Om Idrætssamvirket & Kontakt
Nyheder
Projekter & Uddannelse
Arrangementer
Samarbejder
Medlemsforeninger
Medlemsservice
Tilskud & Puljer
Login

Kontakt webmaster
Idrættens fremtid i Aarhus Kommune – hvor er vi i 2020?
Idrætskonference 2007

Idrætssamvirket Aarhus afholdt lørdag d. 10. november 2007 en konference omkring Idrættens fremtid i Aarhus Kommune - hvor er vi i 2020?. Ca. 50 engagerede idrætsledere, politikere, konsulenter m.fl. diskuterede bl.a., hvordan idræts-/ og fritidsbilledet kommer til at se ud i 2020.

Konferencen bød på en masse spændende input og ideer, der skal danne grundlag for Idrætssamvirkets kommende vision og handleplaner. Ligeledes er det vores ambition, at disse input og ideer skal bruges i den nye idrætspolitik for Aarhus Kommune.

Dagen startede med et oplæg fra Henrik Brandt, der er direktør for Idrættens Analyseinstitut. Oplægget bar titlen ” Idrætten netop nu: Hvordan? – og hvad rykker?” og omhandlede de trens, som vi oplever i idætten.

Efter oplægget og en kort pause blev deltagerne delt op i grupper og blev bedt om at arbejde med følgende fire spørgsmål:

  • Hvordan tror du, idræts/ fritidsbilledet ser ud i 2020?

  • Hvad det vil sige at være Danmarks mest aktive idrætsby i 2020?

  • Hvad har din forening behov for, hvis Aarhus skal være Danmarks mest aktive idrætsby i 2020?

  • Hvad bidrager din forening med, for at gøre Aarhus til Danmarks mest aktive idrætsby i 2020?


Processen, der var bygget op efter cafe-modellen, blev styret af Kim Bjelstarnd, konsulent i Danmarks Idræts-Forbund. I alle gruppe var der en livlig og spændende debat, der resulterede i udarbejdelsaen af plancher, hvor der blev "svaret" på de fire spørgsmål. Konferencen sluttede med, at grupperne via en fernisering satte de andre grupper ind i deres "svar".

Efter en kort afrundning af Idrætssamvirkets næstformand Michael Troelsen var der håndboldkamp (Århus GF – FCK) for deltagerne i Arenaen.

Idrætssamvirket Aarhus | Idrættens Hus Vest | Stadion Allé 70 | 8000 Aarhus C | 8614 5252 | info@isaarhus.dk