Om Idrætssamvirket & Kontakt
Nyheder
Projekter & Uddannelse
Arrangementer
Samarbejder
Medlemsforeninger
Medlemsservice
Tilskud & Puljer
Login

Kontakt webmaster
Aarhus Idrætsfond
Støtter idrætten gennem idrætsforeninger, projekter, personer eller øvrige formål
Er du det rette sted?
Søger du i forbindelse med talentudvikling og eliteidræt skal du søge gennem Elite Idræt Aarhus / ESAA

Søger du til breddeidræt er du det rette sted!


Formål med Aarhus Idrætsfond (AAIF)

Aarhus Idrætsfond er oprettet af ejer af Royal Casino – Jens Richard Pedersen. Fondens formål er, at fremme idrætten i Aarhus – omfattende såvel breddeidrætten som eliteidrætten i Aarhus Kommune. Formålet kan fremmes ved, at fonden yder økonomisk støtte til foreninger, personer og projekter, som efter Aarhus Idrætsfond bestyrelses skøn lever op til fondens formål.

Udover formålet kan fonden yde støtte af almennyttig eller almenvelgørende karakter til videnskabelige, kulturelle, uddannelsesmæssige eller oplysende aktiviteter, som efter bestyrelsens skøn er støtteværdige og som direkte eller indirekte understøtter anførte formål.


Organisation

Fonden ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Jens Richard Pedersen udpeger 2 medlemmer.

Idrætssamvirket (IS) og Fonden Eliteidræt Aarhus (ESAA) udpeger hver 2 medlemmer til fondsbestyrelsen.

IS er repræsenteret ved formand Thomas Ahrentz og næstformand Bent Hviid

Hvordan kommer man i betragtning til støtte?

Der er tre måder du kan komme i betragtning til støtte fra AAIF.

 • Der ansøges om økonomiske midler

 • IS udpeger foreninger/projekter/personer eller øvrige formål i henhold til AAIF vedtægter

 • Gennem indstilling fra andre.Hvad giver fonden støtte til?

Foreningsudvikling

Fokus lægges på organisationsudvikling og kompetenceudvikling, aflønning/ansættelse af ressourcepersoner i udviklingsperioder og konferencer/seminarer.

Eksempler:

 • Vi vil gerne have flere til at dyrke idræt

 • Vi vil gerne have flere frivillige idrætsledere

 • Vi vil gerne lave tiltag som målretter sig unge mennesker


Lederudvikling/frivillighed

 • Generel opkvalificering af kompetencer blandt idrætsledere

 • Erfaringsudvekslinger – ledere imellem og foreninger imellem


Idrætsrekvisitter

 • Støtte til dyrt idrætsmateriel/rekvisitter til idrætsforeninger


Facilitetsudvikling

 • I samarbejde med puljer/fonde/idrætsforeninger bidrage til idéudvikling/projektering af faciliteter

 • Bidrage med tilskud til faglig ekspertise (ingeniør, arkitekt)

 • Fælles IS/ESAA udvikling af idrætsprojekter:

 • Samarbejde mellem idrætsforeninger/lokalsamfundOvenstående er udelukkende eksempler. Har du gode projekter som ligger ud over eksemplerne, så fremsend en ansøgning.

Hvad gives der ikke støtte til?
Der ydes ikke støtte til anlægsomkostninger samt til drift. Det er AAIF der vurderer hvad der er anlægs- samt driftsomkostninger.

Hvornår kan man søge?

Der uddeles støtte fra fonden 1 gang om året. Der er deadline for ansøgning hvert år d. 1. september.

Hvordan gør man?


Download ansøgningsskema (.docx)


Ovenstående ansøgningsskema SKAL anvendes.

Hvis du ønsker at indstille et projekt, en person eller en forening skal du også bruge skemaet.

Hvis IS eller andre ønsker at udpege kandidater, så skal der udarbejdes en skriftlig begrundelse. Dette kan også gøres gennem ovennævnte skema.

Hvordan udbetales pengene til de som modtager støtte?

Hvis din ansøgning til fonden imødekommes udbetales mod fremvisning af dokumentation for omkostningerne det bevilgede beløb. Hvis ikke hele bevillingen bliver forbrugt, tilbagebetales restbeløbet til fonden. Du modtager en bevillingsskrivelse med betingelserne fra AAIF.

I særlige tilfælde kan der udbetales et acontobeløb.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Kontakt
Sekretariatsleder
Henrik Stampe
Tlf. 6082 6461
leder@isaarhus.dk


Se tidligere års modtagere og projekter
Se tidligere års modtagere og projekter

Download ansøgningsskema (.docx)


Kontakt
Sekretariatsleder
Henrik Stampe
Tlf. 6082 6461
leder@isaarhus.dk


Idrætssamvirket Aarhus | Idrættens Hus Vest | Stadion Allé 70 | 8000 Aarhus C | 8614 5252 | info@isaarhus.dk