettidigt og fået ansøgningen godkendt og udbetalt 1. rate, skal du ikke foretage dig yderligere. Foreningen vil inden årets udgang modtage det resterende beløb.

Indsender du din ansøgning inden den 20. i en måned, vil du få 1. rate udbetalt inden den 1. i den følgende måned.

Til ansøgningen skal vedlægges:

  • Kursusprogram / beskrivelse

  • Dokumentation for nettoudgiften

  • Deltagerliste

  • Dokumentation for gennemført kursus (kursusbevis, diplom el. lign.)

Interne kurser
- kurser som arrangeres af egen forening
Der kan ydes tilskud på 75 % af nettoudgiften for kurset – dog max. kr. 3000,00 pr. kursus. Der ydes tilskud til instruktørudgifter (løn, kørsel mv.,) forplejning, materialer mv..

På baggrund af din ansøgning, vil udbetalingen fra puljen ske i 2 rater. Når ansøgninger er modtaget og efterfølgende godkendt, vil 1 rate på 50 % af det godkendte beløb blive udbetalt.

Beregningen sker med udgangspunkt i, at der i alt kan udbetales max. kr. 3.000,00 pr. kursus. Det vil sige, at hvis man er berettiget til max. udbetaling, vil 1. rate blive udbetalt med et beløb på kr. 1.500,00 pr. kursus.

Da Idrætssamvirket ønsker at tilgodese alle som indsender en kursusansøgning, vil 2. rate blive udbetalt på baggrund af en opgørelse af kursuspuljen pr. 1. december. Det betyder, at det resterende beløb i puljen fordeles ligeligt mellem alle årets indsendte og godkendte ansøgninger, inklusiv de som allerede har fået udbetalt 1. rate.

Det betyder også, at du ikke kan være sikker på, at få det forventede max. beløb på kr. 3.000,00 pr. kursus udbetalt. Hvis der er så mange ansøgninger, at vi ikke kan holde budgettet for puljen, vil det betyde en reduktion i 2. rate af udbetalingen.

Har du indsendt rettidigt og fået ansøgningen godkendt og udbetalt 1. rate skal du ikke foretage dig yderligere. Foreningen vil inden årets udgang modtage det resterende beløb.

Indsendes ansøgning inden den 20. i en måned, vil 1. rate blive udbetalt inden den 1. i den følgende måned.

Til ansøgningen skal vedlægges:

  • Kursusprogram / beskrivelse

  • Dokumentation for nettoudgiften

  • Deltagerliste

  • Budget / regnskab

  • Navne og mailadresse/telefon på samtlige undervisere og kursusansvarlige

 
Længerevarende uddannelse - NYT
Kurser af mere end 4 dages varighed og en nettoudgift på min. 5000 kr. pr. deltager.
Tilskudsregler Der ydes tilskud til uddannelse under DIF, specialforbund under DIF og DGI. Øvrige kurser/uddannelser vurderes særskilt.

Kurserne skal være målrettet frivilligt arbejde under Folkeoplysningsloven, være kompetencegivende og rettet mod leder- og/eller instruktørrollen. Der ydes kun tilskud til kurser/uddannelser rettet mod foreningens primære aktiviteter.

Når ansøgningen er modtaget indenfor tidsfristen på 8 uger og efterfølgende godkendt og kurset gennemført, vil 1. rate på 50 % af det godkendte beløb blive udbetalt.

Følgende kurser betragtes ikke som længerevarende leder- og instruktøruddannelse: Ferieture, sommerlejre og træningslejre.

Der kan max. ydes et tilskud på kr. 9.000 pr. kursusdeltager og den samlede pulje er i 2018 på kr. 50.000.

For at fordele støtten bredest muligt, vil førstegangs søgende blive forfordelt. Der søges på normal vis via login og så vurdere Idrætssamvirket den enkelt ansøgning.

Kursus pris (netto)::
Tilskud.:
0 - 5.000 kr.
Normal takst
5.001 kr - 20.000 kr.
3.000 kr.
20.001 kr. - 50.000 kr.
6.000 kr.
50.001 -
9.000 kr.


Der vil blive ydet tilskud i det omfang, der stadig er penge i puljen ellers ydes støtte jf. normalt kursustilskud.

Eksempler på beregninger:

Eks. 1:
Eks. 2.:
DBU B2 kursus
Svømningens grundkursus
10 dage - kursuspris 15.500 kr.
6 dage - kursuspris 7.200 kr.
Nuværende ordning:
10 dage á 290 kr. = 2.900 kr.
Nuværende ordning:
6 dage á 290 kr. = 1.740 kr.
Ny ordning: 3.000 kr.
Ny ordning: 3.000 kr.

Idrætssamvirket Aarhus | Idrættens Hus Vest | Stadion Allé 70 | 8000 Aarhus C | 8614 5252 | info@isaarhus.dk