Fra: Idrætssamvirket Århus
Sendt: 19. november 2007 15:52
Emne: Nyhedsbrev - november 2007
 
Nyhedsbrev                                                    19. november 2007
 

Idrættens fremtid i Århus Kommune – hvor er vi i 2020?

Idrætskonference 2007

 

Idrætssamvirket Århus afholdt lørdag d. 10. november 2007 en konference omkring Idrættens fremtid i Århus Kommune - hvor er vi i 2020? Ca. 50 engagerede idrætsledere, politikere, konsulenter m.fl. diskuterede bl.a., hvordan idræts-/ og fritidsbilledet kommer til at se ud i 2020.

Konferencen bød på en masse spændende input og ideer, der skal danne grundlag for Idrætssamvirkets kommende vision og handleplaner. Ligeledes er det vores ambition, at disse input og ideer skal bruges i den nye idrætspolitik for Århus Kommune.

Hent konferencemateriale her...

 

 
 

Gratis deltagelse i kurser

Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) arrangerer d. 29. november og 6. december 2007 tre værktøjskurser i:

 

- Kasserer, regnskab og fundraising

- Konflikthåndtering

- Presse og PR

 

Læs mere om kurserne her: http://www.aauf.dk/index.php?id=50

 

Kursernes afholdes på Radisson fra kl. 17.00 til 22.00. ÅUF tilbyder medlemsforeninger af Idrætssamvirket Århus at deltage for en pris på 110 kr. pr. deltager pr. gang. Idrætssamvirket Århus har via vores tilskudspulje valgt at betale deltagergebyret, så deltagelse er gratis for vores medlemsforeninger – foreninger, der udebliver, vil blive faktureret kursusprisen.

 

Yderligere information og tilmelding skal ske til Tanja Stauning, tlf. 2720 1354 og lorenzentanja@hotmail.com

 

 

 

Ny frist for ansøgning om kommunale idrætshaller og -lokaler

Folkeoplysningsudvalget har tiltrådt en indstilling om, at der fremover findes én fælles frist for ansøgning om lån af klasse/faglokaler og idrætslokaler/haller på sæsonbasis. Den nye frist bliver d. 15. januar (tidligere var fristen for ansøgning om idrætslokaler/haller den første mandag i marts).

 

Den nye frist medfører, at foreningerne vil kunne begynde planlægningen af den kommende sæson tidligere, bl.a. i forhold til træningstider og aftaler med trænere og ledere.

 

Der ændres ikke ved ansøgningsfristen til fodboldbaner, der fortsat er første mandag i september.

 

 

 

Deadline for indsendelse af ansøgninger

Sidste rettidige frist for indlevering/ indsendelse af ansøgninger til leder- og instruktøruddannelse (eksterne kurser) er torsdag d. 20. december 2007. Ansøgninger, der er os i hænde efter denne dato, vil blive behandlet i 1. kvartal af 2008.

 

Generelt er det en god idé at får indsendt ansøgningerne til vores andre tilskudspuljer i god tid. Da sekretariatet holder julelukket fra d. 22. december 2007, vil torsdag d. 20. december 2007 være sidste dag, vi behandler ansøgninger i år.

 

 

 

Læs flere nyheder på www.idraetssamvirket.dk

 

 

Ønsker du at afmelde dig Idrætssamvirket Århus' nyhedsbrev, skal du sende en mail til tilmelding@idraetssamvirket.dk med navn, mailadresse og forening.