Om Idrætssamvirket & Kontakt
Nyheder
Projekter & Uddannelse
Arrangementer
Samarbejder
Medlemsforeninger
Medlemsservice
Tilskud & Puljer
Login

Kontakt webmaster
Hasle Bakker
Idrætssamvirket Aarhus har etableret idrætsfaciliteter i Hasle Bakker. Benyt mulighederne og de mange tilbud i det flotte nye område!
  www.haslebakker.dk
Hasle Bakker blev officielt åbnet 25 maj 2009.

Se artikler fra dagspressen, 26.05.2009:
 • Århus Stiftstidende - "Ny bypark"

 • JP Århus - "Velkommen til ny grøn park"


 • Området dækker hele Skjoldhøjkilen, der strækker sig fra Hasle Bakker (de tre store anlagte bakker) i øst til True skov i vest, en strækning på ca. 3,5 km.

  I området er der på det seneste anlagt et stisystem, der binder de allerede etablerede stier sammen. På stier er der sat pæle der viser motionsløberen vej, og der er ligeledes lavet 5 pladser med tilhørende træhus på stisystemet.

  Til undervisning er der placeret betonsteler forskellige steder.

  Selve området er et stort rekreativ område med masser af mulighed for borgere i alle aldersgrupper. Aarhus Kommune har gennem de senere år anlagt søer hvor der sker en opsamling af regnvand, samt de tre store bakker, hvorfra man kan se over hele byen. Arkitetfirmaet Tranform har været med i udviklingen af de 3 store bakker.

  Læs mere, download kort over området eller book en tid på Hasle Bakkers egen hjemmeside: www.haslebakker.dk
  Idékatalog offentliggjort December 2007
  Efter aftale med afdelingen for Natur og Miljø under magistraten for Teknik og Miljø ved Århus Kommune har Idrætssamvirket Århus gennemført en analyse vedrørende en mulig fremtidig indretning af Hasle Bakker. Dette arbejde er afsluttet med ét idékatalog, der blev offentliggjort d. 18. december 2007. - download Idékatalog her...

  Sigtet har været gennem en dybtgående borgerinddragelse at kortlægge fremtidige behov for et multiaktivitetscenter i fri luft i bakkerne og det tilstødende areal i Skjoldhøjkilen ud mod Anelystvej mod vest.

  De præsenterede arbejdsresultater er efter styregruppens bedste overbevisning bæredygtige.
  Brugerundersøgelsen, som blev iværksat i løbet af foråret 2006, kortlagde langt flere ideer end de viste, men styregruppen har trin for trin måttet påtage sig at prioritere og beskære efter kriterier, anlagt i overensstemmelse med fysiske og økonomiske muligheder.

  Spiralen, Bakkekammen og Plateauet (de tre kunstige høje) samt det grønne område mod vest vil blive epokegørende alene af den grund, at et sådant landskab ikke findes andre steder i Danmark.

  RealDania og Integrationsministeriet har finansieret den overvejende del af arbejdet. Afdelingen for Natur og Miljø har velvilligt stillet sin faglige viden til disposition.

  Download Idékatalog her...

  En tur på bakken, 25 aug. 2006
  Nyhedsarkiv - Hasle Bakker

  Idrætssamvirket Aarhus | Idrættens Hus Vest | Stadion Allé 70 | 8000 Aarhus C | 8614 5252 | info@isaarhus.dk