Om Idrætssamvirket & Kontakt
Nyheder
Projekter & Uddannelse
Arrangementer
Samarbejder
Medlemsforeninger
Medlemsservice
Tilskud & Puljer
Login

Kontakt webmaster
Århus i forening
  www.aarhusiforening.dk
En af Idrætssamvirkets målsætninger er at udvikle og uddanne foreningslivet. Gennem flere år har der været et formelt samarbejdet med DGI Østjylland, Århus Ungdommens Fællesråd og Sport & Fritid, Aarhus Kommune omkring "Aarhus Foreningslederuddannelse". Samarbejdet har aldrig haft et officielt navn, da eneste aktivitet har været foreningslederuddannelsen.

Efter en visionsproces i efterår 2006 blev det besluttet, at de fire organisationer vil indgå i et partnerskab for at løfte foreningslivet i Aarhus. Visionsprocessen mundede ud i, at der blev udarbejdet et idekatalog med mulige projekter/ initiativer. De to første initiativer er udviklingen af tre spotkurser i rekruttering og fastholdelse samt en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningsledere omkring uddannelse.

Navnet for partnerskabet er Århus i forening. Navnet signalerer, at det er de lokale aktører i Aarhus, der er gået sammen om at løfte og udvikle. Ligeledes fortæller navnet, at det er foreningerne, der er vores kernekunder.

Idrætssamvirkets repræsentanter i "Århus I forening":

Bestyrelsesmedlem Jens Peter Nielsen
Idrætskonsulent Sofus Riishede

www.aarhusiforening.dk

Idrætssamvirket Aarhus | Idrættens Hus Vest | Stadion Allé 70 | 8000 Aarhus C | 8614 5252 | info@isaarhus.dk