Om Idrætssamvirket & Kontakt
Nyheder
Projekter & Uddannelse
Arrangementer
Samarbejder
Medlemsforeninger
Medlemsservice
Tilskud & Puljer
Login

Kontakt webmaster
Idrætssamvirket ønsker visionær idrætspolitik
Idrætssamvirket Aarhus har 24. feb. 2016 udfærdiget nedenstående læserbrev på vegne af idrætten i Aarhus
Det har i mange år været en kendt sag, at Aarhus Kommune er udfordret på antallet af idrætsfaciliteter. Den stigende befolkningstilvækst i kommunen lægger et pres på idrætsforeningerne og idrætsfaciliteterne flere steder i byen.

Idrætssamvirket Aarhus har igennem de seneste år gjort opmærksom på denne uheldige udvikling. Både gennem foretræde for Kulturudvalget samt gennem pressen. At Idrætssamvirkets anstrengelser for flere og bedre idrætsfaciliteter er op af bakke, illustrerer de seneste dages debat om planerne om nedrivning af moderne idrætsfaciliteter i vores kommune. Vi taler om en gymnastiksal, en idrætshal samt et svømmebassin. Faciliteter som er fuldt funktionsdygtige og attraktive for idrætsforeninger og borgere i lokalområdet. Planerne om nedrivning har endda fået politikernes stempel til godkendelse. Man må tage sig til hovedet.

Vi er helt bevidste om, at en privat entreprenør virksomhed har købt og betalt bygninger og jordarealer af VIA University, og dermed kan gøre med arealerne som virksomheden vil, men byrådet har tidligere haft muligheden for at påvirke anvendelse og nedrivningen. Der er ikke blevet gjort noget.

Planerne er, at der skal bygges 900 boliger på arealerne. Det er dejligt, at der bygges attraktive boliger til byens borgere, men endnu engang er der ikke tænkt idrætsfaciliteter ind i projektet. Det er der heller ikke i de nye byområder i Lisbjerg, Aabyhøj, Årslev eller mellem Tranbjerg og Mårslet. Nye boligområder vil give yderligere pres på eksisterende idrætsfaciliteter rundt omkring i kommune.
På kort tid forsvinder der to svømmebassiner. Tidligere forsvandt bassinet på den tidligere Frydenlundskole og nu yderligere et bassin i Aarhus Nord, og der er ingen antydning af kompensation for disse bassiner.

Idrætsfaciliteter er prioriteret lavt i vores kommune. Aarhus Kommune har en anlægspulje på omkring 4 mio. kr. om året. Denne pulje er til renovering, modernisering, energioptimering og byggeri af anlæg af små og store idrætsfaciliteter, og rammerne for puljens anvendelse udvides år for år. Dette blot for at illustrere, at hvis der skal bygges idrætsfaciliteter, så skal det ske gennem forhandling ved budgetforlig. Idrætssamvirket opfordrer til at byrådets politikere viser, at de har visioner på vegne af idrætten, og at der udarbejdes en plan for fremtidige idræts faciliteter i Aarhus Kommune. Desuden at der samtidig afsættes penge til dette formål.

Der er nok at tage fat på. Vi mangler en skøjtehal nr. 2, vi mangler flere svømmehaller, vi mangler idrætsfaciliteter i de nye boligområder, vi mangler idrætsfaciliteter i midtbyen. Udover flere nye og moderne faciliteter, så trænger flere idrætsfaciliteter til et eftersyn. Set i det lys nytter det ikke at rive velfungerende idrætsfaciliteter ned.

Idrætssamvirket Aarhus opfordrer til, at der allerede nu tænkes stort og visionært hen mod en ny Sport- og Fritidspolitik. Vi deltager gerne i arbejdet.

Mvh. Idrætssamvirket Aarhus

Thomas Ahrentz, Formand
Henrik Stampe, Sekretariatsleder

Idrætssamvirket Aarhus | Idrættens Hus Vest | Stadion Allé 70 | 8000 Aarhus C | 8614 5252 | info@isaarhus.dk